4. niedziela Adwentu 24.12.2017 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę Adwentu – ostatnią niedzielę czasu Adwentu. Dzisiaj, podczas popołudniowych Wigilii w naszych rodzinach wkroczymy w świętowanie Tajemnicy Narodzin Syna Człowieczego. Z tej racji msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 10:00 oraz pasterka o północy.

*** Zachęcam do pielęgnowania tradycji wigilijnych – rozpoczęcie wieczerzy modlitwą, dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd. Dla ułatwienia na stronie parafialnej został umieszczony obrzęd wieczerzy wigilijnej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (25.12) — Narodzenie Pańskie (uroczystość)

— wtorek (26.12) — św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)

— środa (27.12) — św. Jana Apostoła i Ewangelisty (święto)

— czwartek (28.12) — Świętych Młodzianków (święto)

— niedziela (31.12) — Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W miniom tygodniu odbyły się tegoroczne rekolekcje adwentowe. Składam gorące podziękowanie prowadzącemu, ks. Kanonikowi Szymonowi Bajakowi oraz osobom wspierającym organizację i przeprowadzenie rekolekcji. Szczególne „Bóg zapłać” kieruję w stronę osób, które zadbały o godne ugoszczenie rekolekcjonisty i księży posługujących w konfesjonale na plebanii.

*** Zakończyliśmy także tegoroczne spotkania roratnie. Składam gorące podziękowanie uczestniczącym w nich Parafianom – w tym nielicznej, ale aktywnej grupie dzieci i młodzieży.

*** Serdecznie dziękuję naszym dekoratorkom, grupie obsługi ołtarza oraz osobom wspierającym za przygotowanie świątecznej dekoracji prezbiterium i ołtarza, a także 4-osobowej grupie naszych scholistek (Nikola, Sandra, Ala i Kasia) za piękne przyozdobienie choinki na plebanii.

*** W najbliższą sobotę, z racji wyjazdu, nie będzie mszy św. Za zmianę gorąco przepraszam. Z tej racji próba scholi odbędzie się w piątek o godz. 11:00.

*** W przyszłą niedzielę (31.12) podczas mszy św. o godz. 8:30 i 11:30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po sumie parafialnej odbędzie się nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Zgodnie z 11-letnią tradycją, na zakończenie liturgicznego okresu Narodzenia Pańskiego organizujemy Parafialny Koncert kolęd i Pastorałek. Tegoroczny odbędzie się w niedzielę Chrztu Pańskiego (07.01.2018 roku) po mszy św. o godz. 10:00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o zgłoszenia w zakrystii lub telefonicznie (+48 792631126). Zgłoszenie uczestnictwa zostanie umieszczone na stronie parafialnej (Aktualności) zaraz po świętach.

*** Osoby pełniące funkcje lektorskie i kantorskie podczas niedzielnych i świątecznych mszy św. o godz. 10:00 serdecznie zapraszam do zapoznania się z przygotowanym grafikiem czytań. Można go znaleźć W TYM MIEJSCU. Pełny tekst Liturgii Słowa jest umieszczany w ogłoszeniach parafialnych (pod intencjami mszalnymi). Można je także znaleźć samodzielnie: www.liturgia.wiara.pl — wybierz datę w kalendarzu (po prawej stronie) — znajdź: „pełny tekst czytań” — „Liturgia Słowa według starego lekcjonarza”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Bóg się rodzi” – z dodatkami: płytą Arki Noego „Kolędy” – kalendarzem ściennym cena 10 zł] przeczytamy m.in. o Wigilii bez najbliższych; o biografii ks. Dolindo Ruotolo; o św. Bracie Albercie w 101. rocznicę Jego śmierci; o potrzebie ponownego otworzenia się Europy na Chrystusa; świąteczną opowieść o św. Józefie „Męska wyprawa”. W „Niedzieli Legnickiej” [cena – 8 zł]przeczytamy m.in. o klerycki obłóczynach w Legnicy; o II Festiwalu Barbórkowym Chórów w Lubinie; o działalności opiekuńczo-leczniczej prowadzonej przez legnicką Caritas; o przyjęciu nowych ministrantów w Leśnej; o I Mikołajowym Turnieju Ministrantów w Olszynie. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. obrazek z modlitwą przy wigilijnym stole; o tym, jak rozumieć trudny początek Ewangelii św. Jana o Logosie; reportaż z niespokojnej w ostatnim czasie Jerozolimy; jak Boże Narodzenie przeżywają kierowcy tirów? Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziecie witraż do wyklejania i powieszenia w oknie.

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE  24-31.12.2017 roku

 

4. niedziela Adwentu   24.12.2017 roku   
8:30 Dziękczynna za Dobrodziejów z prośbą o wieczystą nagrodę dla nich za świadczone dobro
10:00 PRO POPULO
24:00 PRO POPULO
 

Poniedziałek   NARODZENIE PAŃSKIE 25.12.2017 r. 

10:00 + Krystyna Krasna (10 rocznica śmierci)
11:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Wtorek   26.12.2017 r.  św. Szczepana

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Genowefa Białkowska  (od Żywego Różańca)
 

Środa   27.12.2017 r.  św. Jana Apostoła i Ewangelisty

17:00 ++ Anna i Ryszard Zuchewicz; ++ z Rodziny
 

Czwartek   28.12.2017 r.  Świętych Młodzianków

17:00 + Stefan Wawrzyniak  (30 dzień po pogrzebie)
Piątek   29.12.2017 r. 
17:00 + Henryk Sochaj  (1 rocznica śmierci)
 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  31.12.2017 roku   

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Czytanie z Drugiej księgi Samuela

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.

Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: »Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki«”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 89,2-3.4-5.27 i 29

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę sławił łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”,
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe będzie moje z nim przymierze.

DRUGIE CZYTANIE

Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 16,25-27

Bracia:

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1,38

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: