21. niedziela zwykła 27.08.2017 roku

*** Przeżywamy 21. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Podczas sumy parafialnej zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne.

*** Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** ODPUST I FESTYN – protokół…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (28.08) — św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

— wtorek (29.08) — męczeństwo św. Jana Chrzciciela

— piątek (01.09) — bł. Bronisławy, dziewicy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej.

*** W tym tygodniu przypada 1. piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne.

*** Pierwsze powakacyjne spotkanie Scholi Parafialnej w sobotę o godz.11:00.

*** W minionym tygodniu zostały wykonane prace przy odświeżeniu części malatury zewnętrznej kościoła. Za włożony w to wysiłek oraz wypożyczenie rusztować składam płynące z serca „Bóg zapłać” panu Andrzejowi Rybowicz.

*** W piątek (01.09) odbędą się miejskie obchody 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Rozpocznie je zbiórka przy obelisku na pl. 3 Maja i złożenie kwiatów (11:15); następnie uroczysta msza św. w kościele pw. Świętej Trójcy w intencji Kombatantów i ofiar II wojny światowej (11:45). W tym dniu w naszej parafii msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 17:00.

*** Od przyszłej niedzieli wracamy do tradycyjnego porządku liturgii niedzielnej – msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Za tydzień zostanie przeprowadzona pierwsza zbiórka na przyszłoroczny Festyn Parafialny.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2017/2018. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** 24.09.2017 roku odbędą się uroczyste obchody ustanowienia św. Marii Magdaleny Patronką Miasta Lubań. Aby umożliwić Parafianom udział w centralnej mszy św. o godz. 12:00, której będzie przewodniczyć J.E. Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski, w tym dniu nie będzie mszy św. o godz. 11:30.

*** W niedzielę (03.09) odbędzie się w parafii Słup uroczysta msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego oraz Dożynki Diecezjalne.

*** W gablocie został umieszczony plakat z programem XV Wrześniowych Kresowian w Białej.

*** Stowarzyszenie „Wyloguj się” oraz Parafia Świętej Trójcy zapraszają do wzięcia udziału w dziękczynnej pielgrzymce do Włoch (24.09-03.10.2017 r.). Szczegółowy program oraz informacje dotyczące zapisów umieszczone zostały w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „300. rocznica Koronacji”] przeczytamy m.in. o rejestracji Komitetu #zatrzymajaborcje; o pożegnaniu sekretarki św. Jana Pawła II, śp. s. Eufrozyny Rumian; o treściach homilii abp Wacława Depo na Jasnej Górze (15.08); o 30-leciu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; o 75-leciu istnienia Instytutu Prymasa Wyszyńskiego; o 60. rocznicy peregrynacji Maryi Jasnogórskiej; o Muzeum Powstania Warszawskiego i 73. rocznicy wybuchu Powstania; o akcji Caritas Polskiej dla uczniów. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o Wielkim Odpuście w Krzeszowie; o Triduum św. Maksymiliana w Osiecznicy; o 13 pielgrzymce do Krzeszowa; o akcie umieszczenia ziemi z miejsc kaźni Polaków w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej; o Diamentowym Jubileuszu Sióstr Adoratorek. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” [w którym znajdziemy filmowe arcydzieło „Misja”] dzisiaj m.in. o kulcie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki; o funkcjonowaniu parafii św. Franciszka w Aleppo; o 300. rocznicy koronacji Jasnogórskiego Obrazu; o kard. Erneście Simoni, prześladowanym duchownym w Albanii; o skutkach i postawach ludzi po przejściu nawałnicy 11-12.08; o 35. rocznicy wydarzeń lubińskich.

 

 

INTENCJE MSZALNE  27.08-03.09.2017 roku

 

 

21. niedziela zwykła   27.08.2017

8:30 O błogosławieństwo Boże dla Andrzeja (60 rocznica Urodzin) i Jarosława (30 rocznica Urodzin) Rutka – w intencji dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i wychowawców o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym.
11:00 + Stanisław Andrzej Leszczyński (1 rocznica śmierci)
 

Wtorek   29.08.2017 r.  Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   31.08.2017 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   01.09.2017 r.  bł. Bronisławy  78 rocznica wybuchu II wojny światowej
17:00 W intencji Ojczyzny
 

Sobota   02.09.2017 r. 

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

22. niedziela zwykła   03.09.2017 roku   

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 + Stefan (od brata Bogdana)
11:30 ++ Rodzice: Zofia (6 rocznica śmierci) i Leon Kaba

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Klucz domu Dawidowego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 22,19–23

To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:

„Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu: gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym, i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca’’.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 138,1,2a.2bc i 3.6 i 8bc

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich;
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów.
Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

DRUGIE CZYTANIE

Hymn na cześć mądrości Bożej

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 11,33–36

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!

Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?

Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 16,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 16,13–20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”.

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”.

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: