Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01.01.2017 roku

BN03*** Przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Światowy Dzień Pokoju. Za odśpiewanie lub odmówienie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” w celu uproszenia Bożej mocy na cały rok można uzyskać odpust zupełny.

*** Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Msze św. dzisiaj o godz. 10:00 i 11:30.

*** Z racji rozpoczęcia roku 2017 życzę wszystkim Parafianom, aby czas ten obfitował w łaski od Pana Boga, w ludzką życzliwość i serdeczność oraz dar zdrowia.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (02.01) — św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

— piątek (06.01) – Objawienie Pańskie (uroczystość)

— niedziela (08.01) – niedziela Chrztu Pańskiego

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W najbliższy wtorek (03.01) rozpoczyna się tegoroczna wizyta duszpasterska. Jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. W dni powszednie (poniedziałek-piątek) kolęda rozpoczyna się o godz. 15:30; w soboty – o godz. 14:00. W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy. Bardzo proszę o uszanowanie religijnego charakteru spotkania kolędowego (świeca, krzyż, Pismo św., wyłączone RTV). W związku z niemożnością zapewnienia obsługi ministranckiej gorąco proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których chcą Państwo przyjąć wizytę duszpasterską napisem „K+M+B 2017” – zapewni to płynność kolędy oraz pozwoli na uniknięcie przykrych sytuacji. W przypadku zatrzymania zeszytów przedmiotowych religii przez katechetów proszę o przygotowanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka za lekcje religii.

*** W okresie kolędy msze św. w tygodniu (wtorek-piątek o godz.8:00, w soboty o godz.10:00).

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— wtorek (03.01) – ul. Zamkowa 6-6a (w tej kolejności) [15:30]

— środa (04.01) – ul. Zamkowa 1-5 [15:30]

— czwartek (05.01) – ul. Leśna 51f-44d [15:30]

— sobota (07.01) – ul. Skalnicza 17-1, ul. Moniuszki 1-8, ul. Kościuszki 7b, 8, 9, 10, 24, 23, 22 [14:00]

*** W piątek, z racji uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Podczas mszy św. zostaną poświęcone kadzidło i kreda oraz woda.

*** W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem; msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej o godz. 10:00 ze zmianą tajemnic różańcowych. Po mszy próba Scholi [o godz.11:00].

*** Za tydzień, w niedzielę Chrztu Pańskiego, kończymy liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. Z tej racji, po mszy św. o godz. 11:00 odbędzie się 6. edycja Parafialnego Koncertu Kolęd i Pastorałek, którego przesłaniem są słowa „W Betlejem wydarzyło się”. Z racji Koncertu msze św. za tydzień o godz. 8:30 i 11:00.

*** W przyszłą niedzielę odbędzie się także kolejna zbiórka funduszów na Festyn Parafialny.

*** W minionym tygodniu dokonana została przycinka drzew zabezpieczająca bezpieczeństwo osób udających się do i z kościoła. Składam gorące podziękowanie naszym strażakom oraz Parafianom, którzy pomogli uporządkować teren wycinki – panom: Janowi Piskozubowi, Marianowi Sokołowskiemu i Tadeuszowi Kowalów.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej***


PIERWSZE CZYTANIE

Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb

Lb 6,22-27

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:

„Po wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:

«Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem».

Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 67,2-3,5 i 8

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie,
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Ga 4,4-7

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Hbr 1,1-2

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 2,16-21

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: