3. niedziela Adwentu 17.12.2017 roku

*** Przeżywamy 3 niedzielę Adwentu – niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.

*** Dzisiaj rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje adwentowe, które przeprowadzi proboszcz parafii św. Mikołaja w Chmieleniu, ks. Kanonik Szymon Bajak. Program rekolekcji został umieszczony w gablocie, przy bocznym wejściu do kościoła oraz na stronie parafialnej. W czasie rekolekcji msze św. o godz. 9:00 i 18:00. Spowiedź w poniedziałek w godz. 8:00-9:00 oraz 17:00-18:00.Proszę o jak najszybsze zgłoszenie w zakrystii osób starszych i chorych, które odwiedzimy z posługą w poniedziałek (18.12).

*** Trwa Kiermasz świąteczny – przy wejściu do kościoła można nabyć opłatki, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, kartki świąteczne oraz ozdoby świąteczne, przygotowane przez nasze „Maksymilianki”.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w Mszach św. roratnich – w tygodniu: w poniedziałek i wtorek o godz. 18:00; czwartek i piątek o godz. 17:00.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

***Tydzień temu przeżyliśmy kolejną edycję „Spotkania ze Świętym”. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim Organizatorom oraz Dobrodziejom, dzięki którym mogliśmy obdarować paczkami 40-osobową grupę dzieci i młodzieży. Opis i zapis fotograficzny przebiegu spotkania można znaleźć po aktywowaniu TEGO NAPISU. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** Od jutra rozpoczynamy w liturgii czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

*** Kalendarium przygotowań do świąt: 20.12 (środa) – montaż dekoracji i choinek oraz przygotowanie kościoła (panów zapraszam od godz. 16:00; nasze dekoratorki oraz dzieci i młodzież – o 17:30). Gorąco proszę o liczny udział Parafian.

*** W najbliższą niedzielę będziemy przeżywali Wigilię Narodzenia Pańskiego. W związku z tym msze św. w tym dniu o godz. 8:30, 10:00 i 24:00 (pasterka).

*** Osoby pełniące funkcje lektorskie i kantorskie podczas niedzielnych i świątecznych mszy św. o godz. 10:00 serdecznie zapraszam do zapoznania się z przygotowanym grafikiem czytań. Można go znaleźć W TYM MIEJSCU.
Pełny tekst Liturgii Słowa jest umieszczany w ogłoszeniach parafialnych (pod intencjami mszalnymi). Można je także znaleźć samodzielnie: www.liturgia.wiara.pl — wybierz datę w kalendarzu (po prawej stronie) — znajdź: „pełny tekst czytań” — „Liturgia Słowa według starego lekcjonarza”.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Tajemnice Jasnej Góry”] przeczytamy m.in. o Świętej Ziemi Islamu – Arabii Saudyjskiej; o sytuacji w Libanie; o świętości życia Hanny Chrzanowskiej; o męczennikach w sutannach; o planowanych obchodach roku 2018 – roku 100-lecia KUL Jana Pawła II. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o diecezjalnych inicjatywach przedświątecznej pomocy najuboższym; o nowatorskich formach ewangelizacji w Leśnej; o przyjęciu do katechumenatu 9 kandydatów do chrztu; o tegorocznej Cecyliadzie w naszej parafii; o barbórkowych obchodach w Zagłębiu Miedziowym; o koncertach „rapera w sutannie”, ks. Jakuba Bartczaka, w Wągrodnie, Polance i Rui; o pielgrzymce z Kamiennej Góry do Torunia oraz o obchodach wspomnienia św. Mikołaja w Legnicy i Leśnej. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o fenomenie polskich Rorat; o 7 antyfonach na siedem ostatnich dni Adwentu; o kandydacie na błogosławionego – Czarnym Łosiu z plemienia Lakota. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziecie witraż do wyklejania i powieszenia w oknie.

 

 

INTENCJE MSZALNE  17-24.12.2017 roku

 

 

3. niedziela Adwentu   17.12.2017 roku   

8:30 ++ Rodzice: Jan i Anastazja Kłos, Piotr i Anna Jankowscy; ++ z Rodzeństwa
10:00 O błogosławieństwo Boże dla Państwa Kwaśniak i Franciszki Karolkiewicz
11:30 + Jerzy Piekarski (9 rocznica śmierci)
 

Poniedziałek   18.12.2017 r. 

9:00 + Stefan Wawrzyniak (od sąsiadów Malczewskich z Gniezna)
18:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Wtorek   19.12.2017 r. 

9:00 ………………………………………………………………………………………………
18:00 ++ Kazimierz (29 rocznica śmierci) i Romuald Undro
 

Czwartek   21.12.2017 r. 

17:00 PRO POPULO – W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
Piątek   22.12.2017 r. 
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

4. niedziela Adwentu   24.12.2017 roku   

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
24:00 PRO POPULO

PIERWSZE CZYTANIE

Ogromnie się weselę w Panu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 61, 1-2a. 10-11

Duch Pański nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski u Pana.
„Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój,
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni
sprawiedliwość
i chwalba wobec wszystkich narodów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Łk 1,46-48,49-50,53-54

Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.

DRUGIE CZYTANIE

Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

1 Tes 5,16-24

Bracia:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Iz 61,1

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 1,6-8.19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?”. Odparł: „Nie!”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”.

Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: