3. Niedziela Wielkanocna 30.04.2017 roku

*** Przeżywamy 3. Niedzielę Wielkanocną, która rozpoczyna Tydzień Biblijny.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (01.05) — św. Józefa, rzemieślnika

— wtorek (02.05) — św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

— środa (03.05) — NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski (uroczystość)

— czwartek (04.05) — św. Floriana, męczennika

— sobota (06.05) — św. Apostołów Filipa i Jakuba (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Tydzień temu przeżyliśmy jubileuszowy, Parafialny Koncert Wielkanocny. Składam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim Wykonawcom i Dobrodziejom Koncertu (w tym naszym Paniom, które dostarczyły – jak zwykle przepyszne – ciasta). Dziękuję także wszystkim uczestnikom Koncertu za wspaniałą atmosferę wspólnoty „wyśpiewanej modlitwy”.

*** Zostały już przygotowane płyty audio z zapisem Koncertu. Osoby zainteresowane zapraszam do zakrystii.

*** Od poniedziałku rozpoczynamy nabożeństwa majowe. W poniedziałek – z racji mszy św. trzeźwościowej o godz. 18:00 – majówka rozpocznie się o godz. 17:30. W pozostałe dni tygodnia nabożeństwa odbędą się po mszach św., w niedzielę po sumie parafialnej.

*** Wtorek (02.05) to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

*** W środę obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski. Z racji niskiej frekwencji w ostatnich latach msza św. w tym dniu o godz. 11:00.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00.

*** Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. w czwartek o godz. 15:30.

*** Także w czwartek, po mszy św. kolejne spotkanie z kandydatami do Bierzmowania roku 2.

*** W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Próba Scholi o godz.11:00. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka funduszów na tegoroczny Festyn Parafialny.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Królowa Polski”] przeczytamy m.in. o obchodach 600-lecia prymasostwa w Polsce; o planowanej pielgrzymce papieskiej do Egiptu; o nowym metropolicie białostockim, ks. Tadeuszu Wojda SAC; o 226. rocznicy Konstytucji 3 maja; o 9. Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym; o przygotowaniach dziecka do pierwszej spowiedzi św. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach srebrnego jubileuszu Caritas; o Turnieju Szkół Podstawowych pt. „Dziecko jest radością całego świata” w Legnicy; o inscenizacji Męki Pańskiej w Krzeszowie i Ekumenicznym Koncercie Wielkopostnym w Kamiennej Górze; o premierze teatru „Na końcu świata” w Nieszczycach; o podsumowanie wielkopostnej akcji charytatywnej „Poczta z Serca”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. jak zdobyć dla Jezusa współczesną młodzież?; co robić, aby przyszłe emerytury były wyższe; jak wygląda ostatni etap prac ekshumacyjnych na „Łączce”; czego jeszcze nie wiemy o odradzającym się tureckim imperium.

 

 

INTENCJE MSZALNE  30.04-07.05.2017 roku

 

3 niedziela Wielkanocy   30.04.2017 r.   
  8:30 PRO POPULO
10:00 O błogosławieństwo Boże i dar wzajemnej miłości dla Aleksandry i Tomasza Sabada      (1 rocznica ślubu)
11:30 + Janina Pilipczuk  (4 rocznica śmierci)
 

Poniedziałek  01.05.2017 r.  św. Józefa Rzemieślnika

18:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marianny Maciąg  (urodzinowa)
 

Wtorek  02.05.2017 r.  św. Atanazego   Dzień Flagi RP

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   03.05.2017 r.  NMP Królowej Polski

11:00 ++ Stanisław, Stanisława, Stanisław Wolniak; ++ z Rodziny
 

Czwartek  04.05.2017 r.   św. Floriana

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Piątek   05.05.2017 r.  
17:00 ++ Zofia i Jan (17 rocznica śmierci) Kordyka; + Janina Pilipczuk; + Jadwiga Wołoszyn
 

Sobota   06.05.2017 r.   św. Apostołów Filipa i Jakuba

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

4 niedziela Wielkanocy   07.05.2017 r.   

  8:30 ++ Marian i Witold Ilcewicz (13 rocznica śmierci)
10:00 ++ Zofia i Józef Trawniczek; + Maria Bartczak
11:30 ++ Władysława (17 rocznica śmierci), Alfreda i Leszek Marchlewscy


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,14.22–28

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i zna kami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o Nim:

»Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim«”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16,1–2a i 5.7–8.9–10,11

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje,

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 1,17–21

Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi, nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.

Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijają­cym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z mar­twych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 24,32

Alleluja, alleluja, alleluja

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 24,13–35

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imie­niem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”.

Zapytał ich: „Cóż takiego?”.

Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapew­niają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”.

Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”.

W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: