Kolęda’2018 – zestawienie

Ilość osób — 1516 (rok 2017 – 1571)

Ilość rodzin — 602 (rok 2017 – 636)

Przyjęło wizytę duszpasterską — 366 (rok 2017 – 395)

% przyjmujących — 60,80% (rok 2017 – 62,11%)

Ilość dzieci/młodzieży (od roku 2000) — 267 (rok 2017 – 279)

Osoby samotne — 155 (rok 2017 – 141)

Dodaj komentarz: