Odpust 13.08.2017 roku – zaproszenie, funkcyjni, liturgia

ORIENTACYJNY PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ 13.08.2017 roku

 

 • 13:00-14:30 — uroczysta suma odpustowa, celebrowana przez ks. Mieczysława Jackowiaka, proboszcza parafii NSPJ i św. Jakuba (w koncelebrze ks. Jakub Sikorski – homilia).
 • Po mszy – wspólna agapa [zespoły – przydzielony stolik lub namiot; VIP-y – w altanie].
 • 14:30 [do 19:30] — otwarcie trampoliny (podczas mszy św. zablokować). Osoba odpowiedzialna: ……………………………………………………….………….
 • 15:30-16:00 — występ Zespołu „Złote Nutki”.
 • 16:00-16:15 — licytacja tortu.
 • 16:15 — występ Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki”.
 • 16:50 — występ Zespołu „Polne Kwiaty” [Zaręba] (po występie muzyka z laptopa – ok. 15 min.).
 • 17:20 — występ Grupy „Maksymilianki” (po koncercie, od ok. 17:50 rozkładanie sprzętu przez „Bazalt” – muzyka z laptopa)
 • 18:00 — występ Zespołu „Bazalt” (z przerwą na losowanie nagród – 18:40)

 

 

LITURGIA:

Msza św. godz. 8:30:

 • Asysta: …………………………………………………………………………………
 • Czytanie 1: Martyna Kleszczyńska
 • Psalm: … Martyna Kleszczyńska
 • Czytanie 2: Alicja Kwiecińska
 • Modlitwa wiernych: ……………………………………………………………….

 

Suma odpustowa – godz. 13:00

 • Kościelny — Marian Stawiarski
 • Obsługa rzutnika: Ryszard Skowron
 • Ministranci ołtarza — Małgosia Tomaszewska, Karolina Najwer
 • Czytanie 1 [Mdr 3,1-9 [nr 67, s.81*] — Irena Skowron
 • Psalm responsoryjny — Halina Rybowicz
 • Czytanie 2 [1 J 3,13-16] — Anna Koncka
 • Alleluja — Schola („Szukajcie wpierw Królestwa Bożego”)
 • Animacja śpiewu: Maria Janda & Schola & Maksymilianki
 • Modlitwa wiernych: Małgorzata Kleszczyńska; 2. Irena Skowron; 3. Alicja Kwiecińska; 4. Kazimiera Hałajko; 5. Małgorzata Milewska; 6. Dominika Szydło; 7. Nadia Szydło; 8. Emilia Glazer. Każde wezwanie kończy śpiew: „Wysłuchaj nas, Panie” (Schola).
 • Procesja z darami: świeca — Adrian Jaskólski; chleb — Franciszek Kleszczyński; owoce — Aneta Piekarska; ampułki — …………………………..; puszka — Ryszard Piekarski;  patena z hostią — ……………………………………………………
 • Zebranie kolekty: Marian Stawiarski — Jan Piskozub
 • Asysta celebransa podczas procesji: …………..………………………………………
 • Procesja – krzyż: ……………………………..………..
 • Procesja – ceroferariusze: …………..……………………………………………..…..
 • Klęcznik [podstawić podczas procesji]: Ryszard Skowron
 • Obsługa FOTO: Dominika Szydło

 

ANIMACJA MUZYCZNA PODCZAS SUMY ODPUSTOWEJ:

 • Litania do św. Maksymiliana (12:40) — „Maksymilianki”
 • Ogłoszenia parafialne przed mszą św.
 • Wejście: „Świętemu Ojcu Kolbe” („Maksymilianki”)
 • Akt pokuty: „Dzieciaki z Bożej Paki” (prowadzą: Sandra, Nadia, Gabrysia, Ala)
 • Procesja z darami – Ofiarowanie: „Dzieciaki z Bożej Paki”
 • Sanctus: „Dzieciaki z Bożej Paki”
 • „Baranku Boży”: Maria Janda
 • „Ojcze nasz”: „Dzieciaki z Bożej Paki” (Mocni w Duchu)
 • Komunia 1: „Czekam na Ciebie, dobry Boże” (2 zwr.) – „Maksymilianki”
 • Komunia 2: „Dzieciaki z Bożej Paki”
 • Komunia 3: „Dzieciaki z Bożej Paki” lub Maria Janda

 

 

PLANOWANE KONKURENCJE SPORTOWE I ATRAKCJE:

 • Trampolina (od godz. 14:30-19:30) [o ile będą pilnujący /???/] – bilet:2 zł
 • Rozgrywki badmintona — boiska: 2x obok boiska siatkówki
 • Malowanie twarzy i paznokci — Jola & Angelika Kosmalskie
 • Zabawy integracyjne: prowadzą – Małgosia Tomaszewska & Justyna Marciniuk

 

FESTYN FUNKCYJNI:

 • OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA CAŁOKSZTAŁT:Kazimiera Hałajko, Małgorzata Kleszczyńska
 • Kierowanie ruchem samochodów: …………..…………………………………….……..
 • GRILL: KIEŁBASA + KASZANKA: Andrzej Rybowicz
 • CIASTO: Alicja Kwiecińska, Emilia Glazer, Jadwiga Pałka
 • KAWA/HERBATA: Łucja Rutka
 • BIGOS: Halina Rybowicz
 • FRYTKI: Małgorzata Tomaszewska
 • ŻUREK (dla Gości): : Państwo Misiurka; obsługa: Małgorzata Kleszczyńska, Kazimiera Hałajko
 • OBIAD W PLENERZE: Złote Nutki (7 osób) i Polne Kwiaty (12 osób) [odpowiedzialni: Małgorzata Kleszczyńska, Kazimiera Hałajko].
 • KUKURYDZA: : ……..…………Obsługa: Martyna Kleszczyńska & Adrian Jaskólski
 • MALOWANIE TWARZY I PAZNOKCI: Jola & Angelika Kosmalskie
 • ROZŁOŻENIE PAWILONU W „ALEI POD LIPAMI” (środa): Franciszek Kleszczyński, ks. Janusz Barski (odpowiedzialny)
 • SCENA, ŁAWKI, STOŁY (sobota – godz. 18:00): Państwo Konccy, Andrzej Rutka, Ryszard Piekarski
 • CEGIEŁKI: …………………………………………………….
 • FANTY: Małgorzata Milewska, …………………………………

 

Czytania mszalne – uroczystość odpustowa

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości      Mdr 3,1-9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
I zalękniony wołałem:
„Każdy człowiek jest kłamcą”.

Czym się Bogu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

O Panie, jestem Twoim sługą,
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.

 


DRUGIE  CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła      1 J 3,13-16

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana      J 15,12-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.

Oto słowo Pańskie.

 

ODPUSTOWA MODLITWA WIERNYCH

 

Celebrans: Przez wstawiennictwo Świętego Maksymiliana, który miał odwagę miłować i nie cofnął się przed ofiarą z życia, prośmy Pana  o potrzebne łaski:

 1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby doznając opieki i wstawiennictwa św. Maksymiliana głosił całemu światu Ewangelię miłości i miłosierdzia.
 2. Módlmy się za papieża Franciszka; Biskupa Legnickiego Zbigniewa oraz Biskupa Pomocniczego Marka; za Biskupa Seniora Stefana – aby swoim oddaniem i poświęceniem byli czytelnymi świadkami Miłości.
 3. Pamiętając słowa Prymasa Tysiąclecia o potrzebie „zagospodarowania wolności” wywalczonej kosztem tylu ofiar módlmy się za naszą Ojczyznę, aby odpowiedzialność rządzących oraz każdego z nas tworzyły klimat harmonijnego wzrostu na każdej płaszczyźnie jej codziennego istnienia.
 4. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Dobrodziejów, wspierających parafialne inicjatywy i inwestycje – tak duchowe, jak i materialne. Jego łaska niech towarzyszy obficie tym, których „otwarte serca” pozostawiają widoczny ślad w codziennym życiu naszej wspólnoty.
 5. Módlmy się w intencji naszej wspólnoty parafialnej, przeżywającej uroczystość odpustową, a także za przybyłych Pielgrzymów i Gości, którym patronuje św. Maksymilian, aby przykład Męczennika Miłości mobilizował do służby człowiekowi poprzez dar jedności i praktykowanej na co dzień miłości.
 6. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych; za tych z naszej wspólnoty parafialnej, którzy odeszli do Domu Ojca w okresie minionego roku – aby przeżywali już radość oglądania oblicza Bożego twarzą w twarz.
 7. Módlmy się za wszystkie dzieci na świecie. Niech będą pełne radości i pomagają odkrywać piękno życia w przyjaźni z Bogiem.
 8. Módlmy się za nas samych, abyśmy, współpracując na co dzień z łaską Bożą, skutecznie zwyciężali zło dobrem, nienawiść miłością i aktywnie włączali się w dzieło szerzenia Bożego Miłosierdzia.

 

Celebrans: Dobry Jezu, Ty przypominasz, że „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Daj nam ufność w moc Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Dodaj komentarz: