28. niedziela zwykła 15.10.2017 roku

*** Przeżywamy 28. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (16.10) — św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska (uroczystość)

— wtorek (17.10) — św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

— środa (18.10) — św. Łukasza Ewangelisty (święto)

— czwartek (19.10) — bł. ks. Jerzego Popiełuszki

— piątek (20.10) — św. Jana Kantego, prezbitera

— sobota (21.10) — bł. Jakuba Strzemię, biskupa

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie zapraszam do udziału w modlitwie różańcowej. W tygodniu nabożeństwa różańcowe będą się odbywały od wtorku do soboty o godz. 16:30. W środę nabożeństwo będzie animowała Parafialna Schola „Dzieciaki z Bożej Paki”, zaś kandydatów do Bierzmowania zapraszam do prowadzenia modlitwy w czwartek. Do udziału serdecznie zapraszam dzieci. Przez cały miesiąc trwa PARAFIALNY KONKURS NA NAJORYGINALNIEJSZY RÓŻANIEC – zgłoszone prace proszę składać w zakrystii.

*** W czwartek (19.10) zapraszam na kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania (rocznik 2. i 3.). Spotkanie rozpoczyna msza św. Kandydatów zapraszam do odwiedzania – dedykowanej im – zakładki na stronie parafialnej.

*** Za tydzień odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W ławkach zostały umieszczone kartki wypominkowe. Uprzejmie proszę o uważne przeczytanie informacji umieszczonych na ich odwrocie.

*** Osoby pełniące funkcje lektorskie i kantorskie podczas niedzielnych i świątecznych mszy św. o godz. 10:00 serdecznie zapraszam do zapoznania się z przygotowanym grafikiem czytań. Można go znaleźć W TYM MIEJSCU.
Pełny tekst Liturgii Słowa jest umieszczany w ogłoszeniach parafialnych (pod intencjami mszalnymi). Można je także znaleźć samodzielnie: www.liturgia.wiara.pl — wybierz datę w kalendarzu (po prawej stronie) — znajdź: „pełny tekst czytań” — „Liturgia Słowa według starego lekcjonarza”.

*** W zakrystii można nabyć książkę Waldemara Niedźwieckiego: „Kardynał Henryk Gulbinowicz – Starałem się zrozumieć człowieka” (cena 39 zł).

*** INFORMACJA DLA NARZECZONYCH: Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie organizuje nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych. Są zaplanowane w okresie 22-28.10.2017 roku. Szczegółowe informacje (dotyczące zapisu i przebiegu) można znaleźć na – umieszczonym w gablocie – plakacie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „100. rocznica Objawień Fatimskich”] przeczytamy m.in. o Dniu Dziecka Utraconego (15.10); o bł. Jerzym Popiełuszko; o KUL w 100. rocznicę istnienia; o istnieniu i formacji Rycerstwa Niepokalanej; o 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki (15.10); o filmie „Dwie korony” (na który zaprasza także nasze lubańskie kino „Wawel”. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o przebiegu akcji „Różaniec do granic” w Diecezji Legnickiej; o rekolekcjach kapłańskich w Fatimie; o działalności legnickiej Drużyny Krzyża; o diecezjalnych obchodach 17. Dnia Papieskiego; o zawodach strażaków w Olszynie Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o handlowcach, którzy zamykają swoje sklepy w niedziele i święta; o planowanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę podpisaniu ustawy zakazującej aborcji eugenicznej; o tym, komu i za co przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki i chemii.

 

 

INTENCJE MSZALNE  08-15.10.2017 roku

 

 

28. niedziela zwykła   15.10.2017 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA 

8:30 + Anna Zasańska (greg.14)
10:00 + Henryk Matlach  (10 rocznica śmierci)
11:30 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Jadwigi Pałka (im. 16.10); Małgorzaty (im. 17.10) i Franciszka Kleszczyńskich; dla Janiny Kotlewskiej (90 rocznica urodzin – 13.10) – od przyjaciół
 

Wtorek   17.10.2017 r.  św. Ignacego Antiocheńskiego

17:00 + Anna Zasańska (greg.16)
 

Środa   18.10.2017 r.  św. Łukasza Ewangelisty

17:00 + Anna Zasańska (greg.17)
 

Czwartek   19.10.2017 r. 

17:00 + Anna Zasańska (greg.18)
Piątek   20.10.2017 r.  św. Jana Kantego
17:00 + Anna Zasańska (greg.19)
 

Sobota   21.10.2017 r.  bł. Jakuba Strzemię

10:00 + Anna Zasańska (greg.20)
17:00 ++ z Rodziny Ripołowskich: Stanisław, Maria, Irena; + Zbigniew Markowski
 

29. niedziela zwykła   22.10.2017 roku  

8:30 + Anna Zasańska (greg. 21)
10:00 ++ Zofia (10 rocznica śmierci) i Jan Kordyka; + Janina Pilipczuk; + Irena Palewicz
11:30 ……………………………………………………………………………………………*

 

PIERWSZE CZYTANIE

Uczta mesjańska

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Iz 25, 6-10a

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody.

Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł.

I powiedzą w owym dniu: „Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
obficie napełniasz mój kielich.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Flp 4, 12-14. 19-20

Bracia:

Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.

A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Ef 1, 17-18

Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

EWANGELIA DŁUŻSZA Mt 22, 1-14

EWANGELIA KRÓTSZA Mt 22, 1-10

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:

„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Koniec krótszej perykopy.

Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».

Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: