4. niedziela zwykła 28.01.2018 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę zwykłą – Dzień Pomocy Chorym na Trąd. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (31.01) — św. Jana Bosko, prezbitera

— piątek (02.02) — Ofiarowanie Pańskie (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W ubiegłym tygodniu dobiegła końca wizyta duszpasterska A.D. 2018. Składam gorące „Bóg zapłać” za serdeczną atmosferę większości spotkań oraz sugestie, które zostaną uwzględnione podczas planowania wydarzeń bieżącego roku. Od wtorku msze św. w tygodniu (za wyjątkiem piątku) o godz. 17:00. W zakładce AKTUALNOŚCI zostało umieszczone podsumowanie kolędowe – serdecznie zapraszam do zapoznania się z aktualną statystyką naszej parafii.

*** Składam gorące podziękowanie Państwu Beacie, Alicji i Zbigniewowi Kwiecińskim  za demontaż dekoracji świąteczne oraz Paulinie Miazga za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego. Dziękuję tym bardziej, że pomimo prośby o pomoc w usunięciu dekoracji nikt nie wsparł naszych dekoratorek w ciężkiej dla kobiet pracy.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17:00. W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Próba Scholi o godz. 11:00. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po której zapraszam na spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** W piątek przypada święto Ofiarowania Pańskiego – Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu – na prośbę wielu Parafian – msza św. o godz. 18:00.

*** Za tydzień zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na wsparcie organizacji tegorocznego Festynu Parafialnego.

*** Ogłoszenie w sprawie 1% za rok 2017 dla Caritas.

*** Osoby pełniące funkcje lektorskie i kantorskie podczas niedzielnych i świątecznych mszy św. o godz. 10:00 serdecznie zapraszam do zapoznania się z przygotowanym grafikiem czytań. Można go znaleźć W TYM MIEJSCU. Pełny tekst Liturgii Słowa jest umieszczany w ogłoszeniach parafialnych (pod intencjami mszalnymi). Można je także znaleźć samodzielnie: www.liturgia.wiara.pl — wybierz datę w kalendarzu (po prawej stronie) — znajdź: „pełny tekst czytań” — „Liturgia Słowa według starego lekcjonarza”.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Dzień Życia Konsekrowanego”] przeczytamy m.in. pielgrzymce papieskiej do Chile i Peru; o bł. abp Jerzym Matulewiczu; o widmie wojny nuklearnej, którą jest zaniepokojony papież Franciszek; o historii osadnictwa tatarskiego w Polsce; o beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej; o PTG w 100. rocznicę powstania. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. nabożeństwie ekumenicznym w Legnicy; o „Spotkaniach z kolędą” w kilku miejscowościach gminy Legnickie Pole; o akcji małych kolędników misyjnych w Ulesiu; o kolędowym spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół WSD Diecezji Legnickiej; o Opłatkowym Spotkaniu Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze; o spotkaniu opłatkowym OSP Raczkowa; o Koncercie Kolęd i Pastorałek w naszej parafii oraz kolędowaniu w Świerzawie. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, że mistyka jest dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych; o tym, skąd wiemy, co jest dobre, a co złe, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe; kim są uczestnicy zimowej wyprawy na K2, której celem jest pierwsze zimowe wejście na ostatni niezdobyty o tej porze roku ośmiotysięcznik?

INTENCJE MSZALNE   28.01-04.02.2018 roku

4. niedziela zwykła  28.01.2018 roku    
8:30 ++ Rodzice: Jadwiga (10 rocznica śmierci) i Jan Łabno;

++ Anna i Franciszek Misiurka

10:00 + Zygmunt Zastawny  (2 rocznica śmierci)
11:30 + Alina Brejwo (od sąsiadów z ul. Zamkowej 1)
 

WTOREK  30.01.2018 r.

17:00 + Henryk Sobczak (30 dzień po pogrzebie)
 

ŚRODA  31.01.2018 r.   św. Jana Bosko

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

CZWARTEK  01.02.2018 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

PIĄTEK  02.02.2018 r.   Ofiarowanie Pańskie

18:00 Dziękczynna za osoby konsekrowane, a szczególnie za: Zgromadzenie Sióstr Magdaleny od Pokuty; za siostrę Eleonorę Dzimiera (z Instytutu Szensztackiego); a siostrę pasjonistkę Gabrielę Hasiurę; za paulistkę, siostrę Joannę Jaworską; za klaretyna, ojca Pawła Szulca; za trynitarza, ojca Piotra Hipolita Graduszewskiego; za franciszkanina, ojca Faustyna Zatokę; za Zakon Ojców Paulinów – szczególnie za jasnogórskich spowiedników – z prośbą o stokrotną nagrodę dla nich za Bożą Służbę.
 

SOBOTA  03.02.2018 r.

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

5. niedziela zwykła  04.02.2018 roku 

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 Za zmarłego syna Mariusza Pałkę (12 rocznica tragicznej śmierci); ++ z Rodziny Pałka i Cerkanowicz


PIERWSZE CZYTANIE

Bóg obiecuje zesłać proroka

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Pwt 18,15-20

Mojżesz tak przemówił do ludu:

„Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł»”.

I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.

Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9

Refren:Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE

Małżeństwo i celibat

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 7,32-35

Bracia:

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.

Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4, 16

Alleluja, alleluja, alleluja

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus naucza jako mający władzę

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: