„Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje…”

Z przyjemnością informuję, że w Galerii Foto można znaleźć zapis fotograficzny przebiegu spotkania. Aby przekierować się do Galerii Foto, wystarczy wcisnąć TEN NAPIS. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

   Powyższe słowa, stanowiące początek refrenu kanonu poświęconego Miłosierdziu Bożemu, stały się przesłaniem kolejnej mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczył o.Pacyfik Iwaszko OFM. Msza św., która została odprawiona w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lubaniu-Księginkach 16.11.2016 roku miała charakter wyjątkowy: była to ostatnia tego typu Eucharystia w roku 2016 oraz w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Bożego. Do tego, po raz pierwszy, animacji muzycznej mszy i modlitwy podjęła się Parafialna Schola „Dzieciaki z Bożej Paki”.

   Ów wyjątkowy charakter podkreślił homileta, zachęcając do zawierzenia miłosiernemu Chrystusowi tego wszystkiego, z czym do Niego przyszliśmy – sprawy bolesne i radosne, sukcesy i niepowodzenia oraz uwikłania naszej codzienności. „Aby nasze ofiarowanie siebie było pełne, potrzeba totalnego zawierzenia Bożej miłości – usłyszeliśmy w homilii – /…/; musi być w nas wiara, która <góry przenosi>”.

   Zwieńczeniem Eucharystii stało się wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona indywidualnym i ogólnym błogosławieństwem. Miało ono nas otworzyć na przyjęcie daru uzdrowienia – i faktycznie, wielu uczestników doświadczyło łaski „zaśnięcia w Duchu”, którego owocem był entuzjazm, wyrażany wspólnotowym śpiewem oraz spontaniczną modlitwą.

   Msza św. z modlitwą o uzdrowienie była sprawowana w naszej parafii już po raz 23. Za każdym jednak razem jest w niej coś wyjątkowego. Od pewnego czasu zauważalnym zjawiskiem stało się rosnące zainteresowanie tego typu modlitwą młodzieży – liczba uczestników tej grupy wiekowej jest coraz wyraźniej zauważalna (co jest zachętą do organizowania tej modlitwy w przyszłości). Opisywana liturgia zaowocowała jeszcze jedną inicjatywą, podkreślającą „rozśpiewany” charakter naszej wspólnoty parafialnej – oto po animacji scholkowej podobnej funkcji (podczas kolejnej mszy św.) podjął się Chór Parafialny „Maksymilianki”. Tak więc w przyszłym roku każde spotkanie z Bożym Miłosierdziem będzie urozmaicone także formułą śpiewu podczas liturgii.

   Organizatorzy mszy św. z modlitwą o uzdrowienie składają gorące „Bóg zapłać” o.Pacyfikowi – za podjęcie celebracji dzisiejszej Eucharystii; uczestnikom liturgii za piękną atmosferę wspólnotowej modlitwy uwielbienia; Scholi Parafialnej – za animację muzyczną. Dziękujemy także naszym Parafiankom, które zadbały o godne ugoszczenie przybyłych do parafii Gości.

 

Tekst; ks. Janusz Barski

Foto: Dominika Szydło

Dodaj komentarz: