22. niedziela zwykła 03.09.2017 roku

*** Przeżywamy 22. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz pierwsza zbiórka funduszów na przyszłoroczny Festyn Parafialny.

*** Wspomnienia tygodnia:

— piątek (08.09) — Narodzenie NMP (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro rozpoczynamy rok szkolny i katechetyczny 2017/2018. Dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom, wychowawcom i katechetom życzę obfitości łask Bożych, nieustannej asystencji Ducha Świętego oraz owocnej współpracy w tym czasie nauki i pracy.

*** Rozpoczęcie roku szkolnego to powrót do pełnowymiarowej działalności parafialnych grup formacyjnych: Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej, Rady Parafialnej, parafialnego koła Służby Liturgicznej, Chóru „Maksymilianki” oraz Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki”. Serdecznie zapraszam do aktywnego włączenia się w działalność tych grup.

*** Spotkanie Scholi Parafialnej w sobotę o godz.10:00. W tym dniu msza św. (z racji ślubu) odbędzie się o godz. 15:30.

*** Z racji badań lekarskich msza św. trzeźwościowa odbędzie się w poniedziałek, 11.09.2017 r., o godz. 18:00.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2017/2018. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Informacja dla Rodziców przyszłorocznej grupy dzieci I-komunijnych i Rocznicowych. Uroczystość I Komunii św. odbędzie się 05.2018 r., zaś Rocznica – 03.06.2018 r. Na ostatniej ławce zostały przygotowane deklaracje zgłoszeniowe dla Rodziców dzieci rozpoczynających przygotowanie do I Komunii św. – proszę o ich odbiór oraz przygotowanie na pierwsze spotkanie w październiku (10.10.2017 r.).

*** 24.09.2017 roku odbędą się uroczyste obchody ustanowienia św. Marii Magdaleny Patronką Miasta Lubań. Aby umożliwić Parafianom udział w centralnej mszy św. o godz. 12:00, której będzie przewodniczyć J.E. Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski, w tym dniu nie będzie mszy św. o godz. 11:30.

*** W gablocie został umieszczony plakat z programem XV Wrześniowych Kresowian w Białej.

*** Stowarzyszenie „Wyloguj się” oraz Parafia Świętej Trójcy zapraszają do wzięcia udziału w dziękczynnej pielgrzymce do Włoch (24.09-03.10.2017 r.). Szczegółowy program oraz informacje dotyczące zapisów umieszczone zostały w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „70. rocznica urodzin bł. Ks. Jerzego Popiełuszki”] przeczytamy m.in. o potrzebie przeżywania niedzieli dla Boga i rodziny; o narodowym dziękczynieniu za koronację Matki Bożej Jasnogórskiej; o oczekiwaniach wobec pielgrzymki papieża Franciszka do Kolumbii (6-10.09); o kontaktach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Moskwą; o potrzebie obrony Mary Wagner przed więzieniem; o początkach wojny 1939 r. w Wieluniu; o radach dla zatroskanych rodziców w dniach rozpoczęcia roku szkolnego; o śp. prof. Halinie Popławskiej. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o 23. Spotkaniu Młodych w Legnickim Polu; o nowym Kanoniku Kapituły Krzeszowskiej, ks. Marku Kluwaku; o trzeźwościowej Drodze Krzyżowej w Legnicy; o rozpoczynającym się jutro Festiwalu Muzyki Organowej „Silesia Sonans”; o uroczystościach odpustowych w Witkowie, Legnicy, Nowej Wsi Legnickiej i w naszej parafii. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o problemie przeżywania niedzieli z uwzględnieniem udziału w Eucharystii; o 500+ dla nauczycieli; o kryzysie Boga i odwadze duszpasterzy w stawianiu wymagań Ewangelii; o medialnych dezinformacjach w sprawie listy lektur szkolnych oraz o udziale Jerzego Ziętka w wyrzucaniu katowickich biskupów z diecezji. Najmłodszym Parafianom dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”.

 

 

INTENCJE MSZALNE  03-10.09.2017 roku

 

 

22. niedziela zwykła   03.09.2017 roku   

8:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy i Stanisława
10:00 + Stefan (od brata Bogdana)
11:30 ++ Rodzice: Zofia (6 rocznica śmierci) i Leon Kaba
 

Wtorek   05.09.2017 r.  

17:00 + Zbigniew Lipiński (30 dzień po pogrzebie)
 

Środa   06.09.2017 r.  

17:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Beaty Kwiecińskiej (imieninowa)
 

Czwartek   07.09.2017 r.  

17:00 + Władysława Ciszek  (30 dzień po pogrzebie)
Piątek   08.09.2017 r.  Narodzenie NMP
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   09.09.2017 r. 

15:30 Msza św. ślubna
 

23. niedziela zwykła   10.09.2017 roku   

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Stefan

 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Jr 20,7–9

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszys­cy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: „Gwałt i ruina!”. Tak, słowo Pana stało się dla mnie każdego dnia zniewagą
i pośmiewiskiem.

I powiedziałem sobie: „Nie będę Go już wspominał ani mó­wił w Jego imię”. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 63,2.3–4.5–6.8–9

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE

Rozumna służba Boża

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 12,1–2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przy­jemne i co doskonałe.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Ef 1,17–18

Alleluja, alleluja, alleluja

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 16,21–27

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmar­twychwstanie.

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”.

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bo­wiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: