Sprawozdanie – rok 2017

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RELIGIJNEGO I FUNKCJONOWANIA PARAFII W ROKU 2017

    Dobiegający końca rok kalendarzowy 2017 (Rok Jadwiżański, a w Lubaniu – rok ogłoszenia św. Marii Magdaleny patronką miasta) – ósmy rok funkcjonowania wspólnoty w powiększonym składzie osobowym (ilość mieszkańców należących do naszej wspólnoty wynosi 1571 osób) – był okresem realizacji kilku ważnych inwestycji i organizacji wielu wydarzeń.

    Życie religijne i sakramentalne w naszej Parafii w kończącym się roku przedstawia się następująco:

*** W niedzielnej Eucharystii (według danych z miesięcznej obserwacji w październiku) uczestniczy 14,32% Parafian [w 2016 – 16,1% – stała tendencja spadkowa]; z tej grupy 43,56% wiernych przyjmuje regularnie komunię św. [2016 r. – 35,27%].

*** W tym roku rozdano około 8500 Komunii [2016 r. – 8000].

*** Sakramentu Chrztu udzielono 11 dzieciom [w roku 2016 – 8].

*** Związek małżeński zawarła 1 para [w roku 2016 – 2].

*** Do wieczności odeszło 24 parafian [w roku 2016 – 12] – dane obejmują tylko pogrzeby wpisane do parafialnej księgi zmarłych.

*** W uroczystości I Komunii św. wzięła udział 19-osobowa grupa dzieci [2016 – 12].

*** W trzecim roku 3-letniego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania uczestniczy 6-osobowa grupa Młodzieży; w drugim roku przygotowania – również grupa 6-osobowa, zaś rok pierwszy rozpoczęła grupa 15-osobowa.

*** Grupa osób odwiedzanych z Najświętszym Sakramentem w każdą 1. sobotę miesiąca liczy obecnie 9 osób (w roku 2016 – 14).

*** W okresie od 01.01.2017 roku sakramentu namaszczenia chorych, spowiedzi chorych i wiatyku udzielono 63 osobom (z tego 32 osoby przyjęły Sakrament Namaszczenia podczas parafialnych obchodów Światowego Dnia Chorego).

*** Parafialna wspólnota Żywego Różańca gromadzi na dzień dzisiejszy 39 osób [do wieczności odeszła 1. osoba].

*** Druga parafialna grupa formacyjna – Rycerstwo Niepokalanej – liczy obecnie 26 osób [do wieczności odeszła 1. osoba].

*** Stałe spotkania obu wyżej wymienionych grup odbywają się w każdą 1. sobotę miesiąca podczas Eucharystii ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** Parafialne koło Służby Liturgicznej liczy obecnie 4 osoby [2016 – 5].

*** Powstały w ramach przygotowań do wizytacji w 2014 r. Chór Parafialny MAKSYMILIANKI tworzy 7-osobowa grupa rozśpiewanych Parafianek.

*** Działająca od września 2014 roku Parafialna Schola DZIECIAKI Z BOŻEJ PAKI liczy obecnie 12 osób.

*** Zaprzysiężona w marcu 2016 roku Rada Parafialna 3. kadencji liczy obecnie 19 osób.

*** Przez cały rok trwały regularne spotkania przygotowujące: do Sakramentu Bierzmowania [rocznik 2. i 3. – 1. i 2. środa miesiąca; rocznik 1. – 2. czwartek miesiąca] oraz do I Komunii św. [1. niedziela miesiąca].

*** Tegoroczny porządek liturgii w naszej Parafii obejmował szereg nabożeństw, sprawowanych o godz. 16:30: Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (środa), nabożeństwa różańcowe i wypominkowe; Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale oraz msza św. roratnia o godz. 17:00.

*** Zauważalnym jest spadek zainteresowania, zapoczątkowaną w październiku 2009 roku, piątkową adoracją Najświętszego Sakramentu, rozpoczynającą się po mszy św. oraz Eucharystią w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (każda 3. środa miesiąca).

*** Grupa Parafian uczestniczących w mijającym roku w Nabożeństwach Fatimskich (wprowadzonych do parafialnego kalendarium liturgicznego w roku 2013) utrzymuje się na stałym poziomie.

*** W roku 2017 mieliśmy okazję przeżyć 2-krotnie mszę św. z modlitwą o uzdrowienie (23.03.2017 r. – o. Pacyfik Iwaszko OFM; 05.04.2017 r. – ks. Jakub Sikorski). W sumie od 2010 roku msze te zostały odprawione w naszym kościele 25 razy. Niestety (co jest jednym z powodów rzadszego sprawowania tego typu mszy św.) zainteresowanie Parafian sukcesywnie spada.

*** Podobnie, jak rok temu, dużym sukcesem okazała się tegoroczna uroczystość odpustowa, połączona z organizacją jubileuszowego, 10. Festynu Parafialnego [niestety, dała się zauważyć tendencja zniżkowa liczby uczestników].

*** Nie zabrakło także inicjatyw skierowanych w stronę dzieci i młodzieży – dużym zainteresowaniem cieszył się czerwcowy Festyn Dziecięcy i uroczystość św. Mikołaja (w tym roku przygotowano 56 paczek). Niestety, podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku zmalała zauważalnie liczba dzieci uczestniczących w nabożeństwach październikowych i roratach.

*** Mijający rok stał się okazją do przeprowadzenia 4 koncertów: Kolęd i Pastorałek (08.01), Pieśni Wielkanocnej (23.04); koncert podsumowujący trzeci rok działalności Scholi DZIECIAKI Z BOŻEJ PAKI (18.06) oraz tradycyjna, już 9. Cecyliada (26.11) [warto nadmienić, że spotkania te zaczęły już nabierać charakteru regionalnego – bierze w nich udział rosnąca grupa wykonawców z zewnątrz]. Zostało także przeprowadzone misterium „Różaniec dla Ojczyzny” [11.11]. Niestety, zauważamy także zjawisko negatywne – malejące zainteresowanie tymi spotkaniami naszych Parafian (m.in. z tego powodu nie odbyła się „Refleksja Listopadowa”).

*** Od 5. lat w kalendarium wydarzeń parafialnych wpisała się msza św. w intencji trzeźwościowej, sprawowana w 1. poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 – czynny udział bierze w niej regionalna grupa Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej oraz osoby towarzyszące.

*** Parafialne Koło Caritas liczy obecnie 3 osoby.

Rok 2017 na płaszczyźnie inwestycji i wydarzeń o charakterze administracyjno-gospodarczym był może mniej intensywny – warto jednak zaznaczyć, że zrealizowane w okresie sprawozdawczym inwestycje zostały zrealizowane z dużym nakładem kosztów:

— Zakończenie inwestycji zakupu i montażu witraży w kościele;

— Wymiana głównych drzwi wejściowych kościoła;

— Prace modernizacyjne i restauracyjne zewnętrznych ścian kościoła oraz terenu wokół Piety i krzyża misyjnego.

Powyższe sprawozdanie obejmuje całokształt życia religijnego i funkcjonowania naszej Parafii w kończącym się roku 2017. Z pewnością spraw wartych podkreślenia było więcej – wybrałem te najważniejsze. Te i inne nie zostałyby jednak zrealizowane, gdyby nie Państwa życzliwość, zrozumienie i pomoc – modlitewna, materialna oraz ta, w postaci „pracy rąk”. Pragnę za nie Wam wszystkim gorąco podziękować i podkreślić moją wdzięczność za wszelkie „okruchy serca”, których w ciągu tego roku doznałem bardzo wiele. Chcę ją wyrazić pamięcią i modlitwą, o której zapewniam.

Jeszcze raz WSZYSTKIM ZA WSZELKIE DOBRO składam kapłańskie „Bóg zapłać”.

Proboszcz

Ks. Janusz Barski

Dodaj komentarz: