2. niedziela Wielkiego Postu 12.03.2017 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę Wielkiego Postu – niedzielę „Ad gentes”; dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. . Po sumie parafialnej kolejne nabożeństwo Gorzkich Żali.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności pierwszy Biskup Legnicki – Ks. Biskup Tadeusz Rybak. Msza św. w Jego intencji została odprawiona wczoraj; druga zostanie odprawiona we wtorek (14.03) o godz. 17:00.

*** W poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka.

*** Kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w czwartek o godz. 15:30. Dzisiaj zapraszam Rodziców na krótkie spotkanie do zakrystii.

*** Piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej (po mszy św.) będzie animowane przez „Maksymilianki”.

*** W sobotę (18.03) przypada rocznica urodzin ks. Biskupa Marka Mendyka.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący wspólnej inicjatywy kościołów chrześcijańskich z Dolnego Śląska „Dar dla Aleppo”. W ostatnich ławkach zostały umieszczone odnośne materiały.

*** Kino „Wawel” w Lubaniu zaprasza na seanse specjalne filmu „Zerwany kłos” na życzenie publiczności w poniedziałek, godz. 16:30 i 18:30. Bilety w cenie 11 zł.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie odbędą się w dniach 02-05.04.2017 roku.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Dokąd zmierza Europa”] przeczytamy m.in. o 4. rocznicy wyboru papieża Franciszka; 2 część rekolekcji z kard. Wyszyńskim; kolejny odcinek cyklu: „Odzyskać tożsamość przy Grobie Pańskim”; o aktualnym stanie reformy edukacji. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o akcji „dar dla Aleppo”; o Popielcu w Katedrze Legnickiej; o Weekendowej Szkole Wiary w parafii św. Jacka w Legnicy; o owocach ŚDM – pobycie grupy z Kamiennej Góry w Kirchundem; o rekolekcjach dla gimnazjalistów w WSD w Legnicy. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, jaka jest różnica między dietą i postem; o filmie „Chata”, który wszedł niedawno na ekrany polskich kin; o tym, w jaki sposób i dlaczego kursy Alpha działają.

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 12,1–4a

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33,4–5.18–19.20 i 22

Refren: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a
by ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei,
którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1,8b–10

Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życiei nieśmiertelność przez Ewangelię.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 17,7

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
Mt 17,1–9

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: