33. niedziela zwykła 19.11.2017 roku

*** Przeżywamy 33. niedzielę zwykłą – Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. W naszej wspólnocie jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (20.11) — św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

— wtorek (21.11) — Ofiarowanie NMP

— środa (22.11) — św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (patronki muzyki kościelnej)

— piątek (24.11) — św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

— niedziela (26.11) — Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W piątek (24.11) zapraszam na kolejną sesję członków Rady Parafialnej. Spotkanie odbędzie się na plebanii – rozpoczęcie o godz. 18:00.

*** Za tydzień (26.11) będziemy przeżywali kolejną odsłonę corocznej uroczystości ku czci św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Dzisiaj zamykamy listę uczestników !!!!!!!!!!!!!!!!

*** Za tydzień zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, które wsparły w minionym tygodniu akcję jesiennych porządków na terenie posesji.

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: przygotowania do sakramentu małżeństwa – rekolekcji dla narzeczonych; działalności Poradni Rodzinnej im. Świętej Rodziny w Olszynie oraz organizowanego przez parafię Świętej Trójcy wyjazdu na Półwysep Gargano.

*** Osoby pełniące funkcje lektorskie i kantorskie podczas niedzielnych i świątecznych mszy św. o godz. 10:00 serdecznie zapraszam do zapoznania się z przygotowanym grafikiem czytań. Można go znaleźć W TYM MIEJSCU. Pełny tekst Liturgii Słowa jest umieszczany w ogłoszeniach parafialnych (pod intencjami mszalnymi). Można je także znaleźć samodzielnie: www.liturgia.wiara.pl — wybierz datę w kalendarzu (po prawej stronie) — znajdź: „pełny tekst czytań” — „Liturgia Słowa według starego lekcjonarza”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „I Światowy Dzień Ubogich”] przeczytamy m.in. oświadczenie Rady Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę; o wykładzie wygłoszonym podczas I Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi”; o obradach Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP na Jasnej Górze; o Nowennie Pompejańskiej; o finale akcji „Dar dla Aleppo”. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o legnickich obchodach Święta Niepodległości; o jubileuszu bolesławieckiego chóru „Cantate Deo”; o Nocy Wszystkich Świętych w Krzeszowie oraz Balu Wszystkich Świętych w Wągrodnie, Lubomierzu, Legnicy, Kamiennej Górze, Bolesławcu, Starej Kamienicy i Lubawce; o pogrzebie śp. ks. prał. Władysława Bystrka. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. kalendarz ścienny na 2018 rok ze św. Józefem; o problemie samobójstw w Polsce; o polskim obliczu postawy miłosierdzia.

 

INTENCJE MSZALNE  19-26.11.2017 roku

 

33. niedziela zwykła   19.11.2017 roku    NIEDZIELA PARAFIALNA  
8:30 ++ Bolesław (17 rocznica śmierci) i Marta Misiurek
10:00 + Stanisław Ćwirko-Godycki
11:30 ++ Agnieszka i Kazimierz Białkowscy; + Jerzy Rybowicz
 

Wtorek   21.11.2017 r.  Ofiarowanie NMP

17:00 + Zygmunt Przybyła (od sąsiadów z ul. Zamkowej 6 i 6A)
 

Środa   22.11.2017 r.  św. Cecylii

17:00 O błogosławieństwo Boże i szybki powrót do zdrowia dla mamy i babci
 

Czwartek   23.11.2017 r. 

17:00 ++ Antoni (10 rocznica śmierci) i Helena Kowalów; ++ z Rodziny
 

Piątek   24.11.2017 r.  św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

17:00 + Anna Bonik z d. Łukjaniec
 

Sobota   25.11.2017 r. 

17:00 + Zygmunt Przybyła  (od sąsiadów z ul. Zamkowej 6 i 6A)
 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata   26.11.2017 roku   CECYLIADA   

8:30 + Edward Czerwiński  (od sąsiadów z ul. Zamkowej 6 i 6A)
10:00 W intencji Scholi Parafialnej, Chóru „Maksymilianki” i parafialnego koła Służby Liturgicznej
11:30 + Kazimierz Kołodziejczak (20 rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Poemat o dzielnej niewieście

Czytanie z Księgi Przysłów

Prz 31,10–13.19–20.30–31

Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.
O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.
Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128,1–2.3.4–5

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek,
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.

DRUGIE CZYTANIE

Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

1 Tes 5,1–6

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak zło­dziej w nocy.

Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brze­mienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście sy­nami nocy ani ciemności.

Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15,4.5b

Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA

Przypowieść o talentach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 25,14-30

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzy­mał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozli­czać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przy­niósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«.

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«.

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, po­szedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«.

Odrzekł mu pan jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie roz­sypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie­sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemno­ści; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 25,14-15.19-20

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«”.

Dodaj komentarz: