4. Niedziela Wielkanocna 07.05.2017 roku

*** Przeżywamy 4. Niedzielę Wielkanocną, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Po każdej mszy św. zostanie dzisiaj przeprowadzona zbiórka funduszów na tegoroczny Festyn Parafialny.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (08.05) — św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

— sobota (13.05) — NMP z Fatimy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwają tegoroczne nabożeństwa majowe. Od wtorku do soboty nabożeństwa odbędą się po mszach św., w niedzielę po sumie parafialnej.

*** W środę o godz. 15:30 zapraszam na pierwsze spotkanie dzieci rocznicowe.

*** Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. w czwartek i piątek o godz. 15:30.

*** Także w czwartek, po mszy św. kolejne spotkanie z kandydatami do Bierzmowania roku 1 i 3.

*** W sobotę (13.05) rozpoczynamy tegoroczne Nabożeństwa Fatimskie – msza św. o godz. 17:00, po czym nabożeństwo połączone z poświęceniem odnowionej piety parafialnej.

*** W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej wspólnocie Siostry Magdalenki, które wygłoszą katechezy o św. Marii Magdalenie.

*** W minionym tygodniu do wieczności odeszła nasza Parafianka, Maria Sieliło.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Tydzień Modlitw o Powołania”] przeczytamy m.in. o zadumie nad losem Europy; o przeżywanym w Polsce czasie manipulacji opinią publiczną; o wyborach we Francji; o 3. Synodzie Diecezji Sandomierskiej; o św. Stanisławie BM; o tajemnicach katastrofy smoleńskiej; o słowniku ideologów aborcji i potrzebie odkłamywania wielu pojęć. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o przekazaniu relikwii św. Jana Pawła II do dwóch parafii w naszej diecezji; o Misjach Fatimskich w Katedrze; o finale Konkursu Filozofii Klasycznej; o 1. Pieszej Pielgrzymce Miłosierdzia Kobiet z Chojnowa; o finale rozgrywek Mistrzostw Piłki Halowej Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej; o wizycie ks. Biskupa Marka Mendyka w Zakładzie Karnym w Zarębie. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. wyniki jedynych polskich badań nad skutecznością naprotechnologii; refleksja abp Henryka Hosera o misji duszpasterskiej w Medjugorju; jak będzie z seksualnością mężczyzn i kobiet w niebie?; o wędrówce, w której nie jesteśmy sami, swoich mistrzach i nowej płycie opowiada Antonina Krzysztoń.

 

 

INTENCJE MSZALNE  07-14.05.2017 roku

 

4. niedziela Wielkanocy   07.05.2017 r.   
  8:30 ++ Marian i Witold Ilcewicz (13 rocznica śmierci)
10:00 ++ Zofia i Józef Trawniczek; + Maria Bartczak
11:30 ++ Władysława (17 rocznica śmierci), Alfreda i Leszek Marchlewscy
 

Wtorek  09.05.2017 r. 

17:00 + Maria Sieliło – od siostry Zofii z rodziną
 

Środa   10.05.2017 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek  11.05.2017 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   12.05.2017 r.  
17:00 + Maria Sieliło – od bratowej Marii z rodziną
 

Sobota   13.05.2017 r.   NMP z Fatimy

17:00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Haliny i Zdzisława Trawniczek (msza dziękczynna za gruntowną modernizację Piety)
 

5. niedziela Wielkanocy   14.05.2017 r.   

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ++ Maria, Karolina i Piotr Marcinowscy
11:30 ++ Anna (25 rocznica śmierci) i Tadeusz Pierz; zmarli  z Rodziny


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,14a.36–41

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”.

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?”.

Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”.

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził
przez ciemną dolinę
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE
1P 2,20b–25

Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:
To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 10,1–10

Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”.

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: