2. niedziela zwykła 15.01.2017 roku

d1*** Przeżywamy 2. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Po sumie parafialnej ostatnie spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. O godz. 15:00 spotkanie opłatkowe parafialnych grup formacyjnych w Gimnazjum nr 1.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (17.01) — św. Antoniego, opata

— czwartek (19.01) — św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

— sobota (21.01) — św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Tydzień temu odbył się 6. Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek „W Betlejem wydarzyło się”. Dziękuję wszystkim uczestnikom, przybyłym gościom oraz wszystkim Parafianom, którzy wzięli udział w koncercie oraz wsparli go. Szczególne „Bóg zapłać” kieruję w stronę osób, które zaopatrzyły nas w pyszne ciasta oraz prowadzących koncert p.Beaty Kwiecińskiej oraz Państwa Jadwigi i Mariusza Nowak. Na stronie parafialnej znajduje się opis oraz zdjęcia dokumentujące koncert. Została też przygotowana płyta audio – osoby zainteresowane jej nabyciem zapraszam do zakrystii.

*** Trwa tegoroczna wizyta duszpasterska. Jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. W dni powszednie (poniedziałek-piątek) kolęda rozpoczyna się o godz. 15:30; w soboty – o godz. 14:00. W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy (26.01). Bardzo proszę o uszanowanie religijnego charakteru spotkania kolędowego (świeca, krzyż, Pismo św., wyłączone RTV). W związku z niemożnością zapewnienia obsługi ministranckiej gorąco proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których chcą Państwo przyjąć wizytę duszpasterską napisem „K+M+B 2017” – zapewni to płynność kolędy oraz pozwoli na uniknięcie przykrych sytuacji. W przypadku zatrzymania zeszytów przedmiotowych religii przez katechetów proszę o przygotowanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka za lekcje religii.

*** W okresie kolędy msze św. w tygodniu (wtorek-piątek o godz.8:00, w soboty o godz.10:00).

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— poniedziałek (16.01) – ul. Rzeczna, ul. Fortowa, ul. Żołnierska, ul. Groblowa [15:30]

— wtorek (17.01) – ul. Leśna 44c-42 [15:30]

— środa (18.01) –ul. Leśna 41-37 [15:30]

— czwartek (19.01) – ul. Bema, ul. Prusa [15:30]

— piątek (20.01) – ul. Leśna 36-26 [15:30]

— sobota (21.01) – Aleja Niepodległości 27-9[14:00]

*** Na dawnym stoliku prasowym zostały umieszczone informatory dotyczące przekazania 1% na Caritas Diecezji Legnickiej.

*** Próba Scholi w sobotę po mszy św. (ok. godz. 10:30).

*** Najbliższa msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której będzie przewodniczył o. Andrzej Smołka ss.cc zostanie odprawiona w piątek (10.02) o godz. 17:00.

*** W minionym tygodniu odeszli do wieczności: Irena Urbaniak i Jan Eugeniusz Dubis.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

****************************************************************************************************

PIERWSZE CZYTANIE

Sługa Boży światłością całej ziemi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 49,3.5-6

Pan rzekł do mnie: „Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię”.

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją silą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

I mówił: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-9.10

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

DRUGIE CZYTANIE

Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Początek Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 1,1-3

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 1,14.12b

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Duch Święty spoczął na Jezusie

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 1,29-34

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym».

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: