Uroczystość Świętej Rodziny 31.12.2017 ROKU

*** Przeżywamy uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, kończącą rok kalendarzowy 2017. Wszystkim Parafianom oraz przybyłym Gościom życzę pięknie przeżytego Sylwestra i radosnego wkroczenia w rok 2018.

*** Podczas mszy św. o godz. 8:30 i 11:30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po sumie parafialnej odbędzie się nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (01.01) — Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość)

— wtorek (02.01) — św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

— sobota (06.01) — Objawienie Pańskie (uroczystość)

— niedziela (07.01) — Chrzest Pański (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro msze św. o godz. 10:00 i 11:30.

*** Wizyta duszpasterska A.D.2018 rozpocznie się we wtorek (02.01.2018 roku) – według porządku, który został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. Rozpoczęcie kolędy w tygodniu o godz. 15:30. Z powodu braku ministrantów proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których ma się odbyć kolęda napisem „K+M+B 2018”.

*** W okresie kolędy msze św. w tygodniu (wtorek-piątek o godz.8:00).

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 02.01.2018 (wtorek) — ul. Bema, ul. Prusa [15:30]

— 03.01.2018 (środa) — ul. Leśna 61-52 (od końca) [15:30]

— 04.01.2018 (czwartek) — ul. Leśna 51f-44d (od końca) [15:30]

— 05.01.2018 (piątek) — ul. Chopina, ul. Ogrodowa, ul. Energetyczna, ul. Kościuszki 11 [15:30]

*** W sobotę (06.01) przeżywamy uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po mszy św. o godz. 11:00 zmiana tajemnic różańcowych.

*** Próba scholi w sobotę o godz. 10:00.

*** Zgodnie z 11-letnią tradycją, na zakończenie liturgicznego okresu Narodzenia Pańskiego organizujemy Parafialny Koncert kolęd i Pastorałek. Tegoroczny odbędzie się w niedzielę Chrztu Pańskiego (07.01.2018 roku) po mszy św. o godz. 10:00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o zgłoszenia w zakrystii lub telefonicznie (+48 792631126). Formularz zgłoszenia uczestnictwa jest umieszczony na stronie parafialnej (Aktualności).

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

 

 

 

INTENCJE MSZALNE  31.12.2017-07.01.2018 roku

 

 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  31.12.2017 roku   

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Poniedziałek   Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01.01.2018 r. 

10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Wtorek   02.01.2018 r.  św. Bazylego Wielkiego

8:00 Misyjna [1]
 

Środa   03.01.2018 r. 

8:00 Misyjna [2]
 

Czwartek   04.01.2018 r. 

8:00 Misyjna [3]
Piątek   05.01.2018 r. 
8:00 ++ Eleonora i Kazimierz (rocznica śmierci)
 

Sobota   06.01.2018 r.  Objawienie Pańskie

  8:30 + Katarzyna Majcher (7 rocznica śmierci); + Maria Sarzyńska
11:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

Święto Chrztu Pańskiego  07.01.2018 roku   

  8:30 O łaski Boże i dar zdrowia dla Janiny Ryba (urodziny) – msza ofiarowana od córek, zięcia i wnuków
10:00 PRO POPULO — W intencji uczestników Koncertu

31.12.2017 roku

PIERWSZE CZYTANIE

Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 3,2-6.12-14

Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128,1-2,3,4-5

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

DRUGIE CZYTANIE

Chrześcijańskie zasady życia domowego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 3,12-21

Bracia:

Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Kol 3,15a.16a

Alleluja, alleluja, alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Dziecię rosło napełniając się mądrością

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 2,22-40

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Oto słowo Pańskie.

 

01.01.2018 roku

PIERWSZE CZYTANIE

Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb

Lb 6,22-27

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:

„Po wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:

«Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem».

Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 67,2-3,5 i 8

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie,
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Ga 4,4-7

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Hbr 1,1-2

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 2,16-21

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: