Odpust Parafialny 13.08.2017 roku

*** Przeżywamy 19. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 13:00.

*** W naszej parafii jest to dzień Święta Parafialnego – ODPUSTU. Pragniemy podziękować za Boże błogosławieństwo oraz wielką pomoc ludzi otwartego serca w okresie minionego roku oraz podczas minionej dekady współpracy w obecnym składzie osobowym. O godz. 13:00 suma odpustowa w intencji całej wspólnoty parafialnej, której będzie przewodniczył Dziekan-Senior, ks. Mieczysław Jackowiak, proboszcz parafii NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu. Homilię wygłosi ks. Jakub Sikorski. Mszę poprzedzi odśpiewanie litanii do św. Maksymiliana o godz. 12:40 i ogłoszenia parafialne. Po zakończeniu liturgii rozpocznie się jubileuszowy, 10. Festyn Parafialny, na który serdecznie zapraszam wszystkich Parafian i Gości.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, którzy wsparły organizację dzisiejszej uroczystości. Dzięki Wam odpust na Księginkach to prawdziwe ŚWIĘTO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

*** Tradycją ostatnich 10. lat stał się – powiązany z Odpustem – Festyn Parafialny, pozwalający wspólnie świętować odpustowy czas i zgromadzić fundusze na inwestycje parafialne. Temu ostatniemu służyć będzie sprzedaż „cegiełek”. Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu i montażu drzwi wejściowych do kościoła.

*** Podczas Festynu będzie czynna agenda Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (14.08) — św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

— wtorek (15.08) — Wniebowzięcie NMP (uroczystość)

— środa (16.08) — św. Stefana Węgierskiego

— czwartek (17.08) — św. Jacka, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.

*** We wtorek obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP – rocznicę Cudu nad Wisłą, święto Wojska Polskiego. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** W środę swoje święto patronalne obchodzi Biskup Senior Ks. Biskup Stefan Cichy. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Dostojnym Solenizancie.

*** W sobotę, po mszy św. – około godz. 17:30 – zapraszam organizatorów i osoby wspierające uroczystość odpustową i festyn na spotkanie podsumowujące.

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2017/2018. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza na 24 Spotkanie Młodych, które odbędzie się w dniach 24-27.08 w Legnickim Polu. W programie: konferencje, prace w grupach, wspólny taniec, adoracja, czas świadectwa, nabożeństwa, a w centrum Eucharystia. Specjalnymi gośćmi będą: o. Leon Knabit, Radosław Pazura i Paweł Cwynar. Odbędą się również koncerty: Mate.O/Tu i Strona B. Szczegóły na plakacie z hasłem „Ona”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

INTENCJE MSZALNE  13-20.08.2017 roku

19. niedziela zwykła   13.08.2017 roku    ODPUST PARAFIALNY
8:30 + Tekla Mączkowska  (24 rocznica śmierci)
13:00 Pro populo – w intencji Parafian
13:00 Pro populo – w intencji Organizatorów i osób wspierających tegoroczną uroczystość odpustową i Festyn
 

Wtorek  15.08.2017 r.  Wniebowzięcie NMP

8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 O błogosławieństwo Boże dla Marii Jandy (imieninowa); + Maria Dubarek
 

Środa   16.08.2017 r.  św. Jacka

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
Piątek   18.08.2017 r. 
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   19.08.2017 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

20. niedziela zwykła   20.08.2017 roku    NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety Ozga
11:00 + Stanisław Obrębalski (12 rocznica śmierci); ++ Mirosław i Witold Obrębalscy – od żony i matki


PIERWSZE CZYTANIE

Bóg objawia się Eliaszowi

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

1 Krl 19,9a.11–13

Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan zwrócił się do niegoi prze­mówił słowami: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana”.

A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzę­sieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 85,9ab–10.11–12.13–14

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy Mu cześć oddają,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarza szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE

Izrael jest ludem Bożym

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 9,1–5

Bracia:

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 130,5

Alleluja, alleluja, alleluja

Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus chodzi po jeziorze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 14,22–33

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.

Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, mio­tana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży noc­nej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zoba­czywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.

Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.

Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.

A on rzekł: „Przyjdź”.

Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Je­zusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:

„Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.

Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:

„Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: