Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 01.04.2018 roku

*** Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w którą wkroczyliśmy uczestnicząc w najważniejszej Eucharystii roku liturgicznego – w Mszy św. Wigilii Paschalnej. Osoby uczestniczące w niej mogą dzisiaj przyjąć po raz drugi komunię św. Rozpoczynamy tym samym 50-dniowy czas przeżywania Tajemnicy Pustego Grobu, które zakończy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

*** Pragnę wszystkim Parafianom złożyć z racji rozpoczętych Świąt Paschy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, pogodnych, radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wielu ciepłych i serdecznych spotkań świątecznych; spędzonego pracowicie, ale z humorem dnia jutrzejszego oraz obfitości łask Zmartwychwstałego. Tego życzę naszym Parafianom oraz przybyłym na czas Świąt Gościom. (życzenia od grup parafialnych)

*** Dzisiejszy porządek mszy św. – o godz. 10:00 i 11:30. Nowenna do Miłosierdzia Bożego dzisiaj i jutro po mszy o godz. 10:00; w tygodniu po mszach św. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** Jutro porządek niedzielny mszy św. – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Kolekta ze mszy św. przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas każdej Mszy św. obrzęd aspersji i pokropienie wiernych wodą święconą.

*** Przypominam, że zwyczaj obchodzenia Dyngusa jest tradycją, która domaga się uszanowania przez wszystkie osoby w niej uczestniczące. Stąd też prośba: UŻYWAJĄ WODY TYLKO CI, KTÓRZY CHCĄ SIĘ W TO BAWIĆ!!! Bawiących się w Dyngusa proszę o uszanowanie osób idących do kościoła i terenu samego kościoła.

*** Przypominam, że ponieważ dni w oktawie Wielkanocy są jak jeden świąteczny dzień, nie obowiązuje nas powinność postu piątkowego.

*** W minionym tygodniu przeżywaliśmy święty czas Triduum Paschalnego, najważniejszy okres roku liturgicznego. Pochylenie się nad tajemnicą Eucharystii i Kapłaństwa oraz uświadomienie ceny miłości Boga do człowieka dają nam możność pogłębienia świadomości naszej wiary w Niego i nadziei zbawienia. Czas ten wymagał wiele wysiłku i prac, aby przygotować naszą świątynię. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przedświąteczne przygotowania. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę osób, które przygotowały wystrój kościoła i zadbały o jego uprzątnięcie oraz ukwiecenie; dziękuję Paniom, które tradycyjnie zadbały o piękny wygląd ołtarza i prezbiterium. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam godnie przeżyć ten święty czas: Służbie Liturgicznej (i osobom, które ją wsparły na ten czas); osobom prowadzącym Nowennę do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale podczas adoracji; przedstawicielom naszej Parafii (w tym roku licznej grupie Młodzieży), którzy czynnie włączyli się w bogatą liturgię tych dni. Gorące „Bóg zapłać” kieruję w stronę wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej i Żywego Różańca za piękne przeprowadzenie czuwania wieczornego w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Dziękuję wreszcie wszystkim Parafianom, którzy tak licznie uczestniczyli w liturgii Triduum. BÓG ZAPŁAĆ!!!

*** Pragnę także gorąco podziękować za wielkoczwartkową pamięć i modlitwę w mojej intencji – są to bardzo ważne elementy wsparcia mojego kapłańskiego posługiwania w naszej parafii.

*** Z racji wyjazdu we wtorek nie będzie mszy św.

*** W środę (04.04) i piątek (06.04) kolejne spotkania z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Rozpoczęcie obu spotkań o godz. 15:45.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem w sobotę w godzinach porannych. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (08.04.2018 r.) odbędzie się 6. Parafialny Koncert Wielkanocny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o zgłoszenia w zakrystii lub pod adresem janbarx@gmail.com. Z racji Koncertu za tydzień msze św. o godz. 8:30 i 10:00.

*** Akcja „Moja parafia na zdjęciach” – do świąt…

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

INTENCJE MSZALNE  01-08.04.2018 roku

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  01.04.2018 r.
10:00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla syna Daniela z prośbą o błogosławieństwo Boże dla dzieci.
11:30 + Kazimiera Krynicka (7 rocznica śmierci)
 

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy  02.04.2018 r.

8:30 + Jan Żaczek (13 rocznica śmierci)
10:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz szybki powrót do zdrowia po wypadku dla syna Tomasza (z racji Urodzin) oraz dla całej Rodziny.
11:30 Dziękczynna za życie i wszystkie dzieła św. Jana Pawła II oraz wstawiennictwo u Boga za naszą Ojczyznę oraz łaski uproszone dla osoby ofiarodawcy i bliskich (w rocznicę śmierci – przejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II)
 

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY  04.04.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY  05.04.2018 r.

17:00 ++ Rodzice: Domicela i Józef Żaczek; ++ z Rodziny
 

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY  06.04.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY  07.04.2018 r.

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

2. Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego  08.04.2018 r.

8:30 ++ Leon (20 rocznica śmierci) i Zofia Kaba
10:00 ++ Tadeusz, Leokadia, Kazimierz i Maria Samołowicz

 

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 10,34a.37-43

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118,1-2.16-17.22-23

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
„Jego łaska na wieki”.

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

DRUGIE CZYTANIE
Kol 3, 1-4

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.

albo do wyboru:

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 5,6b-8

Wyrzućcie stary kwas

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście.

Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.

Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 Kor 5,7b-8a

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,1-9

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: