8. niedziela zwykła 26.02.2017 roku

*** Przeżywamy 8. niedzielę zwykłą, rozpoczynającą Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu.

*** Po mszy św. o godz. 10:00 zapraszam Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. do zakrystii na krótkie spotkanie.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (01.03) — Środa Popielcowa

— sobota (04.03) — św. Kazimierza, królewicza (święto)

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** We wtorek (z racji pobytu w szpitalu) nie będzie mszy św. Za zmianę gorąco przepraszam.

*** W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post – czas przygotowania na przeżycie Paschy. Trwa on od Środy Popielcowej do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej wyłącznie.

*** Najbliższa środa to Środa Popielcowa – dzień, w którym osoby w wieku 18-60 lat obowiązuje wstrzemięźliwość i post ścisły. Dzień ten rozpoczyna także kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. Z racji zabiegu medycznego w tym roku msza św. wyjątkowo o godz. 17:00.

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się w najbliższy piątek po mszy św., zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. Harmonogram prowadzenia nabożeństwa Drogi Krzyżowej został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej.

*** W czwartek (02.03) o godz. 15:30 odbędzie się pierwsze spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. Po mszy św. natomiast – również w czwartek – kolejne spotkanie z kandydatami do Bierzmowania rocznika 3.

*** W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek  i sobota miesiąca. W piątek – z racji I piątku miesiąca – okazja do spowiedzi od godz. 16:00.

*** W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** Próba Scholi w sobotę o godz.11:00.

*** Za tydzień kolejna zbiórka funduszów na tegoroczny Festyn Parafialny.

*** Za tydzień, w 1. niedzielę Wielkiego Postu (05.03), rozpoczyna się w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu kolejny cykl nauk przedmałżeńskich.

*** Zapraszamy do udziału w krucjacie modlitewnej 40 Dni dla Życia. Aby przyłączyć się do krucjaty, wystarczy zadeklarować jedną godzinę osobistej bądź rodzinnej modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci. Modlitwa może odbywać się w domu lub w kościele. Zapisy są przyjmowane w dni robocze pod numerem telefonu widocznym na plakacie w gablocie. Modlitwa rozpocznie się w Środę Popielcową, a zakończy w Niedzielę Palmową.

*** W gablocie został umieszczony plakat zachęcający do wzięcia udziału w akcji „Poczta z serca”. Skrzynka na listy i kartki dla podopiecznych z Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska została umieszczona na dawnym miejscu prasowym.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „100-lecie Objawień Fatimskich”] przeczytamy m.in. wielkopostną refleksję „Nowy początek”; o pogrzebie śp. Heleny Kmieć; o dziś i jutrze Ruchu Światło-Życie; o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o półwieczu modlitw i działań trzeźwościowych; o powitaniu amerykańskich żołnierzy w Bolesławcu; o legnickich obchodach 77 rocznicy pierwszej deportacji Polaków na Sybir; o Dniu Chorych w Samarytaninie. Młodym dedykuję „Niedzielę młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, na czym polega i czy jest potrzebna wielkopostna walka duchowa; która pokusa (z punktu widzenia diabła) jest najważniejsza oraz przedstawienie postaci ks. Franciszka Blachnickiego, który zmarł 30 lat temu.


PIERWSZE CZYTANIE
Iz 49,14-15

Bóg nie opuszcza swojego ludu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”.
„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 62,2-3.6-7.8-9ab

Refren: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

W Bogu zbawienie moje i chwała.
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 4,1-5

Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.

Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią.

Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 6,33

Alleluja, alleluja, alleluja

Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość,
a wszystko będzie wam dodane.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 6,24-34

Ufność w Opatrzność Bożą

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?

A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: