Niedziela Chrztu Pańskiego 07.01.2018 roku

*** Przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą okres Narodzenia Pańskiego. Msze św. w dniu dzisiejszym o godz. 8:30 i 10:00. Jest to 1. niedziela miesiąca – po mszy św. o godz. 8:30 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Tradycją stało się już wieńczenie liturgicznego obchodu Tajemnicy Narodzin PARAFIALNYM KONCERTEM KOLĘD I PASTORAŁEK. Jego tegoroczna, już 7., odsłona, której przesłaniem są słowa „Przekażmy sobie znak pokoju” rozpocznie się po mszy św. o godz. 10:00. Serdecznie zapraszam do wzięcia w nim udziału.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa tegoroczna wizyta duszpasterska. Jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. W dni powszednie (poniedziałek-piątek) kolęda rozpoczyna się o godz. 15:30; w soboty – o godz. 14:00. W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy (25.01). Bardzo proszę o uszanowanie religijnego charakteru spotkania kolędowego (świeca, krzyż, Pismo św., wyłączone RTV). W związku z niemożnością zapewnienia obsługi ministranckiej gorąco proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których chcą Państwo przyjąć wizytę duszpasterską napisem „K+M+B 2018” – zapewni to płynność kolędy oraz pozwoli na uniknięcie przykrych sytuacji. W przypadku zatrzymania zeszytów przedmiotowych religii przez katechetów proszę o przygotowanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka za lekcje religii.

*** W okresie kolędy msze św. w tygodniu (wtorek-piątek o godz.8:00, w soboty o godz.10:00).

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— poniedziałek (08.01) – ul. Stawowa 1-10 (bez nr 6 i 7A) [15:30]

— wtorek (09.01) – ul. Stawowa 17-11 (Pp Czarnomorscy + nr 6 + nr 7a) [15:30]

— środa (10.01) –ul. Leśna 44c-42 [15:30]

— czwartek (11.01) – ul. Leśna 40, 41, 39, 37, 38b, 38a [15:30]

— piątek (12.01) –Aleja Niepodległości 8b-1 [15:30]

— sobota (13.01) –Aleja Niepodległości 27-9 [14:00]

*** W najbliższą sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Msza św. o godz. 10:00; próba scholi o godz. 11:00. O godz. 15:00 rozpocznie się tegoroczne Parafialne Spotkanie Opłatkowe.

*** Za tydzień po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Ogłoszenie w sprawie 1% za rok 2017 dla Caritas.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

Intencje mszalne   07-14.01.2018 roku

 

Niedziela Chrztu Pańskiego   07.01.2018 roku 
8:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny Ryba (urodzinowa) – od córek, zięcia i wnuków
10:00 W intencji Uczestników 7. Koncertu Kolęd i Pastorałek
 

WTOREK  09.01.2018 r.

8:00 O dary Ducha Świętego i pomyślną obronę pracy magisterskiej dla Martyny Kleszczyńskiej
 

ŚRODA  10.01.2018 r.

8:00 ………………………………………………………………………………………….
 

CZWARTEK  11.01.2018 r.

8:00 ………………………………………………………………………………………….
 

PIĄTEK  12.01.2018 r.

8:00 ………………………………………………………………………………………….
 

SOBOTA  13.01.2018  r.

10:00 ………………………………………………………………………………………….
 

2 niedziela zwykła  14.01.2018 roku 

8:30 ++ Rodzice: Julia i Franciszek Kuna; ++ Teściowie: Aleksandra i Henryk Płoccy; + Zbigniew Płocki
10:00 W intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas kolędy [1]
11:30 + Henryk Karolkiewicz (16 rocznica śmierci*

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 42,1-4.6-7

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 10,34-38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 9,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według św. Marka

Mk 1,6b-11

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: