2. niedziela Adwentu 04.12.2016 roku

adw2013*** Przeżywamy 2. niedzielę Adwentu – dzień Modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka na przyszłoroczny Festyn Parafialny, po sumie parafialnej zaś – spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Msze św. roratnie w tygodniu (wtorek-piątek) o godz. 17:00 – w sobotę (z racji spowiedzi) o godz. 18:00.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (06.12) — św. Mikołaja, biskupa

— środa (07.12) — św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

— czwartek (08.12) — Niepokalane Poczęcie NMP (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Przy głównym wejściu do kościoła są już do nabycia opłatki, kartki świąteczne oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (małe – 6 zł, duże – 12 zł). Są także kalendarze ścienne na rok 2017. Dzisiaj także rozpoczynamy tegoroczny Kiermasz Świąteczny, przygotowany przez nasze uzdolnione „Maksymilianki”.

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca, msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** We wtorek zapraszam na mszę św. i spotkanie formacyjne młodzież 2.rocznika kandydatów do Bierzmowania z Rodzicami.

*** W czwartek zapraszam do wzięcia udziału w Godzinie Łaski (12:00-13:00). W tym dniu na wieczorną mszę św. zapraszam kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. z Rodzicami – po mszy św. spotkanie formacyjne.

*** Tegoroczne rekolekcje adwentowe, które przeprowadzi proboszcz parafii św. Katarzyny w Rudzicy, ks. Piotr Prajs, odbędą się w dniach 15-17.12.2016 roku. Program został umieszczony w gablocie oraz na stronie parafialnej.

*** KOŚCIÓŁ JEST JUŻ OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Kościelne Biuro Pielgrzymkowe pielgrzymuj.pl zaprasza na pielgrzymkę lotniczą do Ziemi Świętej w terminie 11-18.02.2017 r. W programie m.in.: Jerozolima, Betlejem, Nazaret, rejs po Jeziorze Genezaret, Jerycho, wjazd kolejką na Masadę oraz kąpiel w Morzu Martwym. Szczegóły na plakacie i ulotkach. Zapisy trwają do końca 2016 roku.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” [której tematem jest „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”] przeczytamy m.in. o odpustach na 300-lecie Koronacji Obrazu MB Częstochowskiej; o kard. Andrzeju Marii Deskurze; o liście apostolskim „Misericordia et misera”; o srebrnym jubileuszu Radia Maryja; o powstaniu i oczekiwaniach związanych z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom; o cenzurze spotu TV z dziećmi z Zespołem Downa we Francji. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o konferencji o Eucharystii w legnickim WSD; o katechezie z relikwiami bł. Karoliny Kózkówny w Kamiennej Górze; o pielgrzymce wspólnoty z Chocianowa do Krakowa; o 8. Parafialnej Cecyliadzie i ostatniem mszy św. z modlitwą o uzdrowienie w naszej parafii; o spektaklu „Nikt Ciebie tutaj nie chce” w Leśnej; o pielgrzymce z Kamiennej Góry do Łagiewnik; o pogrzebie ks. Jana Sowy w Jaworze; o obchodach święta św. Marcina w Lubinie. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o podwójnej kradzieży św. Mikołaja (reportaż z włoskiego miasta Bari, gdzie znajduje się najważniejsze sanktuarium Świętego); o 15-letnim geniuszu komputerowym, który być może zostanie ogłoszony patronem informatyków; o tym, że wspólne gotowanie i jedzenie zbliża ludzi i rozwiązuje wiele rodzinnych problemów.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Przyjście Mesjasza, króla sprawiedliwego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 11,1–10

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia.
I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana.
Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał.
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały.
Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze.
Owego dnia to się stanie:
Korzeń Jessego stać będzie
na znak dla narodów.
Do niego ludy przyjdą z modlitwą,
i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 72,1–2,7–8,12–13,17

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od rzeki aż po krańce ziemi.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.

Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią!
Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus zbawia wszystkich ludzi

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 15,4–9

Bracia:

To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: „Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 3,4.6

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 3,1–12

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:

„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego”.

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.

Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.

A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: »Abrahama mamy za ojca«, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: