„Wielbi dusza moja Pana…” Lubań-Uniegoszcz 23.04.2018 roku

Z przyjemnością informuję, że w Galerii Foto można znaleźć zapis fotograficzny przebiegu opisanej niżej uroczystości. Aby przekierować się do Galerii Foto, wystarczy wcisnąć TEN NAPIS, aktywując przekierowanie. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

   „Wielbi dusza moja Pana za wszystko, co mi uczynił” – te słowa Maryi zostały wypowiedziane przez młodego konfirmanta podczas dziękczynienia, wieńczącego uroczystość udzielenia Sakramentu Bierzmowania w kościele pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy, która odbyła się w dniu liturgicznego wspomnienia św. Wojciecha, głównego patrona Polski. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęła z rąk Księdza Biskupa Marka Mendyka 45-osobowa grupa młodzieży z parafii pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy i 9-osobowa grupa kandydatów z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lubaniu-Księginkach. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup w asyście Dziekana dekanatu Lubań, ks. kan. Bogusława Wolańskiego oraz proboszczów dekanatu: ks. Józefa Olechowskiego, ks. Piotra Prajsa i ks. kan. Janusza Barskiego.

   Witający Księdza Biskupa rodzice konfirmantów nawiązali do chwili inicjacji chrześcijańskiej swoich dzieci – do momentu chrztu św.: „Wtedy zobowiązaliśmy się do chrześcijańskiego wychowania naszych dzieci /…/ Dzisiaj jesteśmy tu wraz z nimi, aby wziąć udział w kolejnym ważnym wydarzeniu ich młodego życia – uroczystości przyjęcia darów Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania”.

   Do symboliki dzisiejszego wydarzenia nawiązał proboszcz parafii, ks. kan. Marek Kurzawa: „Widoczne w prezbiterium palmy zostały wykonane przez uczniów szkoły, która zyskała imię Europejskich Dróg św. Jakuba dzięki wsparciu Księdza Biskupa, który także przewodniczył tej uroczystości w 2012 roku /…/ zostały wykonane przez młodzież, która przeżywa dzisiaj tak ważny moment ich życia”. Ks. proboszcz wyraził wdzięczność za przyjęcie przez Ks. Biskupa zaproszenia oraz podkreślił fakt, że jest to kolejna wizyta Dostojnego Gościa we wspólnocie parafialnej.

   W homilii Ks. Biskup, nawiązując do dialogu z młodzieżą sprzed chwili, wskazał na wyjątkową rangę momentu, w którym młodzież przyjmuje Bierzmowanie: „To piękna i ważna chwila w waszym życiu /…/, kiedy już za wami jest <<to, co było>>, a przed wami <<to, czego jeszcze nie ma>>”. Sięgając do przykładów darów Ducha Świętego homileta podkreślił ich istotę: „Jest to Boża pomoc, która służy budowaniu postawy dojrzałej wiary, opartej o prawo Boże – rozumiane nie jako zbiór nakazów i zakazów, ale jako wsparcie w niełatwym procesie dojrzewania duchowego”. Wspominając patrona dnia, św. Wojciecha Ksiądz Biskup przypomniał, że ta duchowa dojrzałość nie jest wolna od pokus i ludzkich pomyłek, ale jeśli towarzyszy temu sam Bóg, to nawet nasze „ludzkie przegrane” (jak można by odebrać ofiarę św. Wojciecha na płaszczyźnie egzystencjalnej) mogą prowadzić do zwycięstwa – i takich „codziennych zwycięstw” życzył zgromadzonej młodzieży.

   Liturgia mszy św. potwierdziła wielką pracę proboszcza parafii oraz świetną współpracę z młodzieżą, która z wielką odpowiedzialnością animowała liturgię słowa oraz wzięła czynny udział w prowadzeniu modlitwy wiernych i ofiarowaniu darów. Włączała się także aktywnie w całość liturgii mszalnej.

   Bardzo wzruszający charakter miał moment dziękczynienia – Bogu i ludziom – za dary, które zostały udzielone przez posługę Ks. Biskupa Marka. Wspomniany wyżej przedstawiciel konfirmantów, dziękując za dzisiejszą posługę Księdza Biskupa podkreślił świadomość, że  oto rozpoczyna się kolejny ważny etap ich życia, wymagający zaangażowania w odkrywaniu Boga w codzienności duchowego dojrzewania. Dziękując za wspólną modlitwę i udzielenie sakramentu złożył także serdeczne życzenia imieninowe – tak Księdzu Biskupowi, jak i proboszczowi, ks. Markowi Kurzawie (obchodzącemu w tym roku 35. rocznicę święceń kapłańskich i 60. urodziny). Wyrażający słowa wdzięczności rodzice podkreślali, że traktują dzisiejszą uroczystość jak zaproszenie do kontynuacji dzieła rozpoczętego na chrzcie św. swoich dzieci – kształtowania w nich postawy „życia w przyjaźni z Chrystusem”. W końcowym słowie proboszcz parafii, ks. Marek Kurzawa wskazał na wyjątkowy charakter dzisiejszej uroczystości, która odbyła się w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości: „To był cud dla naszej Ojczyzny /…/ Pragnę dziękować także za cuda, czynione w naszej wspólnocie: za dar umocnienia darami Ducha Świętego oraz za szczególny dar, obecny dzień w dzień w naszej parafii – całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu”.

   Uroczystość zakończyło pamiątkowe zdjęcie na zewnątrz kościoła.

 

Tekst i foto: ks. Janusz Barski

Dodaj komentarz: