11. niedziela zwykła 18.06.2017 roku

*** Przeżywamy 11. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzisiaj w naszej wspólnocie przypada całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Z tej racji msze św. dzisiaj o godz. 8:30, 10:00 i 17:00 – podczas każdej mszy św. wysłuchamy katechez poświęconych św. Marii Magdalenie, wygłoszonych przez Siostry ze Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty. Wystawienie Najświętszego Sakramentu po mszy św. o godz. 10:00 i koncercie naszej Scholi, wieńczącym kolejny rok pracy. O godz. 16:45 nabożeństwo czerwcowe (procesja teoforyczna), po czym zakończenie adoracji i msza św.

*** Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka funduszów na wsparcie organizacji uroczystości ogłoszenia św. Marii Magdaleny patronką miasta Lubania.

*** Dzisiaj w parafii Siekierczyn o godz. 13:00 odbędzie się uroczystość pożegnania dotychczasowego proboszcza, ks. Stanisława Kaszowicza. Ks. Stanisławowi życzymy obfitości łask Bożych w kapłańskiej codzienności.

*** Parafia Świętej Trójcy zaprasza w dniu dzisiejszym na Parafialny Festyn Rodzinny w ogrodach parafii.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (21.06) — św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

— piątek (23.06) — Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)

— sobota (24.06) — Narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci NSPJ: od wtorku do soboty – po mszy św.; w niedzielę – po sumie parafialnej. W oktawie Bożego Ciała, do czwartku, procesje eucharystyczne na zakończenie mszy św. W czwartek – błogosławieństwo wianków i ziół.

*** W ubiegłym tygodniu przeżyliśmy uroczystość Bożego Ciała. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które zaangażowały się w jej organizację: odpowiedzialnym za sztandary i feretrony; osobom niosącym poduszki; dzieciom sypiącym kwiaty i „męskiej” asyście z krzyżami. Dziękuję osobom niosącym baldachim i asyście celebransa liturgii. Gorące „Bóg zapłać” kieruję w stronę pani Marii, animującej śpiew na całej trasie procesji i obu panom Janom, za kierowanie procesją oraz zadbanie o przygotowanie ołtarzy do wystawienia Najświętszego Sakramentu; osobom odpowiedzialnym za nagłośnienie oraz funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji za zabezpieczenie trasy procesji. Wreszcie gorąco dziękuję wszystkim uczestnikom procesji za wspólną modlitwę i publiczne wyznanie wiary podczas procesji.

*** W miniony piątek (16.06) 8-osobowa grupa młodzieży z naszej parafii przyjęła w kościele św. Jadwigi Śląskiej Sakrament Bierzmowania. Konfirmantom gorąco gratuluję i życzę obfitych owoców współpracy z darami Ducha Świętego.

*** W czwartek (21.06) odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z kandydatami do Bierzmowania roku 1 i 2. Na spotkanie, które rozpoczyna Eucharystia, zapraszam także Rodziców.

*** W najbliższy piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także w tym dniu kończymy rok szkolny 2016/2017. Z tej racji okazja do spowiedzi od godz. 16:00.

*** W piątek przypada Dzień Ojca. Wszystkim Ojcom naszej parafii życzę obfitości łask Bożych, zdrowia oraz ludzkiej miłości.

*** Ostatnia przedwakacyjna próba Scholi w sobotę o godz. 10:00. Po jej zakończeniu zapraszam na spotkanie przy ognisku – Scholę oraz Służbę Liturgiczną.

*** Najbliższa msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której będzie przewodniczył o.Pacyfik ss.cc, odbędzie się w czwartek (22.06.2017 roku) o godz. 17:00.

*** W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości, w dniach 17-18.06.2017 r. na Jasnej Górze odbędzie się Narodowa Pielgrzymka pod hasłem „Wolni w Chrystusie”. W czasie pielgrzymki przeżywana będzie prawda, że prawdziwymi perłami w Koronie Matki Bożej, które każdy może ofiarować, jest trzeźwość i abstynencja. Również te dwie wartości życia chrześcijańskiego będą pięknym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Spotkanie rozpocznie się w sobotę (17.06) o godz. 16:30 na Szczycie Jasnogórskim. Podczas całonocnego czuwania w Bazylice zgromadzeni Pielgrzymi będą się modlić o uzdrowienie rodzin, wynagradzać Bogu za grzechy pijaństwa i prosić Boga o uwolnienie Polski od zniewoleń.

W niedzielę (18.06) o godz. 8:00 zostanie odprawiona Droga Krzyżowa, po niej odbędzie się konferencja, a o godz. 11:00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka.

*** Koło Radia Maryja przy parafii NSPJ w Lubaniu wspólnie z Kołem Radia Maryja przy parafii Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizują wyjazd na 26. Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Częstochowie, który odbędzie się 08-09.07.2017 r. Szczegóły znajdują się na umieszczonym w gablocie plakacie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „W polskiej Fatimie”], przeczytamy m.in. o obronie dzieci będących ofiarami przemocy (rozmowa z ks. Fortunato Di Noto); o problemie handlu ludźmi; o Najświętszym Sercu Jezusa w objawieniach fatimskich; o Dziele Duchowej Adopcji Kapłanów; o prywatnym LO Franciszkanów (OFM) w Wieliczce. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o krzeszowskich obchodach jubileuszu koronacji Ikony; o wydarzeniach muzycznych w Legnicy; o nagrodzeniu przyjaciół dzieci w Legnicy; o obchodach 25-lecia kapłaństwa w Katedrze Legnickiej. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, jak się odnajdują w naszym kraju pracujący tu obywatele Ukrainy; o tym, dlaczego Polska nie powinna przyjmować euro; o wyzwaniach stojących przed Polską w związku z napływem migrantów i uchodźców do Europy; o nabożeństwie pierwszych sobót; o 800-leciu obecności Magdalenek na Dolnym Śląsku. Najmłodszym parafianom dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego” z najnowszą płytą Arki Noego „Wyjątkowy osioł”.


 

INTENCJE MSZALNE  18-25.06.2017 roku

 

11. niedziela zwykła   18.06.2017 r.    NIEDZIELA PARAFIALNA-ADORACJA
  8:30 W intencji Organizatorów i osób wspierających przebieg tegorocznej uroczystości Bożego Ciała
10:00 ………………………………………………………………………………………………
17:00 W intencji Teresy i Józefa Jankowskich (40 rocznica ślubu) i o błogosławieństwo Boże  w rodzinie
 

Wtorek  20.06.2017 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   21.06.2017 r.  św. Alojzego Gonzagi

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w parafii
 

Czwartek   22.06.2017 r. 

17:00 Msza z modlitwą o uzdrowienie
 

Piątek   23.06.2017 r.  Najświętszego Serca Pana Jezusa

17:00 PRO POPULO – o błogosławieństwo Boże dla wszystkich ojców; w intencji Jerzego Barskiego. Dziękczynna za zakończony rok szkolny i katechetyczny.
 

Sobota   24.06.2017 r.   Narodzenie św. Jana Chrzciciela

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

12. niedziela zwykła   25.06.2017 r.   

  8:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Beaty i Zbigniewa Kwiecińskich (25 rocznica ślubu)
10:00 O błogosławieństwo Boże dla Karoliny Najwer (12 rocznica Urodzin)
11:30 ++ Stanisław, Irena (4 rocznica śmierci) Rutka; + Jan Hałajko (imieninowa);

++ z rodziny Zakrzewskich

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 19,1–6a

Obietnice Boże dla ludu wybranego

Czytanie z Księgi Wyjścia

W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.

Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: „Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie.

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100,1–2.3.4c–5

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5,6–1

Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważył by się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez Krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy po jednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mk 1,15

Alleluja, alleluja, alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 9,36–10,8

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trę dowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: