Niedziela Miłosierdzia Bożego 08.04.2018 roku

*** Przeżywamy 2. Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego rozpoczynającą w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Jest to Międzynarodowe Święto Caritas.

*** W dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy.

*** Przeżywamy dzisiaj 6. Parafialny Koncert Wielkanocny, dedykowany św. Janowi Pawłowi II. Serdecznie witam przybyłych Gości i mam nadzieję, że koncertowy czas dostarczy wielu pięknych wrażeń. Z racji koncertu msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 10:00.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (09.04) — Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)

*** Jutro przypada liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona jako Dzień Świętości Życia. Zachęcam do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msza św. – na którą szczególnie zapraszam członków regionalnej grupy Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej – o godz. 18:00.

*** We wtorek będziemy przeżywać 8. rocznicę tragedii smoleńskiej. Serdecznie zapraszam na mszę św. w intencji Ojczyzny – we wtorek o godz. 17:00.

*** Kolejne spotkania z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. w tym tygodniu odbędą się we wtorek (10.04) i piątek (13.04). Rozpoczęcie obu spotkań o godz. 15:45.

*** W czwartek zapraszam na kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W sobotę zapraszam naszych Parafian do demontażu dekoracji świątecznej – od godz. 10:00.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA. O godz. 15:00 zapraszam grupy formacyjne na Parafialne Spotkanie Wielkanocne w świetlicy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Niedziela Miłosierdzia Bożego”] przeczytamy m.in. o Zofii Kossak (w 50 rocznicę śmierci); o ofiarach katastrofy smoleńskiej 2010 roku; o treściach związanych z obchodem uroczystości Zwiastowania Pańskiego; o narodowym czytaniu Pisma św.; o przesłaniu Dnia Ludzi Bezdomnych (14.04); o wyzwaniach stojących dzisiaj przed duszpasterstwem małżeństw. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o legnickich obchodach święta młodych; o pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę; o koncertach w Legnicy i Chocianowie; o przedświątecznych odwiedzinach w „Samarytaninie”. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o historii s.Reginy Mizgier; o aktualnym stanie wiedzy nt. katastrofy smoleńskiej; o codziennej pracy na planie serialu „Korona królów”.

 

INTENCJE MSZALNE  08-15.04.2018 roku

 

2. Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego  08.04.2018 r.
8:30 ++ Leon (20. rocznica śmierci) i Zofia Kaba
10:00 W intencji uczestników 6. Parafialnego Koncertu Wielkanocnego
 

Poniedziałek    Zwiastowanie Pańskie   09.04.2018 r.

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   10.04.2018 r.

17:00 W intencji Ojczyzny – w 8. rocznicę Tragedii Smoleńskiej
 

Czwartek   12.04.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   13.04.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

3. Niedziela Wielkanocy  15.04.2018 r.   NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Zbigniew Płocki  (6. rocznica śmierci)
10:00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Dominiki Szydło  (35. Urodziny)
11:30 Dziękczynna i o błogosławieństwo Boże dla Stanisława-Jarosława i Ireny (Urodziny obojga osób)

 

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 4,32-35

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118, 1 i 14.13-14.22-24

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 5,1-6

Naszą siłą jest nasza wiara

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

Najmilsi:
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo: bo Duch jest prawdą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 20,29

Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,19-31

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.

Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: