Niedziela Miłosierdzia Bożego 23.04.2017 roku

*** Przeżywamy 2. Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego rozpoczynającą Tydzień Miłosierdzia. Jest to patronalne święto Caritas. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka funduszów na sprzątanie kościoła.

*** W dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy.

*** Przeżywamy dzisiaj jubileuszowy, 5. Parafialny Koncert Wielkanocny. Serdecznie witam przybyłych Gości i mam nadzieję, że koncertowy czas dostarczy wielu pięknych wrażeń. Z racji koncertu msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 11:00.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (24.04) — św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

— wtorek (25.04) — św. Marka Ewangelisty (święto)

— sobota (29.04) — św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W okresie Wielkiego Postu została przeprowadzona zbiórka funduszów na kwiaty do Bożego Grobu. Zebrano kwotę 353,00 zł – suma ta została wykorzystana w całości. Składam wszystkim Ofiarodawcom serdeczne „Bóg zapłać” za złożone datki.

*** We wtorek swoje święto patronalne będzie obchodził Ks. Biskup Marek Mendyk. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

*** W środę (27.04) przypada Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka. To zachęta do modlitwy o miłosierdzie Boże dla całego narodu w rocznicę uchwalenia w 1956 roku ustawy dopuszczającej aborcję.

*** Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. odbędzie się w czwartek (27.04) i piątek (28.04) o godz. 15:30.

*** W sobotę (29.04) będziemy przeżywali dzień pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. W tym dniu zapraszam na godz. 11:00 Parafian, którzy mogą pomóc w demontażu dekoracji świątecznej. Po mszy św. zapraszam wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie rekolekcji i Triduum na podsumowujące ognisko.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Miłosierdzie”] przeczytamy m.in. o chaosie migracji; o św. Wojciechu; o dzisiejszej polityce USA-UE; o najnowszych ustaleniach w sprawie katastrofy w Smoleńsku. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o 9. Marszu dla Życia i Rodziny w Legnicy; o legnickich obchodach Niedzieli Palmowej i Wielkiego Piątku; o przedświątecznych odwiedzinach w „Samarytaninie”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [z dodatkiem – filmem „Zmartwychwstały” na DVD] m.in. o największej pokusie współczesnego księdza; dlaczego pewna wieś pod Raciborzem wkrótce zostanie rozebrana. Najmłodszym Parafianom dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”, zaopatrzonego w plakat z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej, w którym zajdziemy: co Maryja powiedziała dzieciom w Fatimie?; o sztuce biegania po mieście; jak zrobić latawiec?

 

 

INTENCJE MSZALNE  23-30.04.2017 roku

 

2 niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego   23.04.2017 r.   
  8:30 + Maria Mokrzycka (4 rocznica śmierci); ++ Stefan i Lucjan
11:30 ……………………………………………………………………………………………..
 

Środa   26.04.2017 r. 

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Jerzego Barskiego (imieninowa)
 

Czwartek  27.04.2017 r.  

17:00 ++ Rodzice: Amelia i Jerzy Soja
Piątek   28.04.2017 r.  
17:00 + Marian Szczepaniak  (4 rocznica śmierci)
 

Sobota   29.04.2017 r.   św. Katarzyny Sieneńskiej

17:00 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Rodziców, Anny i Władysława Jankowskich w 67 rocznicę ślubu
 

3 niedziela Wielkanocy   30.04.2017 r.   

  8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 O błogosławieństwo Boże dla Aleksandry i Tomasza Sabada  (1 rocznica ślubu)
11:30 + Janina Pilipczuk  (4 rocznica śmierci)

 

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,42-47

Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118, 1 i 14.13-14.22-24

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 1,3-9

Radość płynąca z wiary

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary: zbawienie dusz.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 20,29

Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,19-31

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.

Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: