32. niedziela zwykła 12.11.2017 roku

*** Przeżywamy 32. niedzielę zwykłą. Jest to Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (13.11) — św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

— piątek (17.11) — św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

— sobota (18.11) — bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki KSM-u i młodzieży polskiej

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W dniu wczorajszym, po mszy św. o godz. 10:00, odbyło się misterium poetycko-modlitewne „Różaniec dla Ojczyzny”. Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, które podjęły się jego prowadzenia oraz wszystkim uczestnikom naszej modlitwy. Dziękuję także za przygotowanie okolicznościowej dekoracji w prezbiterium.

*** Wspomnianym wyżej misterium zakończyliśmy modlitwę wypominkową A.D.2017.

*** W najbliższy czwartek (16.11) kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania (rocznik 2 i 3). Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Najbliższa niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Osoby pełniące funkcje lektorskie i kantorskie podczas niedzielnych i świątecznych mszy św. o godz. 10:00 serdecznie zapraszam do zapoznania się z przygotowanym grafikiem czytań. Można go znaleźć W TYM MIEJSCU.
Pełny tekst Liturgii Słowa jest umieszczany w ogłoszeniach parafialnych (pod intencjami mszalnymi). Można je także znaleźć samodzielnie: www.liturgia.wiara.pl — wybierz datę w kalendarzu (po prawej stronie) — znajdź: „pełny tekst czytań” — „Liturgia Słowa według starego lekcjonarza”.

*** 26.11 będziemy przeżywali kolejną odsłonę corocznej uroczystości ku czci św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Osoby zainteresowane udziałem w CECYLIADZIE PARAFIALNEJ proszę o kontakt ze mną w zakrystii.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Na drodze do niepodległości”] przeczytamy m.in. o rzeczywistości Sakramentu Bierzmowania (sakrament pożegnania z Kościołem czy wielka szansa?); o ingresie abp. Grzegorza Rysia; o Katyńskich Zaduszkach w „Niedzieli”; . W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o pobycie biskupa z Aleppo w Legnicy; o zakończeniu Roku Jadwiżańskiego w Trzebnicy; o przygotowaniu legnickiego cmentarza i obchodach uroczystości Wszystkich Świętych; o dziękczynieniu za 50-lecie kapłaństwa ks. prał. Bolesława Robaczka; o Balu Wszystkich Świętych w Leśnej; o skutkach orkanu Grzegorz w Krzeszowie; o pogrzebie śp. ks. Ryszarda Jakubowskiego. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o prześladowaniu wyznawców Chrystusa; o problemie związanym z nakazem usunięcia krzyża z pomnika Jana Pawła II w Ploermel; o św. Józefie, ideale mocnego mężczyzny.

INTENCJE MSZALNE  12-19.11.2017 roku

 

32. niedziela zwykła   12.11.2017 roku  
8:30 ++ Weronika, Józef i Stanisław Jackiewicz
10:00 W intencji Bogu wiadomej
11:30 ++ z Rodziny Trendewicz: Stanisław, Leokadia, Jan, Jerzy, Czesław
 

Wtorek   14.11.2017 r. 

17:00 + Edward Czerwiński  (30 dzień po pogrzebie)
 

Środa   15.11.2017 r. 

17:00 + Krystyna Główczyńska  (1 rocznica śmierci)
 

Czwartek   16.11.2017 r.  

17:00 W intencji osób polecanych Bożemu Miłosierdziu w tegorocznych wypominkach [2]
 

Piątek   17.11.2017 r.  św. Elżbiety Węgierskiej

17:00 + Genowefa Białkowska  (30 dzień po pogrzebie)
 

Sobota   18.11.2017 r.  bł. Karoliny Kózkówny

17:00 + Irena Murawska  (od Rodziny Dudków z Dąbrówki)
 

33. niedziela zwykła   19.11.2017 roku    NIEDZIELA PARAFIALNA  

8:30 ++ Bolesław (17 rocznica śmierci) i Marta Misiurek
10:00 + Stanisław Ćwirko-Godecki
11:30 ++ Agnieszka i Kazimierz Białkowscy; + Jerzy Rybowicz

PIERWSZE CZYTANIE

Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

Czytanie z Księgi Mądrości

Mdr 6,12–16

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
i ci ją znajdą, którzy jej szukają,
uprzedza bowiem tych, co jej pragną,
wpierw dając się im poznać.
Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi,
znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.
O niej rozmyślać to szczyt roztropności,
a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie:
sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni,
objawia się im łaskawie na drogach
i popiera wszystkie ich zamysły.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 63,2.3–4.5–6.7–8

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu
i o Tobie rozważam w czasie nocnych czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

DRUGIE CZYTANIE

Powszechne zmartwychwstanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

1 Tes 4,13–18

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus isto­tnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.

Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archa­nioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 24,42a.44

Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo w chwili, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 25,1–13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nieroz­sądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: »Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: »Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną«. Odpowiedziały roztropne: »Mogłoby i nam, i wam nie wy­starczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie«.

Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: »Panie, panie, otwórz nam«. Lecz on odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: