Wniebowstąpienie Pańskie 28.05.2017 roku

*** Przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka ofiar na sprzątanie kościoła.

*** W dniu dzisiejszym, podczas uroczystej mszy św. o godz. 11:00, 19-osobowa grupa dzieci przeżyje swoje pierwsze pełne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Uroczystość I Komunii św. to ważne wydarzenie dla całej wspólnoty parafialnej – pamiętając o słowach Chrystusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” módlmy się          w intencjach tych dzieci, aby kolejny krok ich życia zaowocował wielką radością serca     i gorliwością „dziecięcego apostołowania”. Z racji uroczystości I Komunii św. msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 11:00; nabożeństwo majowe o godz. 16:00.

*** Gratulując dzieciom dzisiejszej uroczystości pragnę jednocześnie serdecznie podziękować ich Rodzicom za przygotowanie do uroczystości kościoła i jego otoczenia. BÓG ZAPŁAĆ !!!

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (29.05) — św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

— środa (31.05) — Nawiedzenie NMP (święto)

— czwartek (01.06) — św. Justyna, męczennika

— piątek (02.06) — Matki Bożej Łaskawej

— sobota (03.06) — św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

— niedziela (04.06) — Zesłanie Ducha Świętego (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SZCZEGÓLNIE WSZYSTKIM DZIECIAKOM

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** W tym tygodniu kończymy tegoroczne nabożeństwa majowe. Od poniedziałku do środy nabożeństwa odbędą się po mszach św. Od czwartku rozpoczynamy nabożeństwa ku czci NSPJ.

*** W dniu dzisiejszym w parafii św. Józefa w Olszynie kończy posługę duszpasterską ks. Jan Dochniak. Dziękujemy ks. Janowi za wieloletnią owocną współpracę i życzymy obfitość łask Bożych i asystencji Ducha Świętego w duszpasterzowaniu w Bogatyni. Jednocześnie witamy, obejmującego posługę w parafii w Olszynie, ks. Bogusława Wolańskiego życząc tego, co najlepsze.

*** Kolejne spotkanie dzieci rocznicowych odbędzie się w poniedziałek po mszy św.

*** W czwartek przypada Dzień Dziecka. Wszystkim najmłodszym Parafianom składam najserdeczniejsze życzenia: łask od Boga, ludzkiej miłości, radości w sercu i uśmiechu na twarzy.

*** W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi (na którą szczególnie zapraszam dzieci rocznicowe z Rodzicami) w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych oraz spotkanie formacyjne w plenerze.

*** Próba Scholi w sobotę o godz. 11:00.

*** Także w sobotę odbędzie się (w godz. 12:00-16:30) kolejny Festyn Dziecięcy, na który zapraszam najmłodszych Parafian. Zwracam się z prośbą do Rodziców dzieci I-komunijnych i rocznicowych o wsparcie organizacji Festynu.

*** Za tydzień, podczas mszy św. o godz. 10:00, odbędzie się uroczystość Rocznicy I Komunii św. Zostanie również przeprowadzona zbiórka funduszów na Festyn Parafialny.

*** Zwracam się z prośbą o zgłaszanie podejmowanych funkcji podczas uroczystości Bożego Ciała – lista funkcji została umieszczona w kalendarzu pastoralnym.

*** W przyszłą niedzielę rozpoczynamy także tegoroczną akcję opałową.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 

 

INTENCJE MSZALNE  28.05-04.06.2017 roku

 

Wniebowstąpienie Pańskie   28.05.2017 r.    I Komunia św.
  8:30 PRO POPULO
11:00 PRO POPULO — W intencji dzieci I-komunijnych i ich Rodzin
16:00 Nabożeństwo majowe
 

Poniedziałek 29.05.2017 r.  św. Urszuli Ledóchowskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Wtorek  30.05.2017 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   31.05.2017 r.  Nawiedzenie NMP

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek  01.06.2017 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   02.06.2017 r. 
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   03.06.2017 r.   św. Karola Lwangi i Towarzyszy

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

Zesłanie Ducha Świętego   04.06.2017 r.    Rocznica I Komunii św.

  8:30 ++ Marta (12 rocznica śmierci) i Bolesław Misiurek
10:00 PRO POPULO — W intencji dzieci rocznicowych i ich Rodzin
11:30 ………………………………………………………………………………………………

 

 

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 1,1-11

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 47,2-3.6-7.8-9

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1,17-23

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28,19.20

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 28,16-20

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: