Chrystusa Króla Wszechświata 20.11.2016 roku

*** Przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, kończącą rok liturgiczny 2016 – święto patronalne Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po sumie parafialnej zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona litania do Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Możemy przez to zyskać odpust zupełny.

*** Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzisiaj, podczas mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się podsumowanie konkursu na najciekawszą koronę dla Pana Jezusa, po mszy zaś 8. edycja parafialnej Cecyliady – w koncercie wezmą udział „Maksymilianki”, „Dzieciaki z Bożej Paki” oraz Wiktoria i Mateusz Wójcik. Pokoncertowe spotkanie wykonawców o godz. 15:00 w świetlicy.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (21.11) — Ofiarowanie NMP

— wtorek (22.11) — św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

— czwartek (24.11) — św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Z racji wtorkowego wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki sakralnej, wszystkim osobom związanym z animacją śpiewu liturgicznego składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych wypraszanych przez patronkę śpiewu.

*** W przyszłą niedzielę, 1. niedzielę Adwentu, zostaną poświęcone opłatki i wieńce adwentowe. Osoby, które już teraz potrzebują je nabyć, zapraszam do zakrystii.

*** W ostatniej ławce zostały wyłożone formularze deklaracji poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Mama, Tata i Dzieci – Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny”.

*** W zakrystii są do nabycia kalendarze ścienne.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” [której tematem jest „Czy nadchodzi koniec świata?”] przeczytamy m.in. o pierwszej mszy św. w świątyni Opatrzności Bożej; o trzęsieniu ziemi we Włoszech; o wprowadzeniu relikwii św. Jana Pawła II w parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Mstowie; o 200. urodzinach Uniwersytetu Warszawskiego. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o legnickich obchodach Święta Niepodległości; o wizytacji duszpasterskiej w Kamiennej Górze; o jubileuszowej, 15. Pieszej Pielgrzymce Rodzin do kościoła św. Jadwigi w Lubaniu; o misterium „Refleksja Listopadowa” w naszej parafii; o Balu Wszystkich Świętych w Olszynie i „Plejadzie Świętych” w Rosochatej. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. w jaki sposób przekształcić kombinat usług religijnych we wspólnotę?; o zaskakujących efektach nauczania w szkołach wychowania do życia w rodzinie; jak to możliwe, że wybitne dzieło Henryka Sienkiewicza, jakim jest opowiadanie „Pójdźmy za Nim!”, pozostaje nieznane?. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdą m.in. lampion roratni do zmontowania.


PIERWSZE CZYTANIE

Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

2 Sm 5,1-3

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: ”Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: »Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela«”.

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 122,1-2.4-5

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
”Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 1,12-20

Bracia:

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 11,10

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 23,35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”.

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”.

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”.

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:

”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”.

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”.

I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”.

Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: