3. niedziela Adwentu 11.12.2016 roku

GAUDETE*** Przeżywamy 3 niedzielę Adwentu – niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.

*** W tygodniu msze św. roratnie we wtorek o godz. 17:00. W środę (z racji spowiedzi wyjazdowej) mszy św. nie będzie. Od czwartku do soboty roraty o godz. 18:00. Za zmiany gorąco przepraszam.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (13.12) — św. Łucji, dziewicy i męczennicy

— środa (14.12) — św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu, w czwartek, rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje adwentowe, które przeprowadzi proboszcz parafii św. Katarzyny w Rudzicy, ks. Piotr Prajs. Program rekolekcji został umieszczony w gablocie, przy obu wejściach do kościoła oraz na stronie parafialnej. W czasie rekolekcji msze św. o godz. 9:00 i 18:00. Spowiedź w piątek w godz. 8:00-9:00 oraz 17:00-18:00.

*** W związku z piątkową wizytą u chorych proszę o zgłaszanie osób chorych i starszych, które chciałyby skorzystać z przedświątecznej posługi kapłańskiej.

*** Od soboty rozpoczynamy w liturgii czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

*** Trwa „Kiermasz Świąteczny” przygotowany przez nasze „Maksymilianki” – serdecznie zapraszam do skorzystania z oferowanych, własnoręcznie przygotowanych ozdób i dekoracji świątecznych. Przy głównym wejściu do kościoła są także do nabycia opłatki, kartki świąteczne oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (małe – 6 zł).

*** Kalendarium przygotowań do świąt: 19.12 (poniedziałek) – montaż dekoracji i choinek (od godz. 16:00); 22.12 (czwartek) – przygotowanie kościoła. Gorąco proszę o liczny udział Parafian.

*** KOŚCIÓŁ JEST JUŻ OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Kościelne Biuro Pielgrzymkowe pielgrzymuj.pl zaprasza na pielgrzymkę lotniczą do Ziemi Świętej w terminie 11-18.02.2017 r. W programie m.in.: Jerozolima, Betlejem, Nazaret, rejs po Jeziorze Genezaret, Jerycho, wjazd kolejką na Masadę oraz kąpiel w Morzu Martwym. Szczegóły na plakacie i ulotkach. Zapisy trwają do końca 2016 roku.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” [której tematem jest „Uwodzicielska moc Chrześcijaństwa”] przeczytamy m.in. tragedii w kopalni miedzi k.Polkowic; o 80. Urodzinach papieża Franciszka; o św. Jose Sanchez del Rio; i idei, oczekiwaniach i przygotowaniach do kolejnej edycji „Szlachetnej Paczki”; o stanie wojennym z perspektywy 2016 roku; o islamskim modelu demokracji. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o modlitwie za górników w Lubinie; o rozpoczęciu Roku Magdaleńskiego w Lubaniu; o rekolekcjach w klasztorze sióstr benedyktynek w Krzeszowie; o ślubowaniu nowych ministrantów i scholistek w Karpaczu. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o remoncie Bożego Grobu; o nowych lekturach szkolnych dla uczniów klas IV-VIII według nowej podstawy programowej; o rocznicy powstania Radia Maryja i przypadającego w tym samym dniu… rozwiązania ZSRR.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 35,1-6a.10

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!
Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także skacząc i wykrzykując z uciechy.
Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu.
Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.
Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe!
Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą.
Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach.
Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 146,7.8-9a.9bc-10

Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Bóg dochowuje wierności na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE

Przyjście Pana jest już bliskie

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 5,7-10

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Iz 61,1

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 11,2-11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: