3. Niedziela Wielkanocy 15.04.2018 roku

*** Przeżywamy 3. Niedzielę Wielkanocną – Niedzielę Biblijna, 2. dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzisiaj o godz. 15:00 odbędzie się Parafialne Spotkanie Wielkanocne, na które zapraszam wspólnoty formacyjne naszej parafii. Spotkanie odbędzie się w świetlicy.

*** Tydzień temu przeżyliśmy 6. edycję Parafialnego Koncertu Wielkanocnego. Pragnę gorąco podziękować wszystkim wykonawcom, zaproszonym gościom oraz wszystkim uczestnikom Koncertu za udział i wspaniałą atmosferę. W zakładce AKTUALNOŚCI został umieszczony opis Koncertu z linkiem przekierowującym do galerii zdjęć

*** Dziękuję osobom, które w dniu wczorajszym zdemontowały dekorację świąteczną.

*** 23.04.2018 roku grupa kandydatów do Bierzmowania przyjmie ten sakrament w kościele pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy. Kandydatów, świadków oraz rodziny zapraszam do skorzystania ze spowiedzi św. w środę (18.04) po mszy św. Próba generalna w kościele w Lubaniu-Uniegoszczy odbędzie się w czwartek (19.04) o godz. 18:30 – obecność kandydatów i świadków obowiązkowa.

*** Kolejne spotkania dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w środę (18.04) i piątek (20.04) o godz. 15:45.

*** W sobotę (21.04) o godz. 9:00 spotkanie formacyjne Służby Liturgicznej; o godz. 11:00 – próba scholi.

*** Za tydzień (22.04) odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Kino „Wawel” w Lubaniu serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu „Maria Magdalena”, poświęconego patronce naszego miasta. Projekcje filmu odbędą się w dniach 20, 24, 25, 26.04.2018 r. o godz. 18:30 oraz 21 i 22.04 o godz. 17:00 i 19:15. Na regale prasowym zostały umieszczone reklamówki filmu.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn do Krzeszowa (01.05.2018 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Mocarz wiary”] przeczytamy m.in. o włoskim Radio Maria; o 4 Synodzie Archidiecezji Łódzkiej; o postaci Jana Matejki; o akcji „Papież dla Ukrainy”; o 24. Targach Wydawców Katolickich. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o legnickich obchodach liturgii wielkoczwartkowego przedpołudnia; o spotkaniach wielkanocnych w Legnickim Polu, Markocicach i Chocianowcu; o wizycie Ks. Biskupa Marka Mendyka w Zakładzie Karnym w Zarębie w Wielki Poniedziałek; o misteriach Męki Pańskiej w Piekarach i Wojcieszowie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, że Francja – kraj, który według powszechnej opinii już dawno dokonał radosnej i nieodwołalnej apostazji – doczekała się w ciągu ostatnich 22. lat aż 9. męczenników; o koncentracji podczas Narodowego Czytania Pisma Świętego na Liście św. Pawła do Rzymian.

INTENCJE MSZALNE  15-22.04.2018 roku

3. Niedziela Wielkanocy  15.04.2018 r.   NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 + Zbigniew Płocki  (6. rocznica śmierci)
10:00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Dominiki Szydło  (35. Urodziny)
11:30 Dziękczynna i o błogosławieństwo Boże dla Stanisława-Jarosława i Ireny (Urodziny obojga osób)
 

Wtorek   17.04.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   18.04.2018 r.

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   19.04.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   20.04.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  21.04.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

4. Niedziela Wielkanocy  22.04.2018 r.  

8:30 ++ Jerzy (32 rocznica śmierci) i Jan (9 rocznica śmierci)
10:00 + Maria Mokrzycka (5 rocznica śmierci); ++ Stefan i Lucjan
11:30 + Jerzy Górecki (10 rocznica śmierci); ++ Anna, Tadeusz i Jan Pierz

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 3,13-15.17-19

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr powiedział do ludu:
„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 4,2.4-9

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 2,1-5a

Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca — Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 24,32

Alleluja, alleluja, alleluja

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 24,35-48

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: