1. niedziela Wielkiego Postu 05.032017 roku

*** Przeżywamy 1. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po sumie parafialnej pierwsze w tym roku nabożeństwo Gorzkich Żali z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

*** Po każdej mszy św. odbędzie się przed kościołem zbiórka na tegoroczny Festyn Parafialny.

*** Dzisiaj rozpoczyna się w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu kolejny cykl nauk przedmałżeńskich.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W poniedziałek (pierwszy miesiąca) tradycyjnie msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.

*** W tym tygodniu, w środę, świętują wszystkie nasze Parafianki. Drogie Panie! Z okazji Waszego święta życzę obfitości łask Bożych, daru zdrowia i pokoju serca oraz ludzkiej miłości i zrozumienia. Msza św. w Waszej intencji zostanie odprawiona w środę (08.03) o godz. 17:00.

*** W czwartek (09.03) o godz. 15:30 kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Po mszy św. natomiast spotkanie kandydatów do Bierzmowania roku 1. i 2 (rozpoczyna je msza św.). Na to spotkanie zapraszam także Rodziców.

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, prowadzone przez Rycerstwo Niepokalanej i Radę Parafialną, odbędzie się w najbliższy piątek po mszy św.

*** Także w piątek zapraszam na godz. 18:30 wszystkie osoby, które mogą wesprzeć swoją wiedzą przygotowania do wykonania zimowych osłon na okna w kościele.

*** Próba Scholi w sobotę o godz.10:00.

*** W gablocie został umieszczony plakat zachęcający do wzięcia udziału w akcji „Poczta z serca”. Skrzynka na listy i kartki dla podopiecznych z Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska została umieszczona na dawnym miejscu prasowym.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „Rekolekcje z Kard. Wyszyńskim”] przeczytamy m.in. wielkopostną refleksję „Odzyskać tożsamość przy Grobie Pana”; o cudownych uzdrowieniach w Lourdes; o Ruchu „Europa Christi”; o dzisiejszym położeniu Unii Europejskiej; o postępach w procesie beatyfikacyjnym kard. Augusta Hlonda; o gali wręczenia nagród II Konkursu „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie.”; o Europejskim Dniu Pamięci o Sprawiedliwych (06.03). W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in.  o istocie czasu wielkopostnego; o rekolekcjach dla małżonków, narzeczonych i młodzieży zainteresowanej metodami naturalnego planowania rodziny w Kowarach-Wojkowie; o Spotkaniach Małżeńskich „Dialog we dwoje”; o balu seniorów w Legnicy; o „Rozmowach o Hofmanie” w Szklarskiej Porębie; o zimowisku grupy z Lubomierza w Zakopanem. Młodym dedykuję „Niedzielę młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o potrzebie i fatimskich wezwaniach do pokuty; o potrzebie i rozwoju kursów ALPHA; o historii miejsca nazywanego Czyśćcem św. Patryka.


PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 2,7–9;3,1–7

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg powiedział: »Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?«”.

Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: »Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli«”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”.

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51,3–4.5–6a.12–13.14 i 17

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Zmiłuj się nade mną, Boże,
w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość swoją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5,12.17–19
Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficiej spłynęła łaska

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,4b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
Mt 4,1–11

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych«”.

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”.

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: