32. niedziela zwykła 06.11.2016 roku

godlo 1990*** Przeżywamy 32. Niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz zbiórka funduszów na przyszłoroczny Festyn Parafialny. Po sumie parafialnej odbędzie się spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Osoby prowadzące „kalendarzyki spotkań z Panem Jezusem” prosimy o ich dostarczenie do zakrystii. Za tydzień otrzymacie nowe kalendarzyki.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (09.11) — rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (święto)

— czwartek (10.11) — św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

— piątek (11.11) — św. Marcina z Tours, biskupa

— sobota (12.11) — św. Jozafata, biskupa i męczennika

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W poniedziałek (1. miesiąca) tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00. W tym dniu wypominki o godz. 16:30.

*** W środę (09.11) kolejne spotkanie 2. rocznika kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W czwartek odbędzie się kolejne spotkanie 1. rocznika kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W piątek (11.11) msza św. o godz. 10:00, po czym „Różaniec Niepodległościowy”. Osoby zainteresowane udziałem w misterium zapraszam do zakrystii.

*** W tym dniu odbędą się miejskie obchody Święta Niepodległości. Szczegółowy program został umieszczony w gablocie.

*** W minionym tygodniu zostały przeprowadzone kolejne inicjatywy parafialne. Składam gorące „Bóg zapłać”:

— osobom, które wsparły akcję „Liść” – dzięki Wam teren posesji został przygotowany na sezon zimowy;

— parafianom, którzy podłączyli nowy piec CO do systemu grzewczego naszego kościoła;

— ekipie p. Remeza, która przeniosła wspomniany wyżej piec w kotłowni kościoła.

*** W niedzielę (20.11) odbędzie się kolejna edycja koncertu Cecyliada, związanego z obchodem wspomnienia patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii. Osoby zainteresowane udziałem w nim proszę o kontakt telefoniczny (+48 792631126) lub mailowy (janbarx@gmail.com). Termin składania zgłaszeń mija w przyszłą niedzielę.

*** W zakrystii są do nabycia kalendarze ścienne.

*** Najbliższa św. z modlitwą o uzdrowienie odbędzie się w środę (16.11) o godz. 17:00. Będzie jej przewodniczył o. Teodor Knapczyk OFM.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” [której tematem jest „Dziękczynienie za niepodległość”] przeczytamy m.in. oświadczenie rzecznika KEP w sprawie ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej; o potrzebie urzędowej wykładni rozdziału VIII adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Amoris laetitia”; . W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. uroczystościach ku czci kapelana Solidarności, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Parszowicach; o kursie dla szafarzy w Bolesławcu; o inauguracji Roku Jadwiżańskiego; o „papieskim” rajdzie na Chojnik; o koncercie „Preghiera” w Świerzawie. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. dlaczego Kościół nie godzi się na rozrzucanie ludzkich prochów w powietrzu, na ziemi lub w wodzie; opowieść Darka Malejonka o pobycie w Syrii; o Poczcie Polskie, która się zmienia i łapie drugi oddech.

Liturgia Słowa według starego lekcjonarza

PIERWSZE CZYTANIE

Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

2 Mch 7,1-2.9-14

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: ”O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa”.

Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ”Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”.

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: ”Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam”. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak powiedział: ”Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 17,1.5-6.8 i 15

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo

Strzeż mnie jak źrenicy oka,
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.

DRUGIE CZYTANIE

Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

2 Tes 2,16-3,5

Bracia:

Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ap 1,5-6

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 20,27-38

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.

Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: