24. niedziela zwykła 17.09.2017 roku

*** Przeżywamy 24. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Dzisiaj przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu oraz Światowy Dzień Sybiraka.

*** Rozpoczyna się Tydzień Wychowania – dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Inicjatywa ta ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (17.09) — św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski (święto)

— środa (20.09) — rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Legnicy (święto)

— czwartek (21.09) — św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)

— sobota (23.09) — św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Na stoliku przy konfesjonale została wystawiona lista osób popierających inicjatywę ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”. Gorąco zachęcam do poparcia podpisem tego projektu.

*** W czwartek (21.09) odbędzie się pierwsze powakacyjne spotkanie rocznika 2. i 3. kandydatów do Bierzmowania. Przypominam – spotkanie rozpoczyna msza święta.

*** Spotkanie Scholi Parafialnej w sobotę o godz.11:00.

*** Za tydzień (24.09) zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** 24.09.2017 roku odbędą się uroczyste obchody ustanowienia św. Marii Magdaleny Patronką Miasta Lubań. Aby umożliwić Parafianom udział w centralnej mszy św. o godz. 12:00, której będzie przewodniczyć J.E. Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski, w tym dniu nie będzie mszy św. o godz. 11:30 [Można zamówić intencję, która zostanie odprawiona podczas mszy św. o godz. 12:00]. Plakat z programem uroczystości został umieszczony w gablocie.

*** Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań, Arkadiusza Słowińskiego w sprawie naboru na warsztaty z Hubertem Kowalskim… Formularze zgłoszeniowe zostały wyłożone na dawnym miejscu prasowym.

*** W dniu 07.10.2017 roku parafialna wspólnota Rycerstwa Niepokalanej będzie świętowała Kryształowy jubileusz – 15. rocznicę założenia. Po mszy św. przewidujemy spotkanie grupy w ramach wspólnotowej agapy. Osoby zainteresowane udziałem w niej proszę o zapis w zakrystii na przygotowanej liście.

*** Rozpoczyna się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, której koordynatorem jest Caritas.  Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu zapraszam do AKTUALNOŚCI na stronie parafialnej.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2017/2018. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Niedziela Środków Społecznego Przekazu”] przeczytamy m.in. o nowej książce „Królowa”; o akcji „Różaniec do granic” (07.10.2017 r.); o Narodowym Kongresie Trzeźwości w Warszawie (21-23.09.2017 r.); o bł. Ks. Jerzym Popiełuszko (w 70. rocznicę urodzin); o kolejnej rocznicy agresji sowieckiej w 1939 r.; o sytuacji w Aleppo. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o pielgrzymce osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół do Krzeszowa; o dożynkach w Sichowie; o uroczystościach związanych z 35. rocznicą Zbrodni Lubińskiej; o lubańskich obchodach ogłoszenia św. Marii Magdaleny patronką miasta. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o obywatelskim projekcie „Zatrzymaj aborcję”; o najnowszym książkowym wywiadzie z papieżem Franciszkiem; o coraz częściej pojawiających się huraganach.

 

 

INTENCJE MSZALNE  17-24.09.2017 roku

 

 

24. niedziela zwykła   17.09.2017 roku   NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ++ Rodzice: Janina i Kazimierz Kirkiewicz
10:00 PRO POPULO
11:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Tadeusza w rocznicę Urodzin oraz o opiekę dla całej Rodziny
 

Wtorek   19.09.2017 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   20.09.2017 r. 

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   21.09.2017 r.  św. Mateusza

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   22.09.2017 r. 
17:00 W intencji Państwa Kwaśniak i p.Franciszki Karolkiewicz
 

Sobota   23.09.2017 r.  św. Pio z Pietrelciny

17:00 + Władysław Jankowski  (30 dzień po pogrzebie)
 

25. niedziela zwykła   24.09.2017 roku

Ustanowienie św. Marii Magdaleny patronką miasta Lubania  

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 + Danuta Głowacka  (13 rocznica śmierci)


PIERWSZE CZYTANIE

Odpuść winę bliźniemu

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 2,30–28,7

Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik.

Tego, który się mści, spotka zemsta od Pana: On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci.

Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić, na rozkład ciała, na śmierć i trzymaj się przykazań.

Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, na przymierze Najwyższego i daruj obrazę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 103,1–2.3–4.9–10.11–12

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie Twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

DRUGIE CZYTANIE

W życiu i w śmierci należymy do Pana

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 14,7–9

Bracia:

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 13,34

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 18,21–35

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł:„Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać,przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całymjego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadłprzed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną,a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił goi dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną,a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do­póki nie odda długu.

Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszlii opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług,ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdyz was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: