30. niedziela zwykła 23.10.2016 roku

d1*** Przeżywamy 30. Niedzielę zwykłą. Jest to Niedziela Misyjna.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Wspomnienia tygodnia:

— piątek (28.10) — św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

— niedziela (30.10) — rocznica poświęcenia własnego kościoła (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu będą się odbywały (środa-sobota) o godz. 16:30.

*** We wtorek (z racji zabiegu medycznego) nie będzie nabożeństwa październikowego i mszy św. Za zmianę gorąco przepraszam.

*** Zwracam się do naszych Parafian (mężczyzn) z prośbą o pomoc w przerzuceniu opału do kotłowni w kościele – w najbliższą środę od godz. 14:30.

*** Jak już Państwo wiecie, dotychczas używany piec C.O. uległ uszkodzeniu w stopniu wykluczającym naprawę. W związku z koniecznością jego wymiany zwracam się do mężczyzn w prośbą o demontaż starego pieca i wyniesienie go z kotłowni – także w środę o godz. 15:30. Praca wymaga siły, więc potrzeba co najmniej 8 osób. Od zrozumienia i pomocy z Państwa strony zależy kwestia ogrzewania kościoła w sezonie grzewczym.

*** W środę po mszy św. kolejna próba „Refleksji Listopadowej”. Bardzo proszę o obecność wszystkich uczestników [w zakrystii są dla Was przygotowane pełne zestawy tekstów].

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Leśnej 18-25a za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego i złożoną ofiarę na kwiaty.

*** W piątek swoje święto patronalne oraz urodziny obchodzi Ks. Biskup Tadeusz Rybak, Biskup senior.

*** W sobotę (29.10) dobiega końca parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec. Przygotowane prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach: projekt 3D oraz rysunek.

*** W przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy (przesunięcie wskazówek zegara o 1 godz. do tyłu) !!!

*** W ławkach zostały wystawione kartki wypominkowe wraz z porządkiem nabożeństw. Wypełnione kartki można składać do przygotowanej skrzynki przy ołtarzu lub na tacę.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” [której tematem jest „Pierwsze soboty miesiąca”] przeczytamy m.in. Wielkiej Pokucie Polaków (15.10.2016 r.); o 5. Kongresie Kultury Chrześcijańskiej; o orędziu fatimskim i związanej z nim modlitwie; o problemie dzisiejszego ojcostwa; o codzienności posługiwania abp. Józefa Michalika; o odbiorze filmu „Wołyń”; o 100-letniej działalności Papieskiej Unii Misyjnej. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o inauguracji roku akademickiego w legnickim Seminarium Duchownym; o wystawie „Wiara w kulturze” na legnickim dworcu PKP; o misyjnej posłudze s. Moniki Nowickiej w Tanzanii; o wizytacji kanonicznej w parafii Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach; o Dolnośląskim Rajdzie „Wyrównać szanse”. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o pomocy ofiarom wojny w Syrii i Libanie; o tym, że właścicielem moich ciężko zarobionych pieniędzy jest Pan Bóg; o przebiegu Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy m.in. planszę do wypełnienia, na której można pokazać, jak spędzamy niedzielę; dlaczego właśnie niedziela jest tak wyjątkowa oraz zwiedzanie najgłębszego miejsca na ziemi.

PIERWSZE CZYTANIE

Modlitwa biednego przeniknie obłoki

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 35,12-14.16-18

Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków.

Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 34,2-3.17-18.19 i 23

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich,
nie zazna kary, kto się doń ucieka.

DRUGIE CZYTANIE

Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

2 Tm 4,6-9.16-18

Najdroższy:

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 5,19

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 18,9-14

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: ”Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: »Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam«. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«.

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: