Narodzenie Pańskie 25.12.2017 roku

*** Przeżywamy uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wszystkim Parafianom oraz przybyłym Gościom życzę pełnego radości i spokoju świątecznego czasu, przeżytego w gronie najbliższych. Cud Groty Betlejemskiej niech będzie zachętą do odkrywania w sobie tego, co najlepsze. Życzenia (patrz Aktualności)

*** Dzisiaj msze św. o godz. 10:00 i 11:30; jutro – w porządku niedzielnym.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (25.12) — Narodzenie Pańskie (uroczystość)

— wtorek (26.12) — św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)

— środa (27.12) — św. Jana Apostoła i Ewangelisty (święto)

— czwartek (28.12) — Świętych Młodzianków (święto)

— niedziela (31.12) — Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Serdecznie dziękuję naszym dekoratorkom oraz grupie obsługi ołtarza oraz osobom wspierającym za przygotowanie świątecznej dekoracji prezbiterium i ołtarza, a także 4-osobowej grupie naszych scholistek (Nikoli, Sandrze, Ali i Kasi) za piękne przyozdobienie choinki na plebanii.

*** W najbliższą sobotę, z racji wyjazdu, nie będzie mszy św. Za zmianę gorąco przepraszam. Z tej racji próba scholi odbędzie się w piątek o godz. 11:00.

*** W przyszłą niedzielę (31.12) podczas mszy św. o godz. 8:30 i 11:30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po sumie parafialnej zapraszam na nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Wizyta duszpasterska A.D.2018 rozpocznie się we wtorek (02.01.2018 roku) – według porządku, który zostanie ogłoszony zaraz po świętach. Rozpoczęcie kolędy w tygodniu o godz. 15:30. Z powodu braku ministrantów proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których ma się odbyć kolęda napisem „K+M+B 2018”.

*** Zgodnie z 11-letnią tradycją, na zakończenie liturgicznego okresu Narodzenia Pańskiego organizujemy Parafialny Koncert kolęd i Pastorałek. Tegoroczny odbędzie się w niedzielę Chrztu Pańskiego (07.01.2018 roku) po mszy św. o godz. 10:00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o zgłoszenia w zakrystii lub telefonicznie (+48 792631126). Formularz zgłoszenia uczestnictwa zostanie umieszczony na stronie parafialnej (Aktualności) zaraz po świętach.

*** Osoby pełniące funkcje lektorskie i kantorskie podczas niedzielnych i świątecznych mszy św. o godz. 10:00 serdecznie zapraszam do zapoznania się z przygotowanym grafikiem czytań. Można go znaleźć W TYM MIEJSCU.
Pełny tekst Liturgii Słowa jest umieszczany w ogłoszeniach parafialnych (pod intencjami mszalnymi). Można je także znaleźć samodzielnie: www.liturgia.wiara.pl — wybierz datę w kalendarzu (po prawej stronie) — znajdź: „pełny tekst czytań” — „Liturgia Słowa według starego lekcjonarza”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Bóg się rodzi” – z dodatkami: płytą Arki Noego „Kolędy” – kalendarzem ściennym cena 10 zł] przeczytamy m.in. o Wigilii bez najbliższych; o biografii ks. Dolindo Ruotolo; o św. Bracie Albercie w 101. rocznicę Jego śmierci; o potrzebie ponownego otworzenia się Europy na Chrystusa; świąteczną opowieść o św. Józefie „Męska wyprawa”. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o klerycki obłóczynach w Legnicy; o II Festiwalu Barbórkowym Chórów w Lubinie; o działalności opiekuńczo-leczniczej prowadzonej przez legnicką Caritas; o przyjęciu nowych ministrantów w Leśnej; o I Mikołajowym Turnieju Ministrantów w Olszynie. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] dzisiaj m.in. obrazek z modlitwą przy wigilijnym stole; o tym, jak rozumieć trudny początek Ewangelii św. Jana o Logosie; reportaż z niespokojnej w ostatnim czasie Jerozolimy; jak Boże Narodzenie przeżywają kierowcy tirów? Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziecie witraż do wyklejania i powieszenia w oknie.

INTENCJE MSZALNE  25-31.12.2017 roku

 

 

Poniedziałek   NARODZENIE PAŃSKIE 25.12.2017 r. 

10:00 + Krystyna Krasna (10 rocznica śmierci)
11:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Wtorek   26.12.2017 r.  św. Szczepana

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Genowefa Białkowska  (od Żywego Różańca)
 

Środa   27.12.2017 r.  św. Jana Apostoła i Ewangelisty

17:00 ++ Anna i Ryszard Zuchewicz; ++ z Rodziny
 

Czwartek   28.12.2017 r.  Świętych Młodzianków

17:00 + Stefan Wawrzyniak  (30 dzień po pogrzebie)
Piątek   29.12.2017 r. 
17:00 + Henryk Sochaj  (1 rocznica śmierci)
 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  31.12.2017 roku   

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

LITURGIA SŁOWA  25-26.12.2017 roku


25 grudnia

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 52,7-10

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

O jak są pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu:
„Twój Bóg zaczął królować”.
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,
razem wznoszą okrzyki radosne,
bo oglądają na własne oczy
powrót Pana na Syjon.
Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,
wszystkie ruiny Jeruzalem!
Bo Pan pocieszył swój lud,
odkupił Jeruzalem.
Pan obnażył już swe ramię święte
na oczach wszystkich narodów;
I wszystkie krańce ziemi zobaczą
zbawienie naszego Boga.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy dźwięku rogu,
na oczach Pana i Króla się radujcie.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 1,1-6

Bóg przemówił do nas przez Syna

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?” I znowu: „Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem”. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 1,1-18

Słowo stało się ciałem

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.

Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.

26 grudnia

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 6,8-10;7,54-60

Ukamienowanie św. Szczepana

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.

Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.

A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”.

A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.

Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego!” A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu”.

Po tych słowach skonał.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17

Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Bądź dla mnie skałą schronienia,
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

W ręce Twoje powierzam ducha mego:
Ty mnie odkupisz, Panie, Boże.
Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem,
boś wejrzał na moją nędzę.

W Twoim ręku są moje losy,
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:
wybaw mnie w swym miłosierdziu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 118,26a i 27a

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Mt 10,17-22

Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich Apostołów:

„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.

Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony’.

Oto słowo Pańskie

Dodaj komentarz: