20. niedziela zwykła 20.08.2017 roku

*** Przeżywamy 20. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** W minioną niedzielę przeżyliśmy uroczystość odpustową, połączoną z 10. Festynem Parafialnym – mieliśmy okazję przeżyć piękno wspólnotowej modlitwy oraz radość festynowego relaksu i zabawy.

*** Pragnę złożyć płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które wsparły organizację i przebieg uroczystości. Dziękuję:

 • Organizatorom oraz osobom, które wsparły przebieg obu odsłon Święta Parafii;
 • Dobrodziejom naszego święta;
 • Osobom, które zaangażowały się w liturgię naszego święta [asysta osób świeckich, tak zgodna z nauczanie papieża Franciszka i poprzedników wciąż budzi podziw u naszych gości];
 • naszym Gościom: ks. Kanonikowi Mieczysławowi Jackowiakowi [przewodniczącemu odpustowej liturgii], ks. Jakubowi Sikorskiemu [odpustowemu kaznodziei] oraz kapłanom dekanatu Lubań, uczestniczącym w sumie parafialnej;
 • Grupom i osobom, które podjęły się animacji śpiewu podczas obu odsłon święta: Zespołowi „Złote Nutki” i „Polne Kwiaty” Zespołowi „Bazalt”, Chórowi „Maksymilianki”, Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki” oraz pani Marii;
 • Naszym Paniom za wspaniałe wypieki;
 • Osobom pilnującym bezpieczeństwa naszych dzieciaków na trampolinie – za zapewnienie dzieciakom wspaniałej i bezpiecznej zabawy;
 • Osobom pełniącym odpowiedzialne funkcje obsługi „Kawiarenki pod Lipami”; obsłudze punktu dystrybucji cegiełek; malarkom twarzy naszych najmłodszych;
 • Justynie – za zadbanie o bogaty program sportowy dla najmłodszych uczestników Festynu;
 • Obsłudze foto naszej uroczystości i akustykowi, p.Ryszardowi;
 • Właścicielom i obsłudze restauracji „Golden Time” – za fachową obsługę naszych Gości;
 • Dziękuję wreszcie wszystkim uczestnikom obu odsłon naszej uroczystości.
 • Wspomnienia tygodnia:
 • poniedziałek (21.08) — św. Piusa X, papieża
 • wtorek (22.08) — NMP Królowej
 • czwartek (24.08) — św. Bartłomieja Apostoła (święto)
 • sobota (26.08) — NMP Częstochowskiej (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej.

*** Za tydzień, 27.08, podczas mszy św. o godz. 11:00 zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin, śp. Władysław Jankowski. Jego pogrzeb odbędzie się w środę. „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…”.

*** Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza na 24 Spotkanie Młodych, które odbędzie się w dniach 24-27.08 w Legnickim Polu. W programie: konferencje, prace w grupach, wspólny taniec, adoracja, czas świadectwa, nabożeństwa, a w centrum Eucharystia. Specjalnymi gośćmi będą: o. Leon Knabit, Radosław Pazura i Paweł Cwynar. Odbędą się również koncerty: Mate.O/Tu i Strona B. Szczegóły na plakacie z hasłem „Ona”.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2017/2018. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Z Maryją przez Polskę i świat”] m.in. o kościele św. Ignacego Loyoli w Rzymie; o Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża; o Objawieniach Fatimskich; o wystawie EXPO Astana 2017; o specyfice Mostaru i jego dzisiejszym obliczu; o bł. Honoracie Koźmińskim i polskim męczenniku Rosji, abp. Janie Cieplaku; o grzechach drogowych; o odszkodowaniach od Niemiec za II wojnę światową; o eksterminacji Polaków pozostałych na terenie ZSRR po zakończeniu wojny z bolszewikami w 1920 roku. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o dziękczynieniu za trud pielgrzymowania Diecezji Legnickiej na Jasnej Górze; o odpuście w Legnicy i Krzeszówku; o grupach XXV Pielgrzymki Legnickiej; o XV wrześniowych Kresowianach. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o „niewidzialnej armii” – duchowej adopcji dziecka poczętego; o koronacji ikony jasnogórskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia; o powstaniu i znaczeniu pielgrzymkowego „Despacito”; o znaczeniu reparacji za II wojnę światową; o piłkarskich kibicach i patriotyzmie; o 80. rocznicy operacji polskiej NKWD; o nieukaranych zbrodniach niemieckich zbrodniarzy wojennych.


 

 

INTENCJE MSZALNE  20-27.08.2017 roku

 

 

20. niedziela zwykła   20.08.2017 roku    NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety Ozga
11:00 + Stanisław Obrębalski (12 rocznica śmierci); ++ Mirosław i Witold Obrębalscy – od żony i matki
 

Wtorek   22.08.2017 r.  NMP Królowej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   23.08.2017 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   24.08.2017 r.  św. Bartłomieja

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   25.08.2017 r. 
17:00 + Anna Szymko  (30 dzień po pogrzebie)
 

Sobota   26.08.2017 r.  NMP Częstochowskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

21. niedziela zwykła   27.08.2017 roku    

8:30 PRO POPULO – w intencji dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i wychowawców o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym.
11:00 + Stanisław Andrzej Leszczyński (1 rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Powszechność zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 56,1.6–7

Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 67,2-3.5 i 8

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 11,13–15.29–32

Bracia:

Do was, pogan, mówię: „Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Wiara niewiasty kananejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 15,21–28

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.

Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.

A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.

On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom”.

A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”.

Wtedy Jezus jej odpowiedział:„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: