6. Niedziela Wielkanocna 06.05.2018 roku

*** Przeżywamy 6. Niedzielę Wielkanocną. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Zostanie także przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (08.05) — św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

— niedziela (13.05) — Wniebowstąpienie Pańskie (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W minionym tygodniu zostały przeprowadzone prace porządkowe w świetlicy parafialnej oraz altanie. Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, które podjęły się wykonania tej ciężkiej, ale jakże potrzebnej pracy.

*** Jutro rozpoczynamy Dni Krzyżowe (poniedziałek-środa), podczas których Kościół modli się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, a także pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód. Z racji 1. poniedziałku miesiąca msza św. o godz. 18:00 z udziałem członków Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej.

*** Serdecznie zapraszam do liczniejszego udziału w nabożeństwach majowych. Jutro przed mszą św. (godz. 17:40); w pozostałe dni tygodnia nabożeństwa po mszy św. przy grocie; w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** W tym tygodniu zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na kolejne spotkania: w środę i piątek o godz. 15:45.

*** W czwartek (10.05) o godz. 16:00 pierwsze spotkanie dzieci rocznicowych, a po mszy św. – kandydatów do Bierzmowania rocznika 1 (to ostatnie rozpoczyna msza św.).

*** W piątek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik (koszt bez wyżywienia 200 zł – szczegóły na plakacie); Przeglądu Pieśni Maryjnej w Radostowie (13.05); 3. Festiwalu Pieśni Maryjnych w Lubaniu (13.05); majowych obchodów jubileuszowych w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Krzeszowie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Prymasostwo”] przeczytamy m.in. o bł. Hannie Chrzanowskiej; o św. Stanisławie BM; o wywiadzie-rzece w papieżem Franciszkiem; o miejscu islamu w Europie; o 50. rocznicy koronacji obrazu NMP Anielskiej z Dąbrowy Górniczej; o posługiwaniu misyjnym na Kamczatce. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o koncercie Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej „Sursum Corda” w Legnicy; o kolejnym nabożeństwie w duchu Taize w Legnickim Polu; o kolejnym dziecku w Oknie Życia; o przebiegu etapu diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej; o 25. rocznicy powstania parafii św. Tadeusza w Legnicy; o duchowej adopcji kapłanów w Leśnej. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o najsmutniejszym wyroku ostatnich lat i o bezbronnym dziecku Alfiem, którego historia zjednoczyła w modlitwie ludzi na całym świecie; o przygotowaniach do I komunii św. w kontekście „manii prezentowej”; o Wojciechu Korfantym (w ramach cyklu „Ojcowie Niepodległości”).

INTENCJE MSZALNE  06-13.05.2018 roku

6. Niedziela Wielkanocy  06.05.2018 r.  
8:30 ++ Marian i Witold Ilcewicz – 14. rocznica śmierci obojga
10:00 ++ Władysława (18. rocznica śmierci), Alfreda i Leszek Marchlewscy
11:30 ++ Stanisław, Stanisława i Stanisław
 

Poniedziałek   07.05.2018 r.   Dni Krzyżowe

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   08.05.2018 r.  św. Stanisława BM      Dni Krzyżowe

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Stanisławy Elminowskiej; + Stanisław Trendewicz – imieninowa
 

Środa   09.05.2018 r.   Dni Krzyżowe

17:00 ++ Józefa i Kamil Malinowscy; ++ dzieci
 

Czwartek   10.05.2018 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   11.05.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  12.05.2018 r.

17:00 ++ Józef i Tomasz Rozłuccy
 

Wniebowstąpienie Pańskie  13.05.2018 r.  

8:30 ++ Maria, Karolina i Piotr Marcinowscy; ++ Stanisława i Grzegorz Herliczka
10:00 ++ Jan, Zofia i Marian Kordyka; + Jan Frąckowiak; + Janina Pilipczuk
11:30 ++ Stanisław i Irena Rutka (imieninowa)

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 10,25-26.34-35.44-48

Powołanie pogan do Kościoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem człowiekiem”.

Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”.

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.

Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?” I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.

Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98,1.2-3ab.3cd-4

Refren: Wobec narodów objawił zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 4,7-10

Bóg jest miłością

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 15,9-17

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: