Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 26.11.2017 r.

*** Przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ostatnią niedzielę roku liturgicznego 2017 – święto patronalne Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po każdej mszy św. zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona litania do Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Możemy przez to zyskać odpust zupełny.

*** Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Dzisiaj, po mszy św. o godz. 10:00, odbędzie się kolejna, 9., odsłona Cecyliady Parafialnej. Gościem honorowym będzie schola „Cytra” z parafii pw. Objawienia Pańskiego w Radostowie. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału we wspomnianym koncercie.

*** Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (30.11) — św. Andrzeja, apostoła (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy parafialnej.

*** W przyszłą niedzielę, 1. niedzielę Adwentu, zostaną poświęcone opłatki i wieńce adwentowe. Osoby, które już teraz potrzebują je nabyć, zapraszam do zakrystii. W tym dniu, po sumie parafialnej, odbędzie się kolejne spotkanie Rodziców dzieci, przygotowujących się do I Komunii św.

*** Za tydzień odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie organizacji Festynu’2018.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: przygotowania do sakramentu małżeństwa – rekolekcji dla narzeczonych; działalności Poradni Rodzinnej im. Świętej Rodziny w Olszynie oraz organizowanego przez parafię Świętej Trójcy wyjazdu na Półwysep Gargano.

*** OGŁOSZENIE ZUS: Od 2018 roku wchodzi w życie e-skłądka. O zasadach rozliczania i opłacania składek będzie można się dowiedzieć 29.11.2017 roku podczas bezpłatnych szkoleń organizowanych w Lubaniu i Zgorzelcu. Dodatkowo zostanie omówione IPP. Spotkanie w Lubaniu odbędzie się 29.11.2017 r. w sali konferencyjnej Inspektoratu w Lubaniu (ul. Władysława Łokietka 13). Rozpoczęcie o godz. 9:00. Spotkanie w Zgorzelcu (które rozpocznie się o godz. 13:00) odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II AWP 8B.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Chrystus Król”] przeczytamy m.in. o zawarciu umowy między Komendą Główną Policji a stowarzyszeniem „Meter” w sprawie ścigania przestępstw seksualnego wykorzystywania dzieci; o zakończeniu procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza „Wujka” na szczeblu diecezjalnym (27.11); o problemach funkcjonowania Kościoła w Chinach (po XIX Kongresie Komunistycznej Partii Chin); o Nowennie dla Niepokalanej. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o modlitwie za zmarłych podopiecznych Hospicjum w Lubinie; o ostatnim Koncercie Jadwiżańskim w Zgorzelcu; o „Różańcu dla Ojczyzny” w naszej parafii; o legnickim Wieczorze Pieśni Patriotycznych i Festiwalu Potraw w Biedrzychowicach; o uroczystościach patriotycznych w Bolesławcu i Chobieni; o Balu Świętych w Olszynie. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o tym, że zdrowy wstyd jest człowiekowi bardzo potrzebny; o Birmie i Bangladeszu, dwóch mało znanych krajach, które od poniedziałku będzie odwiedzać papież Franciszek; o tym, dlaczego w czasie mszy św. nie należy robić zdjęć? Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z bezpłatnym dodatkiem – lampionem roratnim do samodzielnego złożenia.

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE  26.11-03.12.2017 roku

 

 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata   26.11.2017 roku   CECYLIADA   

8:30 + Edward Czerwiński  (od sąsiadów z ul. Zamkowej 6 i 6A)
10:00 W intencji Scholi Parafialnej, Chóru „Maksymilianki” i parafialnego koła Służby Liturgicznej
11:30 + Kazimierz Kołodziejczak (20 rocznica śmierci)
 

Wtorek   28.11.2017 r. 

17:00 + Zygmunt Przybyła (30 dzień po pogrzebie)
 

Środa   29.11.2017 r. 

17:00 + Stanisław Karliński; ++ z Rodziny Czajbuckich: Józef, Maria, Bolesław (44 rocznica śmierci), Jan
 

Czwartek   30.11.2017 r.  św. Andrzeja Apostoła

17:00 O Boże błogosławieństwa dla Andrzeja: Rybowicza, Mikłaszewicza, Rutki, Barskiego, ks. Fili i ks. Łuczyńskiego
Piątek   01.12.2017 r. 
17:00 + Irena Murawska (od Wandy Woźniak z Raciążka i rodziny Woźnickich z Ciechocinka)
 

Sobota   02.12.2017 r. 

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

1. niedziela Adwentu   03.12.2017 roku   

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ++ Józefa i Jerzy Łukjaniec
11:30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Ryszardy Grabarz  (80 rocznica Urodzin)


PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus zna swoje owce

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 34,11–12.15–17

To mówi Pan Bóg: „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na lego­wisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną spro­wadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”.

Do was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg: „Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 23,1–2a.2b–3.5.6

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE

Królestwo Boże

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 15,20–26.28

Bracia:

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Ada­mie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą oży­wieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyj­ścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nie­przyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie poko­nana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszys­tko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 11,10

Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 25,31–46

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa­ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«.

Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«.

Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod­nym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?«.

Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«.

I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecz­nego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: