1. niedziela Adwentu 27.11.2016 roku

adw2013*** Przeżywamy 1. niedzielę Adwentu – czasu pobożnego i radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Syna Bożego oraz przygotowania do przeżycia pamiątki Jego pierwszego przyjścia, Tajemnicy Wcielenia. Rozpoczyna on nowy rok duszpasterski 2016/2017 (cykl niedzielny czytań „A”, cykl powszedni 1).

*** Msze św. roratnie w tygodniu (wtorek-sobota) o godz. 17:00 – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów, osoby dorosłe zaś zapraszam do współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”.

*** Po mszy św. o godz. 8:30 zostaną poświęcone opłatki, zaś po każdej mszy św. – wieńce adwentowe.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (30.11) — św. Andrzeja Apostoła (święto)

— sobota (03.12) — św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

— niedziela (04.12) — św. Barbary (patronki górników)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W minioną niedzielę przeżyliśmy 8. edycję koncertu Cecyliada oraz popołudniowe spotkanie z jego uczestnikami. Wykonawcom oraz – jak zwykle – niezawodnym uczestnikom dziękuję za wspaniałą atmosferę „rozśpiewanego spotkania”.

*** Przy głównym wejściu do kościoła są już do nabycia opłatki, kartki świąteczne oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (małe – 6 zł, duże – 12 zł). Są także kalendarze ścienne na rok 2017.

*** W środę swoje święto patronalne obchodzą panowie o imieniu Andrzej. Zapraszam na mszę św. w Waszej intencji w środę o godz. 17:00 i już teraz składam najserdeczniejsze życzenia.

*** W czwartek zapraszam na mszę św. i spotkanie formacyjne młodzież najstarszego rocznika kandydatów do Bierzmowania.

*** W tym tygodniu obchodzimy 1. czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** KOŚCIÓŁ JEST JUŻ OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** W przyszłą niedzielę (04.12) zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka na przyszłoroczny Festyn Parafialny, po sumie parafialnej zaś – spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św..

*** Kościelne Biuro Pielgrzymkowe pielgrzymuj.pl zaprasza na pielgrzymkę lotniczą do Ziemi Świętej w terminie 11-18.02.2017 r. W programie m.in.: Jerozolima, Betlejem, Nazaret, rejs po Jeziorze Genezaret, Jerycho, wjazd kolejką na Masadę oraz kąpiel w Morzu Martwym. Szczegóły na plakacie i ulotkach. Zapisy trwają do końca 2016 roku.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” [której tematem jest „Adwent – nowy początek”] przeczytamy m.in. proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana w sanktuarium Bożego Miłosierdzia; o zamknięciu Drzwi Świętych Bazyliki św.Piotra; o najstarszym krucyfiksie w tejże Bazylice; o nieugiętym Arcybiskupie Baraniaku; o Kongresie 590; o destrukcyjnym wpływie mediów na gusta i opinie Polaków i rozważaniu potrzeby ich repolonizacji; o 19. Mistrzostwach Polski WSD w Tenisie Stołowym. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. legnickich obchodach uroczystości Chrystusa Króla; rozmowa z ks. Biskupem Markiem Mendykiem o potrzebie czytania Biblii; o zamknięciu Bram Miłosierdzia w diecezji; o obchodach Święta Niepodległości w wielu parafiach; o „Różańcu dla Ojczyzny” w naszej parafii; o 2. edycji Jesiennych Spotkań Chóralnych w Olszynie; o rozpoczęciu z dniem 01.12 działalności Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Caritas Diecezji Legnickiej. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. pierwszy odcinek adwentowych rekolekcji „Szkoła nadziei”; o potrzebie nawracania muzułmanów według św. Karola de Foucauld; o własnoręcznym robieniu adwentowych kalendarzy, które są dużo cenniejsze od kupionych w sklepie.


PIERWSZE CZYTANIE

Pokój królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 2,1-5

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: ”Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”.

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 122,1-2.4-5.6-7.8-9

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
”Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Tam wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem:
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach,
a pomyślność w twoich pałacach.

Ze względu na braci moich i przyjaciół
będę wołał: ”Pokój z tobą”.
Ze względu na dom Pana, Boga naszego,
modlę się o dobro dla ciebie.

DRUGIE CZYTANIE

Zbliża się nasze zbawienie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 13,11-14

Bracia:

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 85,8

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 24,37-44

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: