4. niedziela Wielkiego Postu 26.03.2017 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA LAETARE. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona przed kościołem zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła. Po sumie parafialnej kolejne nabożeństwo Gorzkich Żali.

*** Dzisiaj przechodzimy z czasu zimowego na letni – przesuwamy wskazówki zegarów o 1 godzinę do przodu (z 2 na 3). ŚPIMY KRÓCEJ!!!

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ ORĘDOWNICTWO NASZEGO PATRONA

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W minionym tygodniu odbyły się: msza św. z modlitwą o uzdrowienie (podziękowanie dla Maksymilianek) oraz droga krzyżowa (gratulacje dla „Dzieciaków”).

*** W zakrystii został umieszczony rozkład funkcji liturgicznych na Triduum Paschalne. Gorąco zapraszam osoby, które chciałyby wesprzeć przebieg tego bogatego w wydarzenia czasu o jak najszybsze wpisanie się na tę listę.

*** Trwa zbiórka na kwiaty do Bożego Grobu – w skarbonie obok regału prasowego. Proszę nie wrzucać tam innych ofiar.

*** W czwartek dzień urodzin obchodzi Ks. Biskup Stefan Cichy. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

*** Kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w czwartek (29.03) o godz. 15:30.

*** Piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej (po mszy św.) będzie animowane przez regionalną grupę Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej.

*** W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00. Po mszy spotkanie formacyjne w świetlicy. Z racji rozpoczynających się za tydzień rekolekcji odwiedziny u chorych odbędą się w poniedziałek (03.04) po nauce dla gimnazjalistów.

*** Za tydzień rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie, ks. Jakub Sikorski. Program został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej.

*** OGŁOSZENIE LEGNICKIEJ KURII BISKUPIEJ: Zapraszamy do przeżycia Światowego Dnia Młodzieży, który odbywa się tradycyjnie w Niedzielę Palmową w Legnicy. Wydarzenie rozpocznie się w kościele św. Jana procesją z palmami, następnie Eucharystia w Katedrze, IX Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Chodźcie z nami”, a na zakończenie zaplanowany jest koncert oratoryjny w wykonaniu chóru młodzieżowego, solistów i orkiestry. Szczegóły wydarzenia znajdują się na – umieszczonym w gablocie – plakacie. Serdecznie zapraszamy młodzież i osoby dorosłe do wspólnego świętowania.

*** OGŁOSZENIE LKB: Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież do udziału w Warsztatach Muzycznych w przygotowaniu do uroczystego koncertu wieńczącego Światowy Dzień Młodzieży. Prowadzić je będą dobrze znani muzycy: Hubert Kowalski oraz Paweł Bębenek. Warsztaty odbędą się w terminie 07-09.04.2017 roku w Legnicy. Zapisy trwają do środy (05.04.2017 r.) – koszt udziału to 65 zł od osoby. Informacja o zapisach na Facebooku Młodzież Diecezji Legnickiej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Europa Christi”] przeczytamy m.in. o sympozjum poświęconemu życiu ks. Franciszka Blachnickiego; o reaktywacji Komisji Maryjnej KEP; o 25-leciu reformy administracyjnej Kościoła w Polsce. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach srebrnego jubileuszu Diecezji Legnickiej; o nocnej pielgrzymce z Jeleniej Góry do Krzeszowa; o jubileuszowym sympozjum katechetycznym w Legnicy; o ustanowieniu 21 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.; o drugiej turze rekolekcji dla młodzieży męskiej w legnickim seminarium duchownym; o Biegu i Turnieju Strzeleckim dla Wyklętych. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. kolejny odcinek wielkopostnych rekolekcji; co w zeszłym roku sprowadziło do Krzeszowa 130 tys. pielgrzymów; kiedy odbyły się pierwsze święcenia w katedrze legnickiej oraz o tym, co mówił o Henryku Pobożnym Jan Paweł II podczas wizyty w Legnicy. Najmłodszym Parafianom dedykują najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

PIERWSZE CZYTANIE
1 Sm 16,1b.6–7.10–13a

Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla”.

Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed Panem jest Jego pomazaniec”. Jednak Pan rzekł do Samuela: „Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”.

I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: „Nie ich wybrał Pan”.

Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy młodzieńcy?”.
Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”.

Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie”.

Posłał więc i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: „Wstań i namaść go, to ten”. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pana opanował Dawida.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody,
Gdzie mogę odpocząć
Orzeźwia moją duszę,
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
Przez wzgląd na swoją chwałę

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 5,8–14

Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 8,12b

Chwała Tobie, Królu wieków

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA DŁUŻSZA
J 9, 1-41

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?”

Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe” – co się tłumaczy: Posłany.

On więc odszedł, i obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?” Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Mówili więc do niego: „Jakżeż oczy ci się otwarły?” On odpowiedział: „Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: «Idź do sadzawki Siloe i obmyj się». Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem”. Rzekli do niego: „Gdzież On jest?” On odrzekł „Nie wiem”.

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat.

I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”.

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?”

I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”.

Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: „Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi?”

Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: „Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie”. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: „Ma swoje lata, jego samego zapytajcie”.

Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: „Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem”. Na to odpowiedział: „Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę”. Rzekli więc do niego: „Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?” Odpowiedział im: „Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami?” Wówczas go zelżyli i rzekli: „Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi”. Na to odpowiedział im ów człowiek: „W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić”. Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?” I precz go wyrzucili.

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On odpowiedział: „A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: „Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.

Jezus rzekł: „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi”.

Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: „Czyż i my jesteśmy niewidomi?” Jezus powiedział do nich: „Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: «Widzimy», grzech wasz trwa nadal”.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA
J 9,1.6–9.13–17.34–38

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”.

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”.

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”.

Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?”. I precz go wyrzucili.

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to jest. Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: