Niedziela Chrztu Pańskiego 08.01.2017 roku

chrzest_1*** Przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą okres Narodzenia Pańskiego. Msze św. w dniu dzisiejszym o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka funduszów na tegoroczny Festyn Parafialny.

*** Tradycją stało się już wieńczenie liturgicznego obchodu Tajemnicy Narodzin PARAFIALNYM KONCERTEM KOLĘD I PASTORAŁEK. Jego tegoroczna, już szósta, odsłona, której przesłaniem są słowa „W Betlejem wydarzyło się” rozpocznie się po mszy św. o godz. 11:00. Serdecznie zapraszam do wzięcia w nim udziału.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Trwa tegoroczna wizyta duszpasterska. Jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. W dni powszednie (poniedziałek-piątek) kolęda rozpoczyna się o godz. 15:30; w soboty – o godz. 14:00. W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy (26.01). Bardzo proszę o uszanowanie religijnego charakteru spotkania kolędowego (świeca, krzyż, Pismo św., wyłączone RTV). W związku z niemożnością zapewnienia obsługi ministranckiej gorąco proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których chcą Państwo przyjąć wizytę duszpasterską napisem „K+M+B 2017” – zapewni to płynność kolędy oraz pozwoli na uniknięcie przykrych sytuacji. W przypadku zatrzymania zeszytów przedmiotowych religii przez katechetów proszę o przygotowanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka za lekcje religii.

*** W okresie kolędy msze św. w tygodniu (wtorek-piątek o godz.8:00, w soboty o godz.10:00).

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— poniedziałek (09.01) – ul. Górna 1a-7a [15:30]

— wtorek (10.01) – ul. Stawowa 1-10 (bez nr 6 i 7A) [15:30]

— środa (11.01) –ul. Krótka [15:30]

— czwartek (12.01) – ul. Stawowa 17-11 (Pp Czarnomorscy + nr 6 + nr 7a) [15:30]

— piątek (13.01) – ul. Chopina, ul. Ogrodowa, ul. Energetyczna, ul. Kościuszki 11 [15:30]

— sobota (14.01) – ul. ul. Lipowa, ul. Kościuszki 21-12 (bez nr 11)[14:00]

*** Próba Scholi w sobotę po mszy św. (ok. godz. 10:30).

*** W przyszłą niedzielę przypada NIEDZIELA PARAFIALNA. Za tydzień po sumie parafialnej ostatnie spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. O godz. 15:00 spotkanie opłatkowe parafialnych grup formacyjnych.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „50. Światowy Dzień Pokoju”] przeczytamy m.in. o problemie terroryzmu u progu roku 2017; o tym, co nas czeka w nowym roku; o Jasnogórskich Wieczorach Maryjnych; o 95. rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o krzeszowskim święcie światła; o Orszakach Trzech Króli i spotkaniach kolędowych w diecezji; o opłatku katechetów w Lubawce. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, jak Zbigniew Cybulski chodził do spowiedzi i jak władze państwowe starały się ukryć, że był osobą wierzącą; o tym, dlaczego polscy mężczyźni coraz później się żenią i coraz później zostają ojcami; o polskim uczonym, który powinien mieć reprezentacyjną ulicę w każdym mieście, a tymczasem jest człowiekiem anonimowym.

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 42,1-4.6-7

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 10,34-38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 9,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Mt 3,13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:

„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”

Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.

A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: