26. niedziela zwykła 01.10.2017 roku

*** Przeżywamy 26. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz zbiórka ofiar do puszek na wsparcie organizacji Festynu Parafialnego’2018.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (02.10) — św. Aniołów Stróżów

— środa (04.10) — św. Franciszka z Asyżu

— czwartek (05.10) — św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy

— sobota (07.10) — NMP Różańcowej

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Rozpoczęliśmy miesiąc modlitwy różańcowej. W tygodniu nabożeństwa różańcowe będą się odbywały: jutro o godz. 17:30; od wtorku do soboty o godz. 16:30. W środę nabożeństwo będzie animowała Parafialna Schola „Dzieciaki z Bożej Paki”, zaś kandydatów do Bierzmowania zapraszam do prowadzenia modlitwy w czwartek. Do udziału serdecznie zapraszam dzieci. Przez cały miesiąc będzie trwał PARAFIALNY KONKURS NA NAJORYGINALNIEJSZY RÓŻANIEC – zgłoszone prace proszę składać w zakrystii.

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca tradycyjnie msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** W czwartek zapraszam na kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania (rocznik 2. i 3.). Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem.

*** Osoby zainteresowane opisem, zdjęciami i innymi materiałami poświęconymi uroczystości nadaniu miastu Lubań patronatu św. Marii Magdaleny zapraszam W TO MIEJSCE.

*** Na stoliku przy konfesjonale została wystawiona lista osób popierających inicjatywę ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”. Gorąco zachęcam do poparcia podpisem tego projektu.

*** Spotkanie Scholi Parafialnej w sobotę o godz.11:00.

*** W sobotę (07.10.2017 roku) parafialna wspólnota Rycerstwa Niepokalanej będzie świętowała Kryształowy jubileusz – 15. rocznicę założenia. Uroczyste obchody rozpoczniemy o godz. 14:00 włączeniem się w akcję „Różaniec do granic”, po czym msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych i spotkanie w świetlicy.

*** W przyszłą niedzielę, po sumie parafialnej, odbędzie się pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Bardzo proszę o przyniesienie przygotowanych deklaracji z danymi dziecka.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Wołanie o trzeźwość”] przeczytamy m.in. o owocach życia ks. Franciszka Blachnickiego; o znaczeniu rosyjskich manewrów wojskowych Zapad 2017; o akcji „Różaniec do granic”; o aniołach; o nowym obliczu katechezy przed bierzmowaniem. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o 55. zjeździe Stowarzyszenia Biblistów Polskich w Legnicy; o rozpoczęciu kolejnej edycji Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego; o powołaniu do życia Szkoły Liturgicznej im. Ks. Marka Adaszka (DSL); o spotkaniu Kresowian w Białej; o Festynie rodzinnym w legnickich Piekarach; o pielgrzymkowym epilogu w Legnickim Polu i „Marszu dla Życia” w Bolesławcu; o dniu formacyjnym ERM w Kamiennej Górze. Znajdziemy tu także „Poradnik dla seniora”. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o istocie i wartości nieustannej modlitwy różańcowej; o 100-leciu istnienia KUL; o tym, co znajdziemy w powstającym projekcie ustawy o pochówkach. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z załączoną płytą z audiobookiem „Quo vadis”.

 

 

INTENCJE MSZALNE  01-08.10.2017 roku

 

26. niedziela zwykła   01.10.2017 roku  
8:30 ++ Serafin, Władysław i Stanisław
10:00 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Aliny Pudełko (60 rocznica Urodzin)
11:30 PRO POPULO
 

Poniedziałek   02.10.2017 r.  Świętych Aniołów Stróżów

18:00 + Anna Zasańska (greg.1)
 

Wtorek   03.10.2017 r. 

17:00 + Anna Zasańska (greg.2)
 

Środa   04.10.2017 r.  św. Franciszka z Asyżu

17:00 + Anna Zasańska (greg.3)
 

Czwartek   05.10.2017 r.  św. Faustyny Kowalskiej

17:00 + Anna Zasańska (greg.4)
Piątek   06.10.2017 r. 
17:00 + Anna Zasańska (greg.5)
 

Sobota   07.10.2017 r.  NMP Różańcowej

10:30 + Anna Zasańska (greg.6)
14:00 W intencji Rycerstwa Niepokalanej (15. rocznica założenia koła parafialnego) i Żywego Różańca
 

27. niedziela zwykła   08.10.2017 roku  

8:30 + Anna Zasańska (greg.7)
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Teofil Elminowski  (11 rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg nie chce śmierci grzesznika

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 18,25–28

To mówi Pan Bóg:

„Wy mówicie: »sposób postępowania Pana nie jest słuszny«. Słuchaj jednakże, domu Izraela: czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił.

A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25,4–5.6–7.8–9

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus Chrystus wzorem pokory

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

DŁUŻSZE Flp 2, 1-11
KRÓTSZE Flp 2,1–5

Bracia:

Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.

Koniec krótszej perykopy.

On, istniejąc w postaci Bożej
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci,
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
i aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest Panem,
ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 10, 27

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 21,28–32

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”.

Mówią Mu: „Ten drugi”.

Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: