5. niedziela Wielkiego Postu 18.03.2018 roku

*** Przeżywamy 5. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Po sumie parafialnej kolejne nabożeństwo Gorzkich Żali.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (19.03) — św. Józefa, Oblubieńca NMP, opiekuna Zbawiciela, patrona Diecezji Legnickiej (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Z racji spowiedzi wyjazdowej w środę (21.03) nie będzie mszy św. Za zmianę gorąco przepraszam.

*** W czwartek (22.03) zapraszam na spotkanie kandydatów do Bierzmowania (wszystkie roczniki) – będzie to spotkanie poświęcone obsadzie funkcji na Triduum Paschalne. Na to spotkanie zapraszam także Rodziców młodzieży z rocznika 1.

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (animowane przez wspólnotę Żywego Różańca) w piątek (23.03) po mszy św.

*** W najbliższą sobotę (24.03) odbędzie się pierwsza w tym roku msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której będzie przewodniczył o. Andrzej Smołka ss.cc. Serdecznie na nią zapraszam.

*** Za tydzień będziemy przeżywali Niedzielę Palmową Męki Pańskiej – w diecezjach Światowy Dzień Młodzieży. W tym dniu przechodzimy na czas letni – przesuwamy wskazówki zegarów o 1 godzinę do przodu (śpimy krócej!!!).

*** Trwa zbiórka ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary można składać w oznakowanej skarbonie – w związku z tym proszę o nie wrzucanie do niej ofiar za prasę.

*** Akcja „Moja parafia na zdjęciach” – do świąt…

*** W zakrystii zostało umieszczone zestawienie funkcji na Niedzielę Palmową i Triduum Paschalne. Osoby, które zechciałyby wesprzeć organizację tego czasu, zapraszam do zapisów. Proszę – nie czekajmy na ostatnią chwilę!!!

*** Za tydzień odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W gablocie zostało umieszczone zaproszenie do udziału w 33. Światowym Dniu Młodzieży w Legnicy (25.03.2018 r.) oraz w kiermaszu wielkanocnym w Lubaniu.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  18-25.03.2018 roku

 

5. niedziela Wielkiego Postu  18.03.2018 roku  NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 ++ Jadwiga (1. rocznica śmierci), Jan (20. rocznica śmierci) i Józef (48. rocznica śmierci) Sudnik
10:00 + Władysław Jankowski
11:30 ++ Danuta (30. rocznica śmierci) i Zbigniew (imieninowa) Lipińscy
    Gorzkie Żale
 

WTOREK  20.03.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

CZWARTEK  22.03.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

PIĄTEK  23.03.2018 r.

17:00 + Ryszard Wójtowicz  (30. dzień po pogrzebie)
    Droga Krzyżowa — Żywy Różaniec
 

SOBOTA  24.03.2018 r.

17:00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  25.03.2018 r.

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 O Boże błogosławieństwo, ludzką miłość i dar zdrowia dla Nadii Szydło (10. rocznica Urodzin)
11:30 ++ z Rodziny Ryba: Jan, Krzysztof, Stefania i Stefan; ++ z Rodziny Adamcewicz: Zofia, Antoni, Bolesław, Stanisław, Józef, Jan, Lucjan
    Gorzkie Żale

 

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 31,31-34

Nowe przymierze

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: «Poznajcie Pana». Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51,3-4.12-13.14-15

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 5,7-9

Bracia:

Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12,26

Chwała Tobie, Słowo Boże

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną;
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
J 12,20-33

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadani wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.

Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.

To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: