25. niedziela zwykła 24.09.2017 roku

 

*** Przeżywamy 25. niedzielę zwykłą. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W dniu dzisiejszym, podczas uroczystej mszy św. o godz. 12:00 w Rynku J.E. Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski ogłosi św. Marię Magdalenę patronką miasta Lubań. Aby umożliwić uczestnictwo w tym ważnym wydarzeniu, msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 10:00.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (25.09) — bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

— środa (27.09) — św. Wincentego a Paulo, prezbitera

— czwartek (28.09) — św. Wacława, męczennika

— piątek (29.09) — św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)

— sobota (30.09) — św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Na stoliku przy konfesjonale została wystawiona lista osób popierających inicjatywę ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”. Gorąco zachęcam do poparcia podpisem tego projektu.

*** We wtorek (26.09) zapraszam na pierwsze spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. (uczniowie klasy 6.). Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Spotkanie Scholi Parafialnej w sobotę o godz.11:00.

*** W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na wsparcie organizacji Festynu Parafialnego’2018.

*** W dniu 07.10.2017 roku parafialna wspólnota Rycerstwa Niepokalanej będzie świętowała Kryształowy jubileusz – 15. rocznicę założenia. Po mszy św. przewidujemy spotkanie grupy w ramach wspólnotowej agapy. Osoby zainteresowane udziałem w niej proszę o zapis w zakrystii na przygotowanej liście.

*** Rozpoczyna się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, której koordynatorem jest Caritas. Plakat ze szczegółowymi informacjami został umieszczony w zakładce AKTUALNOŚCI – osoby zainteresowane zapraszam do zapoznania się z nim oraz do kontaktu z parafialnym kołem Caritas Diecezji Legnickiej.

*** W gablocie został umieszczony plakat ze szczegółami akcji „Różaniec do granic”. Zachęcam do zapoznania się z umieszczonymi w nim informacjami. Informacje można znaleźć także na stronie parafialnej w zakładce „Aktualności”.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2017/2018. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Szkolnictwo wyższe”] przeczytamy m.in. o nowym metropolicie łódzkim, abp Grzegorzu Ryś; o księżach z „pogotowia duchowego”; o upamiętnieniu przez Sejm abp. Baraniaka; o rozprawie w Trybunale Sprawiedliwości UE w sprawie Puszczy Białowieskiej; znajdziemy „Niezbędnik emeryta”. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o akcji „Różaniec do granic” w naszej diecezji; o jubileuszu chocianowskich Nutek; o pszczelarskich „dożynkach” w Cieplicach i dożynkach w Legnickim Polu; o nowych wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o wierności małżeńskiemu ślubowaniu „w dobrej i złej doli” nawet w najtrudniejszych momentach; o tym, że pijaństwo jest ukrytą formą satanizmu; o budowie gigantycznego zbiornika wodnego pod Bełchatowem.

 

 

INTENCJE MSZALNE  24.09-01.10.2017 roku

 

 

25. niedziela zwykła   24.09.2017 roku

Ustanowienie św. Marii Magdaleny patronką miasta Lubania  

8:30 PRO POPULO
10:00 + Danuta Głowacka  (13 rocznica śmierci)
 

Wtorek   26.09.2017 r. 

17:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w nauce
 

Środa   27.09.2017 r.  św. Wincentego a Paulo

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   28.09.2017 r.  św. Wacława

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   29.09.2017 r.  Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   30.09.2017 r.  św. Hieronima

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

26. niedziela zwykła   01.10.2017 roku  

8:30 ++ Serafin, Władysław i Stanisław
10:00 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Aliny Pudełko (60 rocznica Urodzin)
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Myśli moje nie są myślami waszymi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 55,6–9

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i czło­wiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w prze­baczaniu.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145,2–3.8–9.17–18

Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim,
co stworzył.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE

Moim życiem jest Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Flp 1,20c–24.27a

Bracia:

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez ży­cie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a um­rzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrys­tusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewan­gelii Chrystusowej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Dz 16,14b

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 20,1–16a

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych sto­jących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jede­nastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierw­si, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy  znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: