List do Parafian 2016

Szanowni Państwo!!! Drodzy Parafianie i Goście !!!

Stało się już tradycją, że podczas adwentowego przygotowania do pięknych i pełnych radości Świąt Narodzenia Pańskiego, zwracam się do Was w ten sposób – kierując  w Państwa stronę słowa podsumowujące kolejny, już dziewiąty, rok naszej współpracy. Pragnę nie tylko podsumować mijający czas, ale także zachęcić do włączenia się  w działalność poszczególnych grup i wspólnoty parafialnej – stąd załączone terminy spotkań i zakres prac planowanych w przyszłym roku. Kieruję więc ten list w Waszą stronę licząc na jego pozytywny odbiór.

   Wkraczając w adwentowy czas rozpoczęliśmy liturgiczny rok 2017, który ma charakter szczególny – od 16.10.2016 r. przeżywamy bowiem Rok Jadwiżański; będziemy w tym czasie przeżywali jubileusz 25-lecia inauguracji Diecezji Legnickiej (24.05.1992 r.), zaś najbliższe miesiące będą obfitowały w wydarzenia związane  z uznaniem św. Marii Magdaleny za patronkę naszego miasta.

   JAKI BYŁ ROK 2016?

   Z pewnością bogaty w wydarzenia i inicjatywy – tak na płaszczyźnie Kościoła Powszechnego, jak i  w codzienności naszej wspólnoty parafialnej.

   Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego, ogłoszony przez papieża Franciszka bullą „Misericordiae vultus” (07.12.2015 r.) podkreślił potrzebę zawierzenia siebie Bożej miłości oraz dzielenia się nią z tymi, których spotykamy w naszej codzienności. Ten czas wpisał się w naszą świadomość trzema wydarzeniami: 1050. rocznicą Chrztu Polski; Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie (26-31.07.2016 r.)  oraz ewenementem na skalę Kościoła Powszechnego – Wielką Pokutą za grzechy osobiste i narodu (15.10.2016 r.). Tak więc rok 2016 dał nam okazję do przeżycia bardzo wielu emocji i wzruszeń.

   Rok ten obfitował także  w wydarzenia ważne dla codzienności naszej wspólnoty – wskazując, że (pomimo niepokojących trendów spadkowych na różnych płaszczyznach funkcjonowania naszej parafii) jest ona nadal aktywna i kreatywna.

 • Ważnym wydarzeniem roku sprawozdawczego stał się wybór Rady Parafialnej 3. Kadencji. Wybory odbyły się 28.02 (wzięło w nich udział 165 osób – 84,1% uczestników niedzielnych Eucharystii); sesja inauguracyjna, podczas której dokonano wyboru Zarządu miała miejsce 06.03; zaprzysiężenie Rady Parafialnej odbyło się 17.04.
 • Już od kilku lat do kalendarium wydarzeń parafialnych zostały włączone, odprawiane regularnie, msze św. z modlitwą o uzdrowienie. W Roku Jubileuszu Miłosierdzia Bożego spotkań tych było zdecydowanie więcej niż w latach minionych [16.03 – o.Pacyfik Iwaszko OFM; 04.06 i 07.10 – o.Andrzej Smołka SS.CC; 10.09 i 16.11 – o.Teodor Knapczyk OFM] – przy czym zwraca uwagę rosnąca liczba uczestniczącej w nich młodzieży. O ich stronę muzyczną od samego początku dbali nasi przyjaciele z Diakonii Muzycznej z Sulikowa – tegorocznym novum stała się oprawa ostatniej takiej mszy św.  przez Scholę Parafialną.
 • Kolejnym ważnym elementem funkcjonowania parafii były w mijającym roku msze św. w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – „żywego skarbu wspólnoty” – sprawowane w każdą 3. środę miesiąca. Ich podsumowaniem i podkreśleniem stały się parafialne obchody Światowego Dnia Chorego (11.02), w których wzięła udział 54-osobowa grupa Parafian, z których 48 osób przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych.
 • Naszą jedność – na płaszczyźnie modlitwy – podkreślał także liczny udział Parafian w pięknych Nabożeństwach Fatimskich (wprowadzonych dzięki inicjatywie grupy Parafian w 2013 roku). Ustalona forma ich przeprowadzenia oraz zaangażowanie osób świeckich dawało możliwość przeżycia pięknego czasu wspólnotowej modlitwy.
 • Szczególną formą aktywizacji naszej wspólnoty jest śpiew – zarówno ten bardzo dynamiczny i pełen dziecięcej ekspresji (w wykonaniu Scholi Parafialnej), jak i chóralny (tu ukłon w stronę chóru „Maksymilianki”) Z pewnością świadczą o tym niedzielne i świąteczne msze św. z udziałem dzieci i młodzieży (podczas których do animującej śpiew Scholi Parafialnej aktywnie dołączają osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież – to swoisty „cud rozśpiewanej modlitwy”) oraz oprawiana muzycznie przez „Maksymilianki” suma parafialna. Okazją zaś do podkreślenia tej cechy naszej wspólnoty stały się [wpisane już w kalendarium wydarzeń parafialnych] kolejne koncerty – tak parafialne, jak i organizowane na szerszym forum: 5. Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek [10.01]; 7. Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędowanie u Bukowińczyków” [23.01]; 4. Parafialny Koncert Pieśni Wielkanocnej  (a jednocześnie 30. koncert od 2007 roku): „Zaufaj Panu już dziś!!! Alleluja!!!” [03.04]; 23. Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie [02.05]; 2. Majowe Śpiewanie u Polnych Kwiatów [14.05];  Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu [19.05]; Festiwal Pieśni Maryjnych w Lubaniu-Uniegoszczy [29.05]; Koncert podsumowujący drugi rok pracy Scholi Parafialnej „Dzieciaki z Bożej Paki” [19.06]; koncert parafialnych grup wokalno-instrumentalnych podczas IX Festynu Parafialnego [14.08] oraz tradycyjna Cecyliada Parafialna [koncert grup i osób muzykujących z okazji wspomnienia św. Cecylii – 20.11]. Towarzyszyło im zawsze duże zainteresowanie społeczności parafialnej i regionu oraz wyjątkowa, bardzo spontaniczna atmosfera.
 • Fakt rozśpiewania był także widoczny podczas nabożeństw różańcowych A.D.2016 – w tym roku naszą modlitwę animowały muzycznie nie tylko dzieci, ale także… osoby dorosłe [!!!], co przydawało naszej modlitwie oryginalności.
 • Wskazane wyżej imprezy ukazały bogactwo i kreatywność tak grup, jak i pojedynczych osób – różnorodność potwierdzającą jednak wzajemne uzupełnianie się. Po raz kolejny podkreśliło to spotkanie opłatkowe wszystkich parafialnych grup formacyjnych [10.01.2016 r.] – miejscem spotkania było (jak    od wielu lat) gościnne Gimnazjum nr 1. Niezmienną była też atmosfera – pełna radości, serdeczności i zrozumienia, choć nie wolna od refleksji o tych, którzy odeszli.
 • Obok rozśpiewania charakterystyczną cechą naszej wspólnoty jest także podkreślanie roli dzieci w jej codzienności. To stało u podstaw, organizowanych od 9 lat, Festynów Dziecięcych, których tegoroczna edycja odbyła się 11.06.2016 roku, a w jej organizacji partycypowała grupa bardzo aktywnych Rodziców dzieci rocznicowych. Dzieciaków w tym roku było sporo (35 osób) – widząc frajdę, jaką przeżywały dochodzimy do wniosku, że „było warto”…
 • Także po raz dziewiąty przeżywaliśmy pięknie uroczystość odpustową w nowej konwencji (połączoną z Festynem Parafialnym) [14.08.2016 r.]. Nadzieją napełnia nas oczywiście… super-atmosfera festynowa – za jej stworzenie wielkie podziękowanie należy się grupie Organizatorów; niepokoi zaś zniżkowy trend liczby uczestników święta parafii.
 • Tradycyjnie, w piękny sposób, przeżyliśmy po raz kolejny uroczystość I Komunii św. [29.05.2016 r.] i Rocznicy I Komunii św. [05.06.2016 r.] – podkreślające nie tylko ten ważny dla dziecka moment życia wiary, ale także ogromne znaczenie zaangażowania naszych dzieciaków w życie wspólnoty parafialnej (m.in. włączyły się one w działalność Scholi Parafialnej; tworzą także piękną atmosferę „radosnej modlitwy” podczas niedzielnych i świątecznych mszy św. z ich udziałem).
 • Tradycją parafii stało się przygotowanie i przeprowadzenie przez kandydatów do Bierzmowania pierwszolistopadowego misterium „Refleksja Listopadowa”, zaś po kilkuletniej przerwie (od 2015 roku) wznowiliśmy „Modlitwę za Ojczyznę” [modlitwę różańcową za poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny, przygotowaną i przeprowadzoną 11.11.2016 r. przez bardzo zróżnicowaną wiekowo grupę: przedstawicieli Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej, Scholę Parafialną oraz Młodzież].

Powyższym wydarzeniom towarzyszyły także inicjatywy o charakterze gospodarczym. Oto one (w dużym skrócie):

 • Poprawieniu stanu bezpieczeństwa na terenie posesji parafii (niezbędnemu w sytuacji rosnącej liczby aktów dewastacji) służył montaż systemu monitorującego (wykonany prze firmę ALERT – 12.02.2016 r.) oraz montaż lustra drogowego (25.02.2016 r. [Lustro zostało mocno uszkodzone 12.06.2016 r. i wymienione 27.10.2016 r. – p.Mariusz Nowak]).
 • W czerwcu 2016 roku zostało wyremontowane boczne wejście na teren posesji (p.Janusz Bagiński).
 • Na przełomie lipca i sierpnia dokonano pełnej modernizacji Piety parafialnej (p.Zdzisław Trawniczek), obejmującej pełną jej zabudowę oraz doświetlenie wewnętrzne. Jest to teraz „perełka” w otoczeniu kościoła.
 • Bezpieczeństwo uczestników liturgii (szczególnie w okresie jesienno-zimowym) poprawił także montaż nowej lampy zewnętrznej, którego dokonali p.Kamil Glazer i p.Tomasz Otton (03.08.2016 r.)
 • W przeddzień tegorocznej uroczystości odpustowej (13.08.2016 r.) została zrealizowana inwestycja, na której podjęcie czekaliśmy prawie 2 lata – pokrycie głównej drogi wjazdowej asfaltem. Poprawiło to znacznie komfort dojścia do kościoła (szczególnie w okresie wiosennych i jesiennych opadów).
 • W tym czasie trwały także dalsze prace modernizacyjne i restauracyjne. W kościele zostały wstawione kolejne witraże (liczba okien do oprawienia zmalała do trzech). Inicjatywa ta znacząco poprawiła estetykę naszej świątyni – podkreślali to liczni goście uroczystości odpustowej oraz mszy św. z modlitwą o uzdrowienie. Przy tej okazji kieruję wyrazy wdzięczności w stronę wszystkich Ofiarodawców, jak i  koordynującej przebieg inwestycji p.Beaty Kwiecińskiej.
 • Ostatnią w roku sprawozdawczym inwestycją (która nas bardzo zaskoczyła) stała się – wymuszona poważną awarią – wymiana uszkodzonego pieca C.O. w kościele i zakup nowego (X-XI.2016 r.).

    Nie udało by się tego dokonać – tak na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej – gdyby nie wielki wkład pracy i zaangażowania osób świeckich. Oto oni:

 • RADA PARAFIALNA 3. KADENCJI – ustanowiona dekretem Biskupa Legnickiego liczy obecnie 19 osób. Nadal wspiera ks.proboszcza w podejmowaniu inicjatyw i decyzji rzutujących nie tylko na aktualny, ale i przyszły stan naszej parafii.
 • ŻYWY RÓŻANIEC i RYCERSTWO NIEPOKALANEJ – grupy stanowiące filar większości parafialnych inicjatyw, aktywnie włączające się w organizację festynów, uroczystości odpustowej oraz obchodów okazjonalnych. Żywy Różaniec liczy obecnie 38 osób (w roku sprawozdawczym zmarły 2 osoby), Rycerstwo Niepokalanej – 26 osób (w roku 2016 do wieczności odeszły 2 osoby). Spotkania odbywają się w każdą 1. sobotę miesiąca po mszy św. Obie grupy są otwarte na osoby zainteresowane włączeniem się  w ich pracę formacyjną i modlitwę.
 • PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS – nie jest liczny (to zaledwie 4 osoby), ale od chwili powstania z jego stałej pomocy korzysta kilkadziesiąt osób. Wcześniej pomoc ograniczała się do wsparcia przedświątecznego. Obecnie parafia korzysta z pomocy organizowanej przez Caritas Diecezji Legnickiej (w tym w ramach programu PEAD).
 • SŁUŻBA LITURGICZNA – rok 2016 poprawił nieco status tej grupy. Ze starego (męskiego) składu pozostał jedynie Jakub. Do grupy dołączyła natomiast czwórka dziewcząt: Karolina Najwer, Julia Figurska, Martyna Kołacz i Majka Kowalewska, bardzo aktywnie realizująca zadania posługi ołtarza. Po rezygnacji Majki grupa liczy obecnie 4 osoby – stąd też wypada powrócić do propozycji z 2013 roku: utworzenia Służby Ołtarza osób dorosłych. Zachęcam naszych Parafian do przemyślenia tej propozycji.
 • PARAFIALNY CHÓR MAKSYMILIANKI – zawiązana spontanicznie grupa powstała podczas organizacji 2. Parafialnego Koncertu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 12.01.2014 roku. Liczy obecnie 7 osób i – podobnie jak pozostałe grupy – liczy na wzmocnienie tzw. „świeżą krwią”. W tym roku grupa zaktywizowała swoją działalność artystyczną – wzięła udział w: 5. Parafialnym Koncercie Kolęd i Pastorałek [10.01]; 7. Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Kolędowanie u Bukowińczyków” [23.01]; w Parafialnym Koncercie Pieśni Wielkanocnej [03.04]; 2. Majowym Śpiewaniu u Polnych Kwiatów [14.05];  9. Przeglądzie Dorobku Artystycznego Seniorów w Lubaniu [19.05]; Festiwalu Pieśni Maryjnych w Lubaniu-Uniegoszczy [29.05]; koncercie parafialnych grup wokalno-instrumentalnych podczas 9. Festynu Parafialnego [14.08]; wzięła czynny udział w misterium „Modlitwa za Ojczyznę” (11.11)  i w kolejnej odsłonie Cecyliady (20.11).
 • PARAFIALNA SCHOLA „DZIECIAKI Z BOŻEJ PAKI” – po rezygnacji kilku osób pod koniec czerwca br., w październiku doszły kolejne zainteresowane śpiewem dzieci – dzięki temu Schola liczy obecnie 15 osób. Jej podstawowym zadaniem  jest muzyczna oprawa niedzielnych i świątecznych mszy św.  z udziałem dzieci i młodzieży oraz animowanie uroczystości i imprez o charakterze religijno-artystycznym. O aktywności grupy świadczy bogaty dorobek artystyczny:  Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek [10.01]; nagranie pierwszej płyty studyjnej [MDK w Lubaniu  11-12.02]; 4. Parafialny Koncert Pieśni Wielkanocnej [03.04]; 23. Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie [02.05]; Koncert podsumowujący rok pracy [19.06]; koncert parafialnych grup wokalno-instrumentalnych podczas IX Festynu Parafialnego [14.08]; „Modlitwa za Ojczyznę” [11.11] oraz tradycyjna Cecyliada Parafialna, podsumowująca drugi rok pracy naszej grupy [20.11]. Grupa spotyka się w każdą sobotę  o godz. 10:00. Zapraszamy chętne dzieciaki (i nie tylko) do włączenia się w jej pracę i spotkania.
 • PARAFIALNA GRUPA DEKORATORSKA – nieliczna, zaledwie 2-osobowa ekipa (p.Beata Kwiecińska, p.Małgorzata Milewska), dbająca o aktualny i bardzo estetyczny wystrój naszej świątyni. Dzięki Wam, drogie Panie, nasz kościół zawsze prezentuje się bardzo atrakcyjnie i zachęca do modlitwy!
 • GRUPA OBSŁUGI OŁTARZA – grupa licząca obecnie 5 osób (p.Alicja Kwiecińska, p.Małgorzata Kleszczyńska, p.Kazimiera Hałajko, p.Emilia Glazer, p.Jadwiga Pałka) dba o wystrój ołtarza zgodny z okresem liturgicznym lub obchodzonymi uroczystościami. Dzięki Wam, szanowne Panie, ołtarz  w naszym kościele to zawsze centralne miejsce godne sprawowania Ofiary Jezusa Chrystusa.
 • PARAFIALNY ZESPÓŁ LITURGICZNY – kilkuosobowa grupa Parafian, którzy od pewnego czasu podjęli obsługę liturgii słowa podczas mszy św. (tak niedzielnych i świątecznych, jak i w dni powszednie). Obecnie posługa ta obejmuje funkcje lektorskie i kantorskie. Cieszy ich zaangażowanie oraz fakt, że wciąż dołączają nowe osoby.
 • PAN KOŚCIELNY – obecnie (od kwietnia 2014 r.) funkcję tą piastuje tylko p.Zbigniew Kwieciński wspierany przez osoby pełniące obowiązki kościelnego w ograniczonym zakresie (tu wielki ukłon  w stronę p.Alicji Kwiecińskiej i p.Mariana Stawiarskiego). Trwają poszukiwania osoby, która podjęła by się oficjalnie podjąć współpracę (przy obsłudze mszy św. niedzielnych i świątecznych)  – niestety, jak dotąd bezskuteczne.
 • REGIONALNA GRUPA DUSZPASTERSTWA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI I POMOCY RODZINIE DIECEZJI LEGNICKIEJ – grupa rozpoczęła działalność w ramach struktur parafii w 2012. Od tej chwili, podejmując liczne inicjatywy na płaszczyźnie diecezjalnej (punkt doradztwa w Krzeszowie; pielgrzymki, etc.), uczestniczy także w mszy św. trzeźwościowej w każdy 1. poniedziałek miesiąca.   Od 3 lat grupa animuje także sierpniowe „świadectwo” (będące dla wielu słuchaczy „błogosławionym” wstrząsem) oraz „trzeźwościową drogę krzyżową” w całym rejonie.

W mijającym roku nie zabrakło także wydarzeń, będących dla nas trudnymi wyzwaniami lub porażkami:

 • Nadal problemem jest niedzielna i świąteczna frekwencja dzieci i młodzieży [*w związku z tym dedykuję Państwu załączony tekst, przygotowany dla swoich Parafian przez ks. Marka Kurzawę – na odwrocie życzeń świątecznych].
 • Mimo oczekiwań nie doszło do reaktywacji Świetlicy Parafialnej im. Jana Pawła II. W roku 2016 była ona wykorzystywana jedynie jako miejsce spotkań grup parafialnych.
 • Z powodu braku zainteresowania nie udało się także zorganizować – planowanego na czas ferii zimowych – zimowiska w Ściegnach.
 • Nadal nie znaleźliśmy osoby, która wsparła by p. Zbigniewa w pełnieniu funkcji kościelnego.
 • Nasiliło się zjawisko kradzieży i dewastacji, zmuszające nas do poniesienia kosztów montażu punktów świetlnych i systemu monitorującego.

 

Podsumowując kończący się rok 2016 warto także zerknąć na zaplanowane w roku 2017 wydarzenia parafialne: Koncert Kolęd i Pastorałek (08.01.2017 r.); Rekolekcje Wielkopostne (02-05.04.2017 r.); Koncert Wielkanocny (23.04.2017 r.); I Komunia święta (28.05.2017 r., godz. 11:00); 8. Festyn Dziecięcy (03.06.2017 r.); Rocznica I Komunii św. (04.06.2017 r., godz. 10:00); Boże Ciało (15.06.2017 r.); całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu (18.06.2017 r.) i Odpust parafialny (13.08.2017 r., godz. 13:00). Pozostałe terminy ważnych wydarzeń będą podawane sukcesywnie w ogłoszeniach duszpasterskich.

Kończąc pragnę przypomnieć o stałych terminach nabożeństw i spotkań w naszej Parafii:

 • Kancelaria parafialna czynna jest w każdą środę w godz. 16:00-16:30 (proszę uwzględnić nabożeństwa okresowe) oraz w sobotę w godz. 10:00-11:00 (za wyjątkiem I soboty miesiąca). Sprawy losowe (pogrzeb, namaszczenie chorych) można zgłaszać codziennie – przypominam o możliwości korzystania z kontaktu telefonicznego [+48 792631126] oraz o potrzebie konsultowania terminów pogrzebów !!! [w związku z częstymi kolizjami terminów ustalanych na cmentarzu z szkolnymi zajęciami ks.proboszcza].
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu – każda 1. niedziela miesiąca; każdy piątek po mszy św.
 • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – każda środa, godz. 16:45.
 • Wszystkie nabożeństwa okresowe – godz. 16:30; Droga Krzyżowapo mszy św.
 • Roraty – godz. 17:00.
 • Spowiedź I-piątkowa – 1. piątek miesiąca od godz. 16:00 oraz – w razie potrzeby – w trakcie adoracji (do 18:30).
 • Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie w świetlicy parafialnej grup: Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej – 1. sobota miesiąca, godz. 17:00.
 • Spotkania Chóru „Maksymilianki” – każdy wtorek, godz. 18:15.
 • Spotkania Scholi Parafialnej – każda sobota, godz. 10:00 (1. sobota miesiąca – godz. 11:00).
 • Spotkania Rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – 1. niedziela miesiąca po mszy św. o godz. 11:30 (od września).
 • Spotkanie kandydatów do Bierzmowania [rocznik 2014-2017] – 1. czwartek miesiąca.
 • Spotkanie kandydatów do Bierzmowania [rocznik 2015-2018] – 1. środa miesiąca (w lutym ustalamy drugi termin spotkań).
 • Spotkanie kandydatów do Bierzmowania [rocznik 2016-2019] – 2. czwartek miesiąca.
 • Msza św. trzeźwościowa – 1. poniedziałek miesiąca, godz. 18:00.
 • Msza św. w okresie kolędowym w dni powszednie (wtorek-piątek) – godz. 8:00; sobota – godz. 10:00. Msze św. niedzielne bez zmian.
 • Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej (kolędy) od poniedziałku do piątku o godz. 15:30; w soboty o godz. 14:00. Z racji problemów z obsługą ministrancką bardzo proszę o uwagę podczas ogłoszeń parafialnych oraz zaznaczanie drzwi mieszkań, w których ma się odbyć kolęda napisem „K+M+B 2017” [!!!]
 • Odwiedziny z Najświętszym Sakramentem u Chorychkażda 1. sobota miesiąca od godz. 8:30.
 • Sprzątanie kościoła i 3. sobota miesiąca, godz. 10:00 (ponawiam prośbę o większe zaangażowanie Parafian).
 • Niedziela Parafialna – kolekta ze mszy św. w 3. niedzielę miesiąca przeznaczona jest na finansowe wsparcie inicjatyw gospodarczych w naszej parafii.
 • Internetowa strona parafialna www.swmaksymilian.luban.pl – zachęcam do korzystania z niej. Umieszczane są na bieżąco ogłoszenia oraz relacje z wydarzeń parafialnych. Zachęcam także do współtworzenia strony [relacje, komentarze, zdjęcia].
 • Ponieważ wzrasta liczba osób czytających lekcje mszalne, podaję adres strony, na której można wcześniej znaleźć teksty czytań: wiara.pl

Inwestycje, o których pozwoliłem sobie Państwo poinformować nie byłyby możliwe do zrealizowania   bez Waszego, Drodzy, zrozumienia i ofiarności. Mimo wzrastającego ubożenia wielu grup społecznych i zawodowych doznaję z Waszej strony wielkiej ofiarności. To wzmacnia siły i motywuje do dalszej aktywnej posługi w naszej wspólnocie. Dziękując za wszelkie przejawy zrozumienia i ofiarności pozdrawiam kapłańskim

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !!!      ks. Janusz Barski

 

 

Dodaj komentarz: