17. niedziela zwykła 30.07.2017 roku

*** Przeżywamy 17. niedzielę zwykłą – msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na odbudowę kościoła katedralnego w Gorzowie.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (31.07) — św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

— wtorek (01.08) — św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

— piątek (04.08) — św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

— niedziela (06.08) — Przemienienie Pańskie (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** W tym tygodniu wkraczamy w miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego – pamiętajmy o podjęciu w tym czasie abstynencji.

*** We wtorek przypada Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – pamiętajmy o bohaterach tego zrywu niepodległościowego. Na godz. 19:00 zapraszam organizatorów tegorocznego, jubileuszowego 10. Festynu Parafialnego.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00; w sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w altanie.

*** Za tydzień odbędzie się ostatnia zbiórka na wsparcie organizacji Festynu Parafialnego A.D.2017.

*** W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasi Parafianie: + Anna Szymko i + Waldemar Rogala. „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Książę William i Księżna Kate w Polsce”] przeczytamy m.in. o 300. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej; o kolejnych inicjatywach PGZ; o Turcji – utraconej ziemi chrześcijan; o przeżywającym 60. rocznicę kapłaństwa o. Gabrielu Bartoszewskim OFMCap; o istocie przeżywania 5. pierwszych sobót miesiąca. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach Dnia Kresowego w Trójcy; o premierze oratorium „Ja jestem”; o pieszych pielgrzymkach z Kamiennej Góry do Krzeszowa; o kolejnym spotkaniu wysiedleńców z Żarek. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. co dalej z reformą polskich sądów?; o wędrówce ponad 70-osobowej grupy oazowiczów po krakowskich kościołach i ewangelizacji na ulicy, czyli rekolekcje 3. stopnia Ruchu Światło-Życie; o ludziach, do których zadzwonił papież Franciszek.

 

INTENCJE 30.07-06.08.2017 roku

 

17. niedziela zwykła   30.07.2017 r.   
  8:30 ++ Janina Chudzik, Wiktoria Hołod, Jan Łabno – rocznica śmierci
11:00 ++ Włodzimierz (25 rocznica śmierci), Marianna i Tadeusz Pudełko
 

Wtorek  01.08.2017 r.  św. Alfonsa Marii Liguoriego

17:00 ++ Józef, Stanisław i Weronika Jackiewicz
 

Środa   02.08.2017 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   03.08.2017 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   04.08.2017 r.  św. Jana Marii Vianneya

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   05.08.2017 r. 

17:00 W intencji wspólnoty Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE   06.08.2017 r.   

  8:30 + Regina Dudkiewicz  (6 rocznica śmierci)
11:00 ++ Władysław (53 rocznica śmierci) i Władysława


PIERWSZE CZYTANIE

Modlitwa Salomona o mądrość

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

1 Krl 3,5.7–12

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”.

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129–130

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Panie, Ty jesteś moim działem,
przyrzekłem zachować Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiąc sztuk złota i srebra.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia,
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Twoje napomnienia są przedziwne,
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 8,28–30

Bracia:

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 11,25

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA
EWANGELIA KRÓTSZA

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 13,44-52
Mt 13,44-46

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Koniec krótszej perykopy.

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?”

Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.

A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: