Zesłanie Ducha Świętego 04.06.2017 roku

*** Przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą obchód liturgicznego okresu Paschy Chrystusa. Za pobożne odśpiewanie bądź recytację hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” można w dniu dzisiejszym uzyskać odpust zupełny. W Kościele w Polsce przeżywamy dzisiaj Święto Dziękczynienia (duchowe wotum wdzięczności za niepodległość i wolność).

*** Dzisiaj także przypada I niedziela miesiąca. Po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Zostanie również przeprowadzona kolejna zbiórka funduszów na Festyn Parafialny.

*** Dzisiejsze święto łączy się jednocześnie z uroczystością Rocznicy I Komunii św., którą – podczas mszy św. o godz. 10:00 – przeżyje 12-osobowa grupa dzieci.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (05.06) — NMP Matki Kościoła (święto)

— czwartek (08.06) — Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto)

— sobota (10.06) — bł. Bogumiła, biskupa

— niedziela (11.06) — Najświętszej Trójcy (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W dniu wczorajszym odbył się kolejny Festyn Dziecięcy, wieńczący Biały Tydzień oraz będący okazją do podkreślenia roli naszych najmłodszych Parafian w codzienności naszej wspólnoty. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które wsparły organizację tego spotkania oraz samym dzieciakom – za wspaniałą atmosferę zabawy.

*** Dziękuję także Paniom: Annie Słabickiej i Emilii Glazer za przygotowanie wystroju zewnętrznego kościoła na dzisiejszą uroczystość.

*** Jutro, z racji I poniedziałku miesiąca, msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ: w poniedziałek o godz. 17:45; od wtorku do soboty – po mszy św.; w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** W środę (07.06) kolejne spotkanie rocznika 2 kandydatów do Bierzmowania.

*** Próba Scholi w sobotę o godz. 10:00.

*** Zwracam się z prośbą o zgłaszanie podejmowanych funkcji podczas uroczystości Bożego Ciała – lista funkcji została umieszczona w kalendarzu pastoralnym.

*** W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie szpitala w Aleppo w Syrii; rozpoczniemy także akcję opałową na sezon grzewczy 2017/2018.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności śp. Jadwiga Chomin. Jej pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 15:30.

*** Najbliższa msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której będzie przewodniczył o.Pacyfik ss.cc, odbędzie się 22.06.2017 roku o godz. 17:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

INTENCJE MSZALNE  04-11.06.2017 roku

 

Zesłanie Ducha Świętego   04.06.2017 r.    Rocznica I Komunii św.
  8:30 ++ Marta (12 rocznica śmierci) i Bolesław Misiurek
10:00 PRO POPULO — W intencji dzieci rocznicowych i ich Rodzin
11:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Poniedziałek 05.06.2017 r.  NMP Matki Kościoła

18:00 Msza trzeźwościowa
 

Wtorek  06.06.2017 r. 

17:00 + Maria Sieliło  (30 dzień po pogrzebie)
 

Środa   07.06.2017 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek  08.06.2017 r.  Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   09.06.2017 r. 
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   10.06.2017 r.   bł. Bogumiła

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Trójcy Przenajświętszej   11.06.2017 r.    

  8:30 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Alicji Kwiecińskiej (71 rocznica Urodzin)
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Barbara Kosatka (5 rocznica śmierci) i Eugeniusz; o łaski Boże dla Franciszka Kleszczyńskiego (55 rocznica Urodzin)

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,1–11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,3b–7.12–13

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,
Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,19–23

Jezus daje Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: