Wniebowstąpienie Pańskie 13.05.2018 roku

*** Przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 37. rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II. Msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30; o godz. 19:00 nabożeństwo fatimskie.

*** Dzisiaj wezmą udział w Przeglądzie Pieśni Maryjnej w Radostowie dwie grupy wokalne naszej parafii: chór parafialny :Maksymilianki” i schola „Dzieciaki z Bożej Paki”. Obu grupom życzę udanych prezentacji i sukcesu.

*** Biskup Legnicki zwraca się z prośbą do duchowieństwa oraz wszystkich wiernych diecezji legnickiej z prośbą o modlitwę w intencji Mariana KOPKI, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie, który przebywa w szpitalu.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (14.05) — św. Macieja Apostoła (święto)

— środa (16.05) — św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski (święto)

— niedziela (20.05) — Zesłanie Ducha Świętego (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – codziennie (wtorek-sobota) o godz. 16:50.

*** Serdecznie zapraszam do liczniejszego udziału w nabożeństwach majowych – od wtorku do soboty po mszy św. przy grocie; w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** W tym tygodniu zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na kolejne spotkania: w środę i piątek o godz. 15:45.

*** W czwartek (17.05) o godz. 16:00 kolejne spotkanie dzieci rocznicowych. Dzieci rocznicowe zapraszam do zakrystii po odbiór przygotowanych materiałów.

*** W sobotę o godz. 9:00 kolejne spotkanie Służby Liturgicznej.

*** Za tydzień, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dobiega końca czas spowiedzi św. wielkanocnej – to przypomnienie dla tych, którzy jej jeszcze nie odbyli.

*** Osoby, które mogą wesprzeć organizację i przebieg tegorocznej uroczystości Bożego Ciała zapraszam do zapisów w zakrystii. Zapisy będą trwać do 27.05.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik (koszt bez wyżywienia 200 zł – szczegóły na plakacie); Przeglądu Pieśni Maryjnej w Radostowie (13.05); 3. Festiwalu Pieśni Maryjnych w Lubaniu (13.05); majowych obchodów jubileuszowych w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Krzeszowie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „św. Andrzej Bobola – 80. rocznica kanonizacji”] przeczytamy m.in. o św. Ojcu Pio; o narodowym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach; o rocznicy zamachu na Jana Pawła II; o śmierci Alfiego Evansa; o 5. Synodzie Diecezji Tarnowskiej; o bł. Hannie Chrzanowskiej; o rzymskich śladach o.Kolbe; o polonijnych protestach przeciw just act; o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) w Kościele Katolickim. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o święceniach diakonatu w Legnicy; o obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Krzeszowie; o spotkaniu Dolnośląskich Przewodników i Pilotów Turystycznych w Bolkowie; o inscenizacji bitwy na Legnickich Polach; o uroczystości bierzmowania w parafii pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy; o obchodach Niedzieli Dobrego Pasterza w Olszynie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o Wniebowstąpieniu Chrystusa; o klasztornym skryptorium w Tyńcu; o dzieciach, które żyją, choć nie dawano im na to szans.

INTENCJE MSZALNE   13-20.05.2018 roku

Wniebowstąpienie Pańskie  13.05.2018 r.  
8:30 ++ Maria, Karolina i Piotr Marcinowscy; ++ Stanisława i Grzegorz Herliczka
10:00 ++ Jan, Zofia i Marian Kordyka; + Jan Frąckowiak; + Janina Pilipczuk
11:30 ++ Stanisław i Irena Rutka (imieninowa)
 

Wtorek   15.05.2018 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   16.05.2018 r.   św. Andrzeja Boboli

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   17.05.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   18.05.2018 r.

17:00 + Bolesław Malinowski (rocznica śmierci)
 

Sobota  19.05.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Zesłanie Ducha Świętego  20.05.2018 r.  

8:30 + Jan Mazurek  (36. rocznica śmierci)
10:00 ++ Stanisław Rutka (imieninowa), Jan Hałajko (4. rocznica śmierci), Helena Gajowa (2. rocznica śmierci); ++ z rodziny Rutka i Hałajko
11:30 Dziękczynna za dar kapłaństwa w 30. rocznicę święceń kapłańskich


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 1,1-11

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 47,2-3.6-7.8-9

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1,17-23

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28,19.20

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 16,15-20

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Zakończenie Ewangelii według świętego Marka

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: