ZESTAWIENIE KOLĘDOWE A.D. 2017

  • Parafia liczy na dzień dzisiejszy 1571 osób (mieszkających na jej terenie – nie obejmuje to wszystkich zameldowanych, mieszkających poza parafią) – w roku ubiegłym wskaźnik ten wyniósł 1617 osób [mamy więc do czynienia ze stałym spadkiem liczby naszych Parafian].
  • Liczba rodzin wzrosła z 629 w roku ubiegłym do 636 w roku 2017.
  • Kolędę przyjęło 395 rodzin – stanowi to 62,11% wszystkich rodzin w parafii (w roku ubiegłym 411 rodzin – 65,34%).
  • Wskaźnik przyjmowania kolędy w tym roku był najniższy od 2008 roku (od chwili rozpoczęcia tworzenia statystyk) – tendencje zniżkowe można zauważyć od roku 2015. Najwięcej rodzin przyjęło kolędę w roku 2014 – 76,75% [można to zaobserwować na załączonym diagramie].
  • Zmniejszyła się liczba dzieci i młodzieży (od 1999 roku – roku urodzenia) – liczy obecnie 279 osób (w roku 2016 – 296). Skonfrontowanie tej informacji z faktyczną liczbą uczestników niedzielnych mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży pokazuje, z jak dużym problemem mamy do czynienia.
  • Na parafii mieszka 141 osób samotnych (przeważnie są to osoby starsze).
  • Liczba związków cywilnych z przeszkodą i bez przeszkody – 50; liczba związków konkubenckich – 62.
  • Na parafii zamieszkuje 50 osób innych wyznań.

Dodaj komentarz: